Педагогіка
Шкільні проблеми обдарованих дітей

Поняття обдарованості, її види. Характеристики та критерії обдарованості. Психологічні особливості обдарованих дітей

Шляхи забезпечення якісної освіти у вищих навчальних закладах (на прикладі кращих вищих навчальних закладів світу та України)

Дослідження вітчизнянного та закордонного досвіду якості освіти та обґрунтування пропозицій щодо покращення якості освіти в Україні з урахуванням і закордонного досвіду

Інноваційні методи в навчальному процесі

Використання різноманітних методів навчання як способів спільної роботи викладача і слухачів дає можливість краще засвоювати знання, уміння, навички

Науково-методичний комплекс до уроку історії "Римська релігія та культура"

Теоретичні аспекти організації уроку історії. Поняття про форми навчання. Урок - основна форма організації навчання. Типи і структура уроків. Організація навчальної діяльності учнів на уроці. Методи і засоби навчання на уроках історії. Поняття про методи навчання. Класифікація методів навчання. Засоби навчання на уроках історії

Стан та перспективи вищої освіти у сучасних умовах розвитку суспільства
Державне регулювання вищої школи в умовах активізації ринкових процесів.Стан та основні проблеми розвитку вищої освіти в Україні...
Теорія соціалізації особистості, професіональне навчання і соціалізація студента
Характеристика механізмів соціалізації особистості.Сутність процесу соціалізації студентів вищих навчальних закладів.Основні теорії соціалізації особистості...
Тенденція розширення завдань закладів вищої освіти: проблеми і перспективи
Загальні принципи та завдання формування систем вищої освіти європейських країн.Пріоритети та перспективи розширення завдань вищої освіти...
Основні витоки та періоди становлення освіти в світі
Школа і педагогіка стародавнього Риму. Організація шкільної справи в Європі за часів Відродження. Виникнення перших університетів у Західній Європі та організація навчання. Становлення...
Братства: їх унікальність і значення в розвитку української вищої школи 16-17 століття
Братські школи як українські національні навчальні заклади в XVI - XVIII ст.Виникнення і розвиток братських шкіл в Україні.Розвиток освіти в XVI—XVII ст. Початок діяльності братств...
Київський авіаційний інститут за часів Великої Вітчизняної війни та у повоєнний час (1941-1946)
Історія розвитку Національного авіаційного університету у воєнні та післявоєнні роки.У складі університету: чотирнадцять інститутів, чотири коледжі, технікум, три ліцеї...
Множини чисел
Натуральні та цілі числа.Раціональні числа.Поняття числа.Дійсні числа...
Життєвий час студента
Життєві домагання особистості студента та його життєвий час як психологічний феномен.Позанавчальна пізнавальна діяльність студента...
Структура освіти України
Система вищої освіти в Україні. Загальна характеристика структури освіти в Україні...
Розвиток освіти в Німеччині
Система освіти в Німеччини.Сучасний стан шкільної освіти в Німеччини.Коледжі Німеччини...
Прості та складні судження
Логічні відношення між судженнями.Характеристика і види складних суджень.Прості судження, їх види і склад. Категоричні судження...
Педагогічні методи впливу на пізнавальний розвиток молоді
Теоретико-методологічні аспекти стимулювання пізнавальної діяльності в умовах дозвілля.Особливості розвитку пізнавального інтересу учнів як одна з головних умов підвищення ефективності...
Дидактика
Завдання сучасної дидактики початкового навчання.Сутність, поняття, форми організації навчальної діяльності.Дидактичні особливості уроків для учнів шестирічного віку.Інтерактивні методи...
Вплив культурно-дозвілевої діяльності на виховання підлітків
Дозвіллєва діяльність як одна з пріоритетних сфер роботи впливу на старшокласників.Підготовка до організації позакласної дозвіллєвої діяльності.Теоретичні основи організації дозвільної...
Українська мова
Словотвір. Основа слова.Загальна характеристика дієслова.Розділові знаки в простому реченні...
Види і форми професійного навчання
Основні напрями підвищення кваліфікації.Професійне навчання та підвищення кваліфікації.Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників...
Обдаровані діти в масовій школі
Робота з обдарованими дітьми в загальноосвітній школі.Форми і методи роботи з обдарованими дітьми...
Зміст освіти і контроль навчання
Аналіз змісту освіти зарубіжної школи педагогіки. Взаємозв’язок загальної, політехнічної та професійної освіти. Поняття про зміст освіти. Вдосконалення змісту освіти відповідно до вимог...
Риторика
Алхімія (магія) слова.Мистецтво говорити. Навести приклади.Іоаникій Галятовський-видатний оратор і богослов...
Організація проблемно-пошукового навчання в початкових школах
Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент.Поняття проблемно-пошукового навчання та його організація в початкових школах...
Специфіка роботи редактора над навчальним виданням
Оформлення елементів видання. Загальна методика роботи редактора. Специфіка типологічного ряду...
Психологічний супровід професійного розвитку майбутнього психолога у вищому навчальному закладі
У дисертації досліджено проблему професійного розвитку майбутніх психологів у вищому навчальному закладі. Визначено сутність цього явища як складової динамічної структури. Розкрито...
Форма роботи з фізичного виховання в дошкільному закладі
Гімнастика після сну: значення, види, зміст, методика проведення. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня...
Розвиток масової і оздоровчої фізичної культури населення культури України
Фізична культура в соціально-побутовій та виробничій сферах.Розвиток оздоровчої фізичної культури населення України.Основні проблеми у сфері фізичної культури і спорту...
Роль олімпійської освіти у вихованні молоді
Аналіз реалізації системи олімпійської освіти в процесі підготовки студентів.Олімпійська освіта та процес виховання дітей і молоді...
Університетська освіта в Україні
Характеристика основ університетської освіти в Україні. Основні тенденції розвитку університетської освіти. Вдосконалення функціонування університетської освіти України в умовах...