Інше
Основи наукових досліджень
Які стандарти встановлюють терміни та визначення основних понять в сфері стандартизації.Кореляційний аналіз: основні задачі і етапи, сутність якісної оцінки міцності зв’язку між...
Видатні авіатори України в 50-60 роки 20 століття
Участь українських авіаторів у розвитку авіації Радянського Союзу.Розвиток української авіації в 50-60 рр. ХХ століття...
Основи наукових досліджень
Дайте визначення методам, які використовуються на емпіричному та теоретичному рівні дослідження.Види вимірювань та їх розподіл за класом точності.Одноканальна система масового...
Поняття методології наукового дослідження
Методи та техніка наукових досліджень. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень. Процес наукового дослідження, його характеристика та етапи проведення...
Основи наукових досліджень
Форми фінансування наукових розробок.Правила користування картотеками і каталогами...
Організація готельного господарства
Роль декоративного мистецтва в художньому оформленні інтер'єру приміщень підприємств готельного господарства. Організація приміщень на підприємстві готельного господарства...
Логіка та сполучники
Софізми, парадокси, паралогізми. Заперечення...
Цивільна авіація крізь призму долі авіаторів та авіаконструкторів К. Калініна, І. Немона, В.Таірова
Діяльність авіаконструкторських бюро в Україні. Й.Неман, В.К.Таіров.Авіаконструктор К.Калінін, його життя та діяльність...
Логіка
Категоричні судження та їх види. Правила поділу понять...
Основи наукових досліджень та технічної творчості
Етика науково-технічної творчості. Науково-технічний процес та науково-технічна революція...
Логіка як наука. Поняття критичного мислення
Мислення як предмет логіки. Мова як знакова інформаційна система. Логіка як дослідження міркування (мислення, що виражається в мові).Основні закони правильного мислення...
Яка з глобальних проблем належить до найприорітетніших і чому
Подальші проблеми розвитку та подолання продовольчої проблеми.Тенденції та проблеми глобальних процесів у світовій продовольчій сфері.Основна характеристика глобальних проблем світу...
Риторика
Охарактеризуйте основні методи аргументування (риторика загальна).Правила ведення спорів.Дебати і диспут-спільне і відмінне...
Судові юрисдикції та визначення компетенції адміністративних судів
Чітке розмежування судових юрисдикцій та правильне визначення адміністративної юрисдикції сприятиме посиленню гарантій забезпечення дотримання принципів законності та реалізації...
Специфіка проведення теоретичних наукових досліджень: вибір об’єктів, методів дослідження, методів обробки даних, результатів дослідження
Підходи проведення теоретичних наукових досліджень.Теоретичні питання методології виконання теоретичних робіт.Види та функції наукових досліджень...
Стратегічне бачення розвитку територіальної громади Києва
Основні проблеми розвитку. Аналіз ресурсного потенціалу. Місії та стратегічні цілі (напрями) розвитку. Конкретні завдання для реалізації одного з стратегічних напрямів. Механізм реалізації...
Стандартизація
Порядок реєстрації та видання стандартів в Україні.Національні стандарти. Загальна характеристика.Право власності на стандарти в Україні...
Принципи класифікації заходів шоу-бізнесу
Перспективи розвитку шоу-бізнесу в Україні.Сучасний стан та перспективи розвитку заходів шоу-бізнесу в Україні.Теоретико-методологічні аспекти заходів шоу-бізнесу...
Діяльність рієлтерських компаній в сегменті оренди нерухомості
Ріелторські послуги надаються суб'єктами ріелторської діяльності на підставі договору про надання ріелторських послуг, що укладається в письмовій формі, а у випадках, встановлених діючим...
Робота та розрахунок сталевих нагельних з´єднань дерев´яних конструкцій за повторних навантажень
Дисертація присвячена вивченню впливу одноразових та малоциклових навантажень різного рівня на несучу здатність та деформативність цвяхових з'єднань дерев'яних конструкцій....
Охорона відкриттів. Охорона винаходів та патентів
Охорона відкриттів, права авторів відкриття.Правова охорона винаходів та патентів...
Судження
Судження, висловлення і речення.Прості та складні судження.Судження як логічна форма відображення дійсності...
Зародження і розвиток в Україні сучасних видів спорту
Зародження та становлення баскетболу в Україні.Історія становлення та розвитку футболу в Україні.Історія розвитку волейболу...
Спортивна гімнастика
У всій різноманітності умов спортивної боротьби змагання мають ряд загальних психологічних особливостей.Велику роль у формуванні культури рухів і створенні основи технічної підготовки...
Семіотичний характер логіки: поняття про знак ,види знаків,семіотика як наука про знаки ,структура знакового процесу,структура значення знака і специфіка мови права
Структура знакового процесу. Структура значення знака і специфіка мови права. Семіотичний характер логіки: поняття про знак, види знаків...
Система архівних установ України
Мережа архівних установ України.Система архівних установ та її структура...
Система юридичної діяльності
Основні риси, що характеризують юридичну діяльність.Юридична діяльність як різновид соціальної діяльності. Зміст юридичної діяльності...
Основи наукових досліджень
Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону. Наукові засади опрацювання доповідей і виступів...
Методологія та організація наукових досліджень
Обгрунтуйте предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Охарактеризуйте аналітичну роботу дослідника над дисертацією...
Цивільна авіація
Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку НТП.Класифікація повітряних суден за призначенням.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Основні складові...