Реклама
Глобальна реклама
Сучасний стан реклами в умовах глобальної кризи.Доступність міжнародної реклами.Розвиток глобальної та міжнародної реклами...
Демократизация прессы
Нормативно правовое регулирование деятельности печатных средств массовой информации.Сущность демократии и значения демократизации прессы на современном этапе...
Методи формування іміджу в паблік рілейшнз
Соціальна спрямованість іміджу. Особливості створення іміджу. Сформування іміджу організації...
Рекламна діяльність як чинник формування конкурентних переваг підприємства
Рекламна компанія та особливості її проведення для підприємства. Формування конкурентних переваг на підприємстві та вплив на них рекламної діяльності...
Психологія реклами
Реклама: поняття і функції, мета і види. Визначення слова „реклама”. Способи представлення рекламної продукції. Класифікація реклами за видами сприйняття....
Історія реклами і дизайну
Міжнародні зв'язки дизайнерських структур України.Основні тенденції реклами та дизайну в Україні та світі.Соціально-економічна ефективність розвитку дизайну та реклами.Рівень розвитку...
Психология рекламы
Теоретические и методологические проблемы психологии рекламы. Концепция рекламы как формы психологических воздействий. Реклама как средство психологического...
Методи формування іміджу в паблік рилейшнз
Стратегія та тактика побудови іміджу організації. Особливості формування іміджу організації та його елементи.Методи формування іміджу в паблік рилейшнз...
Організаційні форми управління зв’язками з громадськістю
Принципи організації та управління системою засобів масової комунікації. Сутність і основні елементи системи зв’язків з громадськістю...
Реклама: суть, форми та їх класифікація
Маркетингова сутність реклами, її класифікація та вибір форми реклами. Розробка рекламного бюджету. Ефективність реклами...
Организация и планирование рекламы
Планирование эффективной выставочной деятельности. Пути снижения выставочного риска.Использование международного опыта организации и планирования рекламно выставочной...
Основи, класифікація, вибір реклами
Вибір форми реклами. Підходи при виборі рекламних засобів. Принципові основи рекламної кампанії...
Естетико-комунікативна специфіка реклами
Особливості естетичного сприйняття реклами.Характеристики аудиторій кожного засобу реклами.Основи комунікативної специфіки реклами...
Інтернет-ЗМІ – складова частина сучасного медіаринку
Соціальні мережі як нові ЗМІ (на прикладі сайту «Вконтакте»).Блогова журналістика як чергвий крок розвитку інтернет-ЗМІ (на прикладі порталу «Українська правда»)...
Реклама і рекламна діяльність
Як можна оптимізувати заходи рекламної компанії? Поясніть на прикладі.Як розрахувати індекс росту товарообігу?...
Становлення та розвиток місцевого телебачення
Стратегія розвитку телерадіоінформаційного простору Києва та України.Формування основоположних засад державної інформаційної політики і телебачення.Українське законодавство, яке...
Реклама у засобах масової інформації
Теоретичні основи організація реклами у ЗМІ. Значення реклами та сучасний стан рекламної діяльності у засобах масової інформації. Аналіз діяльності та рекламної компанії у засобах масової...
Міжнародний маркетинг і реклама
Методи оцінки ефективності засобу рекламування. Реклама в системі міжнародного маркетингу...
Розробка та виготовлення рекламних звернень, планування рекламних кампаній
Рекламні агенції — це фабрики рекламних ідей. Їх називають унікальними організаціями XX століття, хоча вони виникли майже у такому самому вигляді (надавали ті самі послуги), як і зараз, ще у...
Реклама в міжнародному середовищі
Умови ефективної реклами в міжнародному середовищі. Стратегічні альтернативи в міжнародному маркетингу: стандартизація та адаптація...
Покращення іміджу міністерства культури засобами піар роботи
Вдосконалення та покращення іміджу міністерства культури. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців міністерства культури. Психологічні передумови...
Реклама у засобах масової інформації
При розробці планів рекламної кампанії необхідно використовувати досягнення сучасних інформаційних технологій і систем. Успіх у бізнесі нині неможливий без інновацій — електронної...