Право
Давній Рим, та його економічна структура. Закони Солона та закони ХІІ-ти таблиць
Економічна думка стародавнього Риму (Катон, Варрон, Колумелла, Пліній Старший та ін.).Закони XII таблиць: право власності, шлюбно-сімейне право.Закони Солона...
Правові основи реалізації грошово - кредитної політики національного банку України
Інтернаціоналізація господарської діяльності, зростання обсягів міжнародної торгівлі зумовили потребу суб’єктів господарювання у постійно зростаючій масі фінансових та кредитних...
Адміністративно - правове забезпечення діяльності податкової міліції щодо протидії фіктивному підприємництву
 Зазначена діяльність має узагальнену назву – фіктивне підприємництво, тобто це неіснуюча, нелегітимна, прихована, протиправна, відповідно до встановленого законодавства,...
Конституція Пилипа Орлика, її значення
Конституція складається з преамбули та 16 параграфів, де сформульовані головні принципи побудови держави. У преамбулі схематично викладено історію Війська Запорозького - всього...
Екологічне правопорушення
Склад екологічного правопорушення.Санкції проти суб’єктів еколого-правової (превентивної) відповідальності.Види екологічного правопорушення.Дисциплінарна відповідальность...
Загальна характеристика системи правоохоронних органів України. Форми звернення до Конституційного суду України
Форми звернення до Конституційного суду України.Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування...
Ознаки та принципи правової держави
Теорія правової держави у марксистській літературі.Громадянин правової держави.Розвиток політичної демократії.Принципи правової держави...
Органи внутрішніх справ. Правова регламентація та концепція реформування
Свідоцтвом прагнення до формування правової держави, утвердження демократичних принципів в житті суспільства є проголошення Конституцією України (ст.3) відповідно до Декларації прав і...
Правові звичаї остготів та вестготів
Держава остготів та правові звичаї східних германців.Правові звичаї вестготів...
Державно-правове регулювання страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності
Характеристика страхових операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.  Характеристика страхування ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Страхові правопорушення у...
Міжнародно - правовий режим космічного простору
Труднощі у визначенні на універсальному рівні поняття космічної діяльності пов'язані з особливостями поняття самого космічного простору як нової сфери діяльності людини...
Міжнародне приватне право
Комерційні арбітражні суди та основні принципи їх діяльності.Види діяльності іноземних суб'єктів господарювання.Історія розвитку порівняльно-правового методу в міжнародному приватному...
Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку
Правове регулювання робочого часу. Поняття надурочних робіт і порядок їх проведення.  Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням.Відпустки без збереження заробітної плати...
Господарське право зарубіжних країн
Характеристика етапів розвитку господарського права.Стан господарського права в зарубіжних країнах...
Правосуб’єктність територіальних громад як суб’єктів цивільного права
Праксеологічні та функціональні аспекти конституційно-правового статусу територіальних громад як суб’єкта цивільного права.Територіальна громада як первинний суб'єкт місцевого...
Злочин: поняття та ознаки
Класифікація злочинів.Відмінність злочину від інших правопорушень.Значення ч. 2 ст. 11 КК України для поняття злочину.В історії кримінального права поняття злочину визначалося по-різному...
Походження товарів
Підтвердження походження товарів, що вводяться на митну територію України. Критерії визначення товарів. Сертифікат про походження товару це — документ, який підтверджує країну...
Конституційне право зарубіжних країн
Основи правового статусу особи у зарубіжному конституційному праві.Форми державно-теріторіального устрою у зарубіжних країнах...
Проблеми правового регулювання державного боргу України
 Фінансова надійність держави, її спроможність виконувати властиві їй функції, якість державного управління загалом, відображені у показниках головного фінансового плану держави –...
Відповідальність та її види
Адміністративна відповідальність (зокрема мед. працівників), види стягнень. Професійні обов’язки медичних і фармацевтичних працівників та їх виконання. Характеристика елементів...
Особливості кваліфікації злочинів з невизначеним умислом
Проблема непрямого умислу у класифікації злочинів.Поняття невизначеного умислу.При невизначеному умислі злочинні наслідки хоч і передбачаються винним, але не є конкретизованими...
Види правовідносин
Поняття і основні ознаки правовідносин. Види правовідносин. Структура правовідносин...
Кримінально-процесуальне право
Кримінально-процесуальний закон встановлює чіткий порядок розслідування злочинів, розгляду справ в судах і т. д. Кримінальна справа порушується у формі складання про це постанови чи ухвали,...