Релігія
Ритуал: свята, таїнства, православний храм, богослужіння
Православне богослужіння.Характеристика основних свят у християнстві.Християнські таїнства.Храмові свята...
Суб`єкти законодавчої влади церкви та їх повноваження
Суб’єкти вищої влади в церкві, їх права та обов’язки. Державне законодавство з церковних справ.Церква як джерело свого права...
Зороастризм і його вплив на формування іудаїзму
Зороастрійський культ.Етичні принципи зороастризму.Філософська концепція зороастризму...
Релігійні організації
Харизматичний культ. Його сутність та особливості.Церква і секта як типи релігійних організацій.Релігійна громада, її вплив на свідомість та поведінку віруючих...
Релігійна свідомість, її особливості та структура
Структура релігійної свідомості.Особливості релігійної свідомості.Поняття релігійної свідомості...
Туристичні ресурси та центри релігійного туризму в Україні
Характеристика регіонів релігійного туризму та перспективи їх розвитку.Особливості релігійного туризму в Україні...
Причини розколу церков
Характеристика основних причин розколу християнської церкви.Передумови розколу християнської церкви.Стан християнства напередодні розколу...
Релігія і міфологія
Особливості  “міфологічного мислення”. Міф як система уявлень і засіб розуміння світу. Поняття і класифікація міфів...
Дохристиянські вірування українського народу
Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного...
Державна система освіти та церква в Україні, основні проблеми
Європейський досвід взаємодії системи освіти та релігії. Державно-церковні відносини в сучасній Україні. Розмежування і взаємодія духовної та світської системи освіти. Релігійна освіта в...
Теоретика релігієзнавства
Предмет, структура релігієзнавства. Законодавство України та міжнародні документи про свободу совісті. Головні ідеї Упанішад: карма, сансара, реінкарнація, Брахман, Атман. Папство та...
Структура сучасних релігій
Загальна характеристика сучасних релігій. Основні західні культи (неохристиянські релігії). Сучасні й нетрадиційні релігійні групи в Україні...
Зороастризм
Формування та зміст зороастризму. Авеста - священна книга та пам'ятка культури. Зороастризм та культура Сходу...
Даосизм в релігійних традиціях Китаю
Сутність та походження даосизму. Елементи релігійної організації в даосизмі. З даосизму (основоположник вчення Лао-цзи, VI ст. до н.е.) була сприйнята ідея про існування «дао» —...
Іслам у Європі
Іслам і його роль в історії української держави. Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед як засновник ісламу. Іслам в Україні. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його...
Православіє як різновид християнства
Стан православної церкви у ХХ ст. Історія становлення та розвитку православ’я. Церковна інтерпретація зводиться узагальнено до таких основних моментів: прийняття християнства —...
Релігійна свідомість українців дохристиянського періоду
Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців. Формування системи світоглядних уявлень мешканців території України в неолітичний час. Еволюція духовного світу...
Релігія і політика
Релігія й церква як суб'єкти політики. Релігійно-клерикальні доктрини сучасності. Особливості міжконфесійних відносин в Україні...
Теорії та походження релігії. Гіпотеза про безрелігійний період в історії людства
Гіпотеза про безрелігійний період в історії людства.Основні теорії походження релігії.Походження релігії...
Джайнізм: минуле і сучасне
Поширення та основні вчення джайнізму.Особливості джайнізму...
Українська православна церква 14-16 століття
УПЦ в Польсько-Литовській державі до підпорядкування її (Київської Митрополії) Московській Патріархії. Правове положення православної церкви в Польсько-Литовській державі до кінця XVI...
Релігія у сучасній Україні
Сучасна релігійна ситуація в Україні в цілому відповідає загальноєвропейському стану духовного життя...
Основних напрямки християнства, православ’я, католицизму, протестантизму - їх схожість та відмінності
Віровчення і культ православ'я, церковна організація та відмінності від католицизму.Католицька церква, її походження, особливості віровчення і культу...
Православ´я Буковини
Спільні корені молдавсько - українських і галицько - буковинських взаємовідносин .Спільна церква русинів (українців) і молдован....
Релігія стародавнього Єгипту
Становлення давньоєгипетської релігії. Основні риси релігії стародавнього Єгипту. Релігійні уявлення Стародавнього Єгипту склалися ще в номах, де в культах номових богів переважали...
Релігійна свідомість українців дохристиянського періоду. Міф і релігія
Міфологія та основні риси дохристиянського світогляду українців.Світоглядні уявлення та вірування населення України в епоху палеоліту і мезоліту. Еволюція духовного світу населення...
Іслам
Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в сучасному світі. Іслам як культурний феномен, його народження та еволюція...
Первісні форми релігії
Походження та первісні форми релігії. Християнство: умови виникнення. Філософія буддизму...
Християнство – історія, зміст, особливості, етика, цінності, виховання
Зміст, особливості. Історичні дані. Психологічне значення поняття “любов”. Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей...
Релігійне походження людини
Питання створення світу і людини так чи інакше пов’язане з вирішенням проблеми креаціоністичного (ідеалістичного) або еволюціоністичного світосприйняття...