Інше
Критичний аналіз наукової публікації до проблеми логістики
Впровадження логістичних підходів у керуванні рухом товарів придбало більшу актуальність на сучасному етапі розвитку російської економіки. Це пов'язане з інтенсифікацією й розширенням...
Глобалізація, націоналізм, шовінізм
Коли виникло християнство? Коли в Європі зароджується капіталізм? Коли виникає ідея "Москва - третій Рим"? Коли виникає гуманізм?...
Методи формування іміджу в паблік рилейшнз
Стратегія та тактика побудови іміджу організації.Особливості формування іміджу організації та його елементи.Методи формування іміджу в паблік рилейшнз...
Формування цивільної оборони, їх розподіл по призначенню підпорядкування і ступінь готовності
Організація та формування цивільної оборони на об’єктах господарювання. Організаційна будова і порядок функціонування цивільної оборони. Завдання цивільної оборони...
Митне оформлення товарів
Забезпечення митно-тарифного регулювання процесу інтенсифікації міжнародної торгівлі.Документообіг при митному оформленні товарів та вантажу.Міжнародна співпраця в рамках удосконалення...
Рынок украинских дизайнерских одежд
Если в Киеве и других городах Западной Украины люди готовы носить одежду отечественных дизайнеров, то в Одессе, Харькове и Донецке покупатели предпочитают импортную продукцию, для них...
Зміст процесу управління інноваціями
Характеристики інноваційного процесу. Сутність та мета інноваційного процесу. Фазова схема інноваційного процесу. Роль держави у створенні механізму регулювання інноваційної...
Організація забезпечення пожежної безпеки фотоательє
Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об'єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні...
Технологія обслуговування святкових заходів на підприємствах ресторанного бізнесу
Вдосконалення обслуговування банкетів-фуршетів, що проводяться в досліджуваному підприємстві.Розробка рекомендацій з метою вдосконалення обслуговування бенкетів. Характеристика...