Психологія
Методи дослідження історичної психології і критерій розвитку у процесі історіогенезу
 Історія становлення, предмет, принципи й завдання історичної психології. Історична психологія про обожнення і духовність і критерій розвитку у процесі історіогенезу...
Специфіка дитячої агресивності і способи її корекції зусиллями спеціаліста та батьками
Агресивні тенденції в дитячій поведінці. Концепції та форми дитячої агресії. Напрями корекційної роботи...
Психологія та етика ділового спілкування
Правила невербального службового етикету.Як зробити людині зауваження, щоб не зіпсувати стосунків? Як треба виступати на зборах, щоб привернути увагу присутніх до змісту виступу та...
Психологія в управлінні
Як співвідносяться між собою поняття “управління” та “керівництво”? Проаналізуйте основні види комунікативних бар’єрів, причини їх виникнення та шляхи подолання...
Патопсихологія та дослідження її сфер діяльності
Формування мети і задачі патопсихологічного дослідження. Аномалії емоційно-особистісної сфери...
Зовнішня структура управління
Розкрийте зміст і структуру психологічної готовності керівника до управління. Розкрийте причини виникнення та шляхи подолання професійної деформації працівників. Проаналізуйте...
Основи психології
Умови ефективного формування уваги.Уявлення про психіку людини в епоху Відродження.Уява. Види, прийоми і розвиток уяви...
Поняття про діяльність, основні види та елементи
Проблема мотивів поводження й діяльності - одна зі стрижневих у психології. Її дослідження має важливе значення, як для теорії психології, так і для суспільної практики. Усе очевидніше стає...
Психологічні особливості ділового спілкування
Історично-психологічні аспекти проблеми. Визначення спілкування, його класифікація. Психологічні особливості ділового спілкування. Форми і функції спілкування. Рівні ділового...
Перспективи впливу на особистість
25 правил спілкування. Вплив вашої особистості як комунікатора на результативність переконуючого впливу...
Поняття про психологічний захист
Методи дослідження психічних захистів. Наукові методи оцінки психологічного захисту. Проективні перцепт-генетичні методики. Методи, засновані на спостереженні. Методи Вейлланта. Методика...
Особливості профорієнтаційної роботи психолога із старшокласниками загальноосвітнього навчального закладу
Робота відіграє важливу роль у житті кожної людини й дуже впливає на її стан та самопочуття...
Виховання дітей та психологічні особливості
 Психологічні особливості дитини, пов'язнані з неправильним вихованням. Хворобливі прояви, пов'язані з  захворюваннями психіки дітей...
Основні концепції особистості як об’єкту управління
Поняття про особистість. Концепції особистості як об’єкту управління...
Сон як природний психофізіологічний стан організму, етапи сну
Види та фази сну. Психофізіологічна характеристика сну...
Измерение мотивации достижения
Диагностика двух обобщенных устойчивых мотивов личности: мотив стремления к успеху и мотив избегания неудачи...
Розвиток логіки у Новий час
Видатні мислителі епохи Нового часу. Формування логіки Нового часу. Ф.Бекон...
Особливості психодіагностичної діяльності психолога
Сфери життя, які охоплює психодіагностика. Психодіагностична діяльність психолога як засіб психологічної допомоги особистості. Методики, які використовує психолог у своїй...
Конфлікти батьків і підлітків: причини, зміст і функція
Основні шляхи вирішення конфліктів між батьками та підлітками.Психологічні особливості конфлікту у підлітків, їх причини...
Психологія управління
Загальні поняття стилю управління.Психофізіологічна сумісність людей у колективі...
Теорія особистості
Практичне дослідження особистості у ракурсі рольової теорії.Аналіз типів особистості за психологічними напрямками. Теорія З. Фрейда і К. Юнга.Теоретичні аспекти психологічної...
Значення психологічного клімату в колективі
Поняття та сутність психологічного клімату в колективі. Соціально-психологічний клімат — якісний аспект міжособистісних стосунків, що виявляється у сукупності внутрішніх умов...