Регіональна економіка, РПС
Транспортне господарство. Міськелектротранспорт
Сучасний стан міського транспорту.Міський пасажирський транспорт формально є затратним навіть у промислово розвинених країнах...
Характеристика Подільського економічного району
Значення і місце природних ресурсів у формуванні економічного потенціалу Подільського району. Особливості формування галузей спеціалізації господарства Подільського району...
Туристично-екскурсійні ресурси Закарпатської області
Сучасний стан і перспективи розвитку на Закарпатчині. Природно-рекреаційні ресурси досліджуваного регіону. Історико-культурний потенціал краю...
Регіональна економіка
Методологічні основи і методи регіональної економіки.Принципи формування бюджету...
Статути територіальних громад
Проблеми та шляхи їх вирішення щодо статуту територіальних громад.Статут територіальної громади — основний нормативний акт місцевого самоврядування.Розгляд проблемних питань...
Ринок дорогоцінних металів
Світові ринки дорогоцінних металів: сучасний стан та основні чинники впливу. Світовий ринок срібла: попит та пропозиція. Світовий ринок платини: попит та пропозиція...
Міське самоврядування в Україні за «Уложенням містам» 1785 року
Основні положення за «Уложенням містам» 1785 року.«Грамота на права и выгоды городам Российской империи» як джерело з соціально-економічної історії міст України останньої чверті...
АПК центрального економічного району його галузева структура. Особливості розміщення галузей тваринництва та рослинництва
Складовою частиною рослинництва є виробництво технічних культур високотоварної і високоінтенсивної галузі сільського господарства. Розвиток виробництва технічних культур значною мірою...
Природно-ресурсний потенціал (ПРП) і регіональний розвиток та розміщення продуктивних сил Австрії
Регіональні проблеми ресурсозбереження та відтворення природних ресурсів.Регіональні проблеми антропогенного впливу господарської діяльності на якісні та кількісні характеристики...
Загальні закономірності розміщення продуктивних сил, їх об’єктивний характер
Паливно-енергетичний комплекс, його галузева структура і народогосподарське значення. Технічні культури України, їх структура, зональність розміщення та вплив на формування...
Сучасна територіальна структура водних ресурсів України
Проблеми та перспективи подальшого використання водних ресурсів України.Значення природних ресурсів у народному господарстві України.Характеристика водних ресурсів України в...
Регіональні особливості розміщення господарського комплексу території України
Передумови розвитку та розміщення господарського комплексу території: історичні, природні, демографічні, екологічні.Проблеми та перспективи розвитку та розміщення господарського...
Основні проблеми і завдання розміщення та регіонального розвитку продуктивних сил України
Специфічні суперечності в розміщенні й регіональному розвитку продуктивних сил. Чинники, завдання та умови розміщення продуктивних сил...
Малі міста України: Виноградів, Закарпатська область
Адміністративні географічні особливості.Історичні, архітектурні, природні пам’ятки.Промисловість міста.Перспективи розвитку міста...
Розвиток і регіональні особливості розміщення населення України
Демографічні проблеми регіонів та шляхи їх вирішення.Чисельність та структура населення, їх динаміка, регіональні відмінності.Передумови та фактори формування сучасного демографічного...
Головні проблеми глибинної будови ДДЗ і перспективи нафтогазоносності
Перспективи нафтогазоносності та напрямки пошуків нафтогазоперспективних об’єктів.Сучасні уявлення про глибинну будову та еволюцію Дніпровсько-Донецької западини...
Міське самоврядування в Україні за «Уложенням містам» 1785 року
Зміст «Жалуваної грамоти містам» та «Жалуваної грамоти дворянству» 1785 року. Становлення органів самоврядування міст в Україні.Основні ідеї «Жалуваної грамоти містам» та...
Сучасні регіональні особливості природного руху населення в світі
Пропозиції, перспективи формування народонаселення за регіонами світу.Сутність і значення сучасних регіональних особливостей природного руху населення в світі.Сучасний стан та...
Об’єкти релігійного паломництва Тернопільської області
Стратегія інвестиційного розвитку туристично-рекреаційної галузі Тернопільської області на період 2005-2007 років. Концепція розвитку туризму Тернопільської області на основі ефективного...
Енергетична безпека як фактор стабільного розвитку регіональної економіки
Одним з найдійовіших заходів, за допомогою якого досягається незалежність, є економічна самодостатність країни та наявність можливості її тривалого розвитку...
Структура економіки регіонів і особливості її трансформації в умовах ринкових відносин
Проведення аналізу структури економіки регіонів за Класифікацією видів економічної діяльності. Основна структура економічних регіонів України...
Регіональна політика ЄС
Особливості регіональної політики в Україні. Механізми зближення України та ЄС в регіональній політиці. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики ЄС у 2007 – 2013...
Лісова та деревообробна промисловість України
Сутність, значення і місце лісової промисловості в господарстві держави. Передумови розвитку лісового господарства України. Теріторіально-галузева структура лісопромислового комплексу....
Стежками Київщини (на прикладі Бородянського району)
Загальна характеристика Бородянського району. Символіка Бородянського району. Пам’ятки  історії та археології...
Природно-ресурсний потенціал і розміщення продуктивних сил Запоріжської області
Значення і місце природних ресурсів у формування економічного потенціалу Запорізької області. Компонентна структура ПРП, особливості розміщення й аналіз рівня забезпеченості території,...
Основні проблеми розвитку продуктивних сил України та її регіонів
Методологічні питання розвитку і розміщення продуктивних сил. Економічні закони і закономірності розвитку РПС   ...
Рекреаційні ресурси та готельно-ресторанна інфраструктура Криму
Проблеми та напрямки подальшого розвитку природно-рекреаційного потенціалу Криму. Ландшафтні ресурси (рельєф, печери, мальовничі краєвиди). Сутність місце і значення рекреаційного...
Залізнична система України
Загальна характеристика транспортної системи України. Залізничний транспорт, його місце і роль у господарстві України. Методика дослідження галузевих транспортних систем. Чинники...
Впровадження нових технологій та обладнання на підприємствах житлово-комунального господарства
Стратегія та вибір напрямів реалізації пілотного проекту. Пропозиція з модернізації та автоматизації центрального теплового пункту. Заміна застарілих теплових мереж з низькою...
Регіональний аспект безробіття в Україні
Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення. Регіональний аспект безробіття в Україні. Порівняльний аналіз рівня безробіття по регіонах. Причини...