Інше
Види перевезень на автотранспорті
Загальна класифікація видів перевезення на автотранспорті.Міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу.Перевезення пасажирів і багажу...
Виникнення та етапи технологічного розвитку фарфору
Технологія виробництва фарфору в ранній період.Історія виникнення фарфору...
Історія розвитку логіки
Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон. Логіка Середньовіччя (схоластична логіка). Розвиток логіки в Стародавньому світі...
Статистика та її показники
Статистичні показники варіації. Необхідність вивчення варіації ознаки. Статистичні таблиці, види, принципи побудови...
Повітряні судна та їх розвиток
Основні складові авіа безпеки та акту незаконного втручання.Нормативні визначення та класифікації повітряних суден.Періоди розвитку цивільної авіації в залежності від розвитку науково...
Організація експертної оцінки нерухомості
Оцінка житлових будинків. Порядок використання об’єктів-аналогів...
Инновационный проект: понятие, содержание, этапы создания и реализации
Инновационный проект: понятия, основные этапы создания. Оформление инновационных проектов. Управление инновационным проектом...
Проблеми малого бізнесу
Шляхи удосконалення податкової системи малого підприємництва.Шляхи удосконалення управління малим підприємством в Україні.Мале підприємство як специфічний суб’єкт ринкової економіки...
Жанри сучасної преси
Загальна характеристика жанрів сучасної преси. Жанри і жанроутворення. Ступінь наукової розробки проблеми. Система аналітичних жанрів. Новації у жанроутворенні. Стаття, її різновиди...
Залізничний транспорт України, його значення, сучасний стан, місце в транспортній системі та перспективи розвитку
Основні тенденції реформування залізничного транспорту.Розміщення залізничного транспорту в Україні.Залізничний транспорт України, його стан та проблеми...
Особливості розміщення продуктивних сил України
Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Сутність та особливості продуктивних сил...
Види виправно-трудових установ
Повнолітні особи, засудженні до позбавлення волі, відбувають покарання в виправно-трудовій колонії або у тюрмі, а неповнолітні у віці до 18 років – у виховно-трудових колоніях...
Технологія будівельних процесів
Основні положення і поняття з технології  будівельного виробництва. Загальні положення одного з видів технологічного процесу при будівництві автомобільних доріг та аеродромів  ...
35 висловлювань мислителів про фізкультуру
Чаші всього тонуть гарні плавці.Спорт стає засобом виховання тоді, коли він улюблене заняття кожного...
Технологія будівельного виробництва
 Загальна характеристика роботи будівельної  організації  ТОВ „Добробут” . Загальні положення одного з видів технології  будівельного виробництва вибухівки. Загальні...
Необхідність розвитку електронної комерції та її структури
Інструменти електронної комерції. Основні види електронної комерції та їх подальший розвиток. Поняття та сутність електронної комерції...
Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза
Завданням судово-медичної експертизи при кримінальному аборті.Кримінологічна характеристика потерпілої особи.Класифікація потерпілих...
Облік, аналіз і аудит малоцінних та швидкозношувальних предметів
Організація аналізу і контролю малоцінних та швидкозношувальних предметів на підприємства України.Узагальнення інформації про малоцінних та швидкозношувальних предметів в регістрах...
Криміналістика
Предмет науки криміналістики.Поняття і види криміналістичної ідентифікації.Види слідів рук і способи їх виявлення під час проведення слідчих дій...
Митна система України, її структура, завдання і функції
Структура та організація діяльності митних органів України.Формування вітчизняної митної системи...
Суспільно - політичний лад і право на українських землях на початку ХIX століття
Зміни в державному устрої та праві.Революція 1905-1907 років та її вплив на державно-правовий розвиток українських земель...
Методологія наукового дослідження
Дві концепції пізнавального процесу: пізнання як відображення і як творчість; проблема їх синтезу. Структуралізм як методологічне доктрина, її можливості та межі. Позитивізм ХІХ ст....
Інноваційна політика фірми
Державна інноваційна інвестиційна політика в України. Формування науково-технічної політики на підприємстві. Напрями вибору інноваційної політики підприємства...
Дорожні асфальтополімерсіркобетони для регіональних умов Республіки Судан
Дисертацію присвячено розробці технології виробництва асфальтополімерсіркобетонних сумішей з поліпшеними фізико-механічними властивостями і призначених для улаштування верхніх шарів...
Сервіс і дизайн
Приклади монументально-декоративного мистецтва в інтер’єрах готелю. Розкрити своє розуміння щодо їх застосування – масштабності,тематики, матеріалів тощо.Класифікація кольорів за...
Дослідження та їх характеристика
Мета та вибір теми досліджень, обґрунтування (тобто як робиться обґрунтування). Методи досліджень, визначення (що вони собою уявляють)...
Конверторний спосіб виплавки сталі
Переваги та недоліки конверторного способу. Перевагами використання цього методу є відсутність використання природного газу й гарна керованість технологічним процесом. Сьогодні...
Средства массовой информации
Нормативно правовое регулирование деятельности печатных средств массовой информации.Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе...
Наукознавство. Його структура
Структура наукознавства. Поняття, зміст і значення науки...
Розділи наукознавства та їх характеристика
Основні розділи наукознавства та їх характеристика.Загальна класифікація сучасних наук...