Регіональна економіка, РПС
Світовий ринок меблів
Особливості ринку меблів в Україні. Обсяг меблевої промисловості у світі. Перспективи меблевої промисловості в Україні...
Рекреаційне районування території України
Основні рекреаційні райони України та перспективи їхнього розвитку.Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території.Принципи і фактори, що лежать в...
Державна регіонально-економічна політика її сутність, значення та основні напрямки
Сутність державної регіонально-економічної політики. Головні завдання та наслідки регіонально-економічної політики...
Природный рекреационный потенциал и рекреационное зонирование территории Крыма
Аспекты развития рекреационного потенциала в Крыму. Понятие природных условий и ресурсов Крыма. Общая характеристика рекреационных ресурсов Крыма. Социально-экономическое...
Територіальна структура продуктивних сил Єгипту (аналіз економічних районів та вузлів Єгипту)
Аналізуючи показники й проблеми розвитку господарства в цьому регіоні, ми маємо в значній мірі брати до уваги, поряд із обставинами національного рівня, кон'юнктуру та довгострокові...
Рекреаційне районування території України
Основні рекреаційні райони України та перспективи їхнього розвитку.Аналіз основних підходів, що застосовуються до рекреаційного районування території.Рекреаційне районування території...
Особливості політики регіонального розвитку України на сучасному етапі
Вирішення проблем регіонального розвитку, становлення місцевого самоврядування та вдосконалення відносин “центр-регіони” залежить, насамперед, від інституційного та правового поля...
Природно-ресурсний потенціал Подільського району
Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу, особливості розміщення і аналіз рівня забезпечення території, що досліджується. Вплив природно-ресурсного потенціалу формування...
Рекреаційно-туристична характеристика Таїланду
Характеристика туристичних районів та туристичних центрів країни, їх туристичних ресурсів.Суспільно-географічні чинники розвитку рекреаційно-туристичної спеціалізації.Роль держави на...
Основні галузі спеціалізації господарського комплексу Карпатського економічного району
Характеристика господарського комплексу району.Географічне положення Карпатського економічного району.Населення та природні ресурси регіону...
Географія світової транспортної системи
Аналіз світових транспортних проблем. Світова транспортна система. Автомобільний транспорт. Залізничний транспорт. Повітряний транспорт. Морський транспорт. Трубопровідний транспорт....
Імідж Криму та PR діяльність місцевих органів влади
Шляхи вдосконалення організації зворотного інформаційного зв’язку від суспільства до влади в АР Крим.Організація взаємодії органів влади і громадськості як основа політичної і...
Світловодське управління соціального захисту
Управління соціального захисту населення Світловодської міської ради є місцевим органом Міністерства праці та соціальної політики України...
Продовольчий комплекс і формування регіональних продуктових ринків в Україні
Вплив факторів та особливостей розміщення сільськогосподарських і харчових підприємств України на розвиток продовольчого комплексу. Методичні основи оцінки розвитку продовольчого...
Характеристика транспортної системи Німеччини
Роль транспорту даної країни, як фактору що сприяє, або стримує розвиток туризму. Аеропорти (міжнародні) трансфер до міст. Залізниця. Автотранспорт...
Демографічний потенціал Волинського економічного району та особливості його розміщення
Особливості розміщення населення. Система розселення. Урбанізація. Загальні поняття про народонаселення і його значення для розвитку продуктивних сил території...
Основні фактори розміщення продуктивних сил та їх сутність
Сировинний фактор розміщення продуктивних сил. Паливно-енергетичний фактор. Водний фактор. Фактор робочої сили (трудовий). Фактор «працемісткості». Транспортний фактор. Фактор...
Економічна характеристика Центрального регіону
Загальна характеристика Центрального району. Економічні передумови розвитку регіону. Особливості економічного розвитку Центрального району...
Теплоенергетичний комплекс України
Теплоенергетика України та віхи її розвитку. Основні поняття теплоенергетики. Історичні аспекти розвитку теплоенергетичного комплексу України. Передумови і фактори розміщення підприємств...
Державні регіональні програми розвитку регіонів як інструмент управління соціально-економічним та екологічним розвитком території
Cутність державної регіональної економічної політики, її мета та завдання.Основні принципи державної регіональної економічної програми України.Механізм реалізації державної регіональної...
Експортний потенціал регіонів
Перспективи підвищення експортного потенціалу Дніпропетровської області.Суспільно-географічні елементи формування експортного потенціалу Дніпропетровської області.Економічні елементи...
Економічне районування України, його теперішній стан і необхідність вдосконалення
Пропозиції щодо вдосконалення економічного районування України.Тенденції економічного районування України...
Господарський комплекс Канади
Участь Канади у внутрішньодержавному територіальному поділі праці та економічних зв’язках.Роль та значення продуктивних сил у розвитку господарського комплексу Канади.Промисловості...
Регіональний розвиток у парадигмі системного підходу
Концептуальні аспекти регіонального розвитку. Регіональна політика України: зміст і напрями реалізації у системному підході. Проблеми та перспективи регіонального розвитку...