Податки, податкова система
Податок на додану вартість,його суть та призначення
Платник податку на додану вартість та об'єкт оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Пільги щодо податку на додану вартість. Порядок обчислення і сплати податку на додану...
Психологія взаємовідносин з платниками податків
Охарактеризуйте основні типи маніпулювання співрозмовника в процесі спілкування.Основні детермінанти економічної поведінки людини.Розкрийте роль підприємництва в економічному розвитку...
Порівняльна характеристика податкової системи Італії та України
Оптимізація вдосконалення шляхи розбудови, імплементація податкових систем України та Італії.Поняття податкової системи Італії та України (елементи, механізм, інструментне завдання)...
Податкові системи зарубіжних країн
Загальна характеристика податкових систем країн Східної Європи (Польща, Угорщина, Чехія).Податкова система Федеративної Республіки Німеччини.Теоретичні засади податкового регулювання...
Елементи податків їх становлення і розвиток
Сутність та елементи податків. Ознаки та елементи податків. Правовий механізм податку та його елементи. Характеристика основних елементів податку...
Податок на прибуток
Обчислення і сплата податку на прибуток. Пільги з податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Платник податку на прибуток...
Податкова система
Платниками податків та інших обов`язкових платежів є юридичні та фізичні особи, на яких відповідно до законодавчих актів покладена зобов`язаність сплачувати податки і інші...
Митні зони в Україні: стан і перспективи розвитку
Моє розуміння теми. Перспективи розвитку митних зон в Україні. Поняття та сучасний стан митних зон в Україні...
Особливості справляння ПДВ при імпорті товарів в Україну та шляхи удосконалення його адміністрування
Ставка ПДВ по імпортних операціях складає 20%. Платниками податку є всі особи, які зареєстровані платниками цього податку...
Податкова система Японії
Методика та принципи побудови податкової системи Японії. Функції податкової системи Японії. Структура податкової системи Японії. Становлення податкової системи Японії. Види податків у...
Податкова система України
Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільових фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю...
Правове регулювання непрямих податків
У дисертації аналізуються зміст податкової системи України й особливості функціонування в ній непрямих податків, досліджуються такі окремі їх види, як податок на додану вартість та...
Правове регулювання місцевих податків в Україні
Поняття та сутність місцевого оподаткування та його правового регулювання. Основні питання правового регулювання місцевих податків в Україні. Основні проблеми та перспективи...
Податкова система як регулятор зовнішньоекономічної діяльності підприємств
Методи оцінки впливу податкової системи на ЗЕД на підприємстві.Дослідження впливу системи оподаткувати на ЗЕД на підприємстві ТОВ «Торговий дім «Домінік-Київ» вдосконалення ЗЕД...
Податкова політика та експортно-імпортні відносини
Очевидно, якщо в Конституції України записане право на безоплатну освіту і медицину, то щоб ці права могли стати реальністю, податки повинні бути високими...
Встановлення мінімальної митної вартості для оподаткування імпортних операцій, її роль при укладенні контрактів ЗЕД
Роль мінімальної митної вартості при укладенні контрактів ЗЕД.Мінімальна митна вартість для оподаткування імпортних операцій...
Аудит правильності нарахування податку
Перевірка правильності визначення амортизаційних відрахувань. Перевірка правильності визначення валового доходу. Попередня перевірка податкової звітності. Залежно від того, до якої...
Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
Податковий контроль як складова державного регулювання економіки. Сутність, методи і форми податкового контролю.Податкова політика як елемент державного регулювання економіки...
Податкова система: основні питання
Частка прямих податків у структурі ВВП не справляє істотного впливу на перерозподіл доходів. Більш істотним чинником є структура податкової системи, а саме: співвідношення прямих і непрямих...
Місцеві податки
Комунальний податок, порядок визначення середньоспискової чисельності працівників. Сутність та призначення муніципального оподаткування, його властивості...
Митні процедури та порядок митного оформлення вантажів
Засади переміщення товарів під митним контролем.Порядок здійснення контролю за доставкою у митниці призначення вантажів, які знаходяться під митним контролем...
Митний перевізник
Реєстрація митних перевізників та надання інформації про них. Ліцензія на впровадження діяльності митного перевізника. Транспортерні документи...
Аналіз дивідендів нерезидента в Україні
Реінвестиція дивідендів нерезидента (виплата дивідендів частками).Дивіденди і податок з доходів нерезидента.Дивідендний авансовий внесок з податку на прибуток...
Податкове право
Акцизи являють собою непрямі податки на окремі товари, які включаються до ціни товару й оплачуються покупцями. Ці податки встановлюються, як правило, на дефіцитну та високорентабельну...
Податкова система та її роль
Прямі податки і їх роль у системі фінансового регулювання. Що характеризує крива Лаффера? Які існують пільги при сплаті податку на додану вартість? Пояснити зміст терміна...
Оподаткування в Україні - проблеми та шляхи вдосконалення
Податок — універсальна вихідна категорія, яка виражає основні суттєві риси і властивості фінансів у будь-якій економічній системі ринкового типу...
Оподаткування в Україні
Принципи оподаткування: порівняльний аналіз класичних принципів А.Сміта та існуючих принципів оподаткування в Україні. Земельне та майнове оподаткування: загальна характеристика та...
Історичний розвиток системи оподаткування
Історичний аспект розвитку податкової політики держави. Досвід ведення державного господарства. Теорія податків та її історичний розвиток...
Митна справа України
Започаткування та становлення митної справи. Структура митної справи. Спрямованість та зміст митної справи. Зміст митної справи. Розвиток митної справи на Україні...
Митна система України, її структура, завдання і функції
Структура та організація діяльності митних органів України.Формування вітчизняної митної системи...