Педагогіка
Основні закономірності та принципи виховання
Закономірності виховання — стійкі, повторювані, об'єктивно існуючі істотні зв'язки у ньому, реалізація яких сприяє забезпеченню ефективності розвитку особистості школяра...
Профілактика шкідливих звичок за допомогою тренінгу
Профілактика у підлітків наркоманії засобами фізичної культури. Проблема наркоманії у підлітковому віці. Профілактичні заходи. Практичні рекомендації...
Розвиток програм, методик навчання і контролювання його результатів
Порядок проведення поточного, модульного та семестрового контролю. Види навчальної роботи та контрольні заходи. Розвиток методики навчання на сучасному етапі...
Організація колективної роботи дітей на уроках образотворчого мистецтва
Особливості організації колективної роботи дітей. Теоретичні засади організації творчої колективної роботи молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва. Педагогічна технологія...
Навчальний процес, співробітництво вчителя та учнів
Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності учнів. Застосування вчителем ефективних прийомів спілкування. Роль навчального співробітництва у навчанні...
Психологія готовності дітей до школи
Психологічно – мотиваційна готовність дитини до школи.  Емоційно-вольова готовність до школи. Визначення психологічного розвитку дитини...
Етапи входження України в Болонський процес
Перспективи вищої освіти та Болонського процесу в Україні. Напрямки структурного реформування вищої освіти України з огляду на Болонський процес. Реалізація положень Болонського процесу...
Говоріння як вид мовленнєвої діяльності
Загальна характеристика говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння. Навчальна дискусія, як один із способів розвитку вимовних навичок. Суть і характеристика мовлення...