Реклама
Піар-компанія шампанського вина «Ігристе» фірми "Одеський виноробний завод"
Розроблення документів ПР-кампанії. Дослідний етап.Підсумовування результатів ПР-кампанії...
Цілі та завдання PR у бізнесі
Організаційно-психологічні передумови ефективності основних завдань ПР.Основні цілі ПР у бізнесі. Роль та завдання ПР в організації бізнесу...
Суть і роль реклами в комерційній діяльності
Основні цілі реклами на підприємстві.Сутність та місце реклами в діяльності підприємства...
Характеристика чинників що впливають на вибір засобів реклами
Кожен вид реклами має свої особливості. Наприклад, газетна реклама більш оперативна і недорога, але в одному і тому самому номері можливе одночасне розміщення оголошень конкурентів...
Організаційні форми управління зв’язками з громадськістю
Організаційно-психологічні передумови ефективності зв’язків з громадськістю. Сутність організаційних форм управління зв’язками з громадськістю...
PR-компанії компанії з виробництва кави "Клуб кави"
У кавовій промисловості існує необхідність в об'єктивній формі сенсорної оцінки кави, щоб встановлювати точну якість продукту разом з постійністю цієї якості протягом певного часу і в...
Паблік рілейшнз
Корпоративний імідж та його використання у зв’язках з громадськістю.Загальна характеристика системи зв’язків з громадськістю.Механізми взаємодії із засобами масової інформації...
Сценаристика теле і радіореклами
Процес планування і оцінки ефективності радіореклами.Класифікація теле- та відеореклами...
Реклама торгового бренду "Л´Етуаль". Декоративна косметика – помада
Для залучення учасників і відвідувачів виставки можна організовувати лотерею (гру), яка має стосуватися програми виставки або підприємства-експонента...
Політична реклама на українському радіо
Сучасна практика проведення передвиборчих кампаній продемонструвала широкий арсенал діючих засобів, які використовуються політиками (особливо в період виборів)...
Політекономія
Соціальні підходи до розвитку людського суспільства: розкриття суті формаційного та цивілізаційного підходів.Антиінфляційні заходи...
Поняття, цілі та завдання рекламного менеджменту
Особливості механізму дії рекламного менеджменту.Теоретико-методологічні аспекти рекламного менеджменту.Рекламний менеджмент: цілі та завдання...
Методи формування іміджу в паблік рилейшнз
Поняття та основні аспекти іміджу в паблік рилейшнз.Підходи до розуміння механізмів формування іміджу.Основні методи формування іміджу організації...
Психологія реклами в бізнесі
Реклама: поняття і функції, мета і види. Ефективність та мотивація реклами в бізнесі. Принципи реклами...
Теорія впливу реклами
Розроблення стратегії міжнародного маркетингу. Аналіз теорії впливу реклами на людину. Отже, навіть наявність бажання купити товар не обов’язково приводить людину до його купівлі. А...
Особливості психологічної дії реклами
Концепція реклами як форми психологічних впливів.Особливості психологічного впливу реклами.Психологічні аспекти сприйняття реклами...
Рекламно-інформаційна діяльність у готельно-ресторанному бізнесі
Форми і зміст рекламних звернень, що використовуються для стимулювання продажу продуктів гостинності. Особливості комерційної пропаганди. Її роль в стимулюванні продажу продуктів...
Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства
Тривалість рекламної кампанії залежить від поставленої мети, особливостей об'єкта рекламування, масштабів кампанії...
Реклама услуг ресторана
Интерес к этой деятельности усиливается по мере того, как все большее число организаций в сфере предпринимательства, в международной сфере и некоммерческой сфере осознают, как именно...
Типи девіацій, їх вияв у масово-інформаційній діяльності
Шляхи подолання девіації та роль соціальної реклами.Вияв девіацій та чинники формування схильності до соціально-негативної поведінки засобами масової інформації.Характеристика основних...
Розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламних кампаній
Рекламні агенції — це фабрики рекламних ідей. Їх називають унікальними організаціями XX століття, хоча вони виникли майже у такому самому вигляді (надавали ті самі послуги), як і зараз, ще у...
Історія реклами та дизайну 1970-1980 роках
Особливості художнього оформлення та дизайну друкованих рекламних звернень у 1970-1980 роках в СРСР. Інформаційний потенціал і стилістичні особливості рекламної продукції в СРСР- у 1970-1980 роках...
Сучасні проблеми паблік рилешнз
Стан паблік рілейщнз в Україні. Сутність і принципи ПР...
Организация и планирование рекламно-выставочной деятельности компании
Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной деятельности...
Рекламні агенства
Агентства орієнтовані на промисловість і агентства національних меншостей. Аналіз упорядкування рекламних програм і висновок договорів між учасниками рекламного процесу. Поняття...
Планування рекламної діяльності підприємства
Засоби поширення та носії реклами.Планування рекламної діяльності на підприємстві. Процес планування рекламної кампанії підприємства...
Реклама та стимулювання продажу
Види реклами залежно від стадії життєвого циклу товару.Особливості рекламування зброї. Рентабельність реклами...
Специфіка рекламного впливу: ефекти зовнішньої реклами. Плакат і його модернізовані форми
Плакат і його модернізовані форми та їх вплив.Особливості психологічного впливу зовнішньої реклами.Концепція реклами як форми психологічних впливів...
Реклама і рекламна діяльність
Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі. Як розрахувати індекс росту товарообігу?...
Заголовки в українських газетах и журналах
Призначення заголовків. Види газетних та журнальних заголовків. Архітектоніка газетного заголовка. Композиція заголовка...