Соціологія
Конфліктні ситуації
Соціальна неоднорідність суспільства, розходження в рівні  доходів, влади, престижу та ін. нерідко  приводять  до  конфліктів.  Конфлікти  є  невід'ємною частиною...
Історичний розвиток суспільства
Основні підходи до періодизації історичного розвитку. Основні теоретичні моделі суспільства. Рушійні сили історії. Суб’єкти історичного процесу...
Форми та методи соціальної роботи з дітьми вулиць
Зарубіжний досвід соціального розвитку дітей вулиць. Проблема „дітей вулиці” в статистичних дослідженнях.Проблема "дітей вулиці" у вітчизняній та зарубіжній теорії і практиці соціального розвитку
Особливості управління соціально-культурним комплексом України
Теоретико-методологічні аспекти управління соціально-культурним комплексом. Аналіз управління соціально-культурним комплексом України на сучасному етапі. Організаційно-правові...
Историко-культурные традиции гражданского общества в Украине
Роль культурно-исторического опыта в украинской государствостроительной концепции.Развитие историко-культурных традиций в Украине в ХХ...
Проблематика досліджень соціологів нового етапу
Динаміка соціоструктурних змін в українському суспільстві та їх дослідження. Сучасне положення розвитку нового етапу досліджень в соціології...
Порушення міжособистісної комунікації в сім’ї
Сутність міжособистісної комунікації в сім’ї. Головні проблеми порушення міжособистісної комунікації...
Возможен ли мир без войны
Теории конфликтов и мира: концепции, подходы и методы. Конфликты на различных уровнях социальной системы. Межгрупповой конфликт. Политические и национальные конфликты...
Соціальні інтереси як чинники загострення боротьби за владу
Перманентні загострення політичних конфліктів сприймаються більшістю населення як ознака соціальної нестабільності, кризи влади, виявом надмірних амбіцій окремих політиків та...
Методи дослідження міжособистісних відносин
Соціометрія: дослідження міжособистісних відносин у групі. Метод діагностики міжособистісних стосунків (ДМС) Лірі, тест Томаса, опитувальник Т.А. Немчина. Основні методи вивчення...
Спілкування як міжособові стосунки
Міжособистісні взаємини у спілкуванні. Поняття, види і засоби спілкування. Спілкування як одна з нагальних потреб людини...
Постструктуралізм в соціальній теорії
Постструктуралізм Ж.Дерріди. Постструктуралістська концепція влади М. Фуко.Розвиток постструктуралізму в соціальній теорії...
Причини демографічної кризи в Україні та роль держави в її подоланні
Шляхи подолання демографічної кризи. Демографічна політика держави.Сучасний стан народжуваності. Основні причини демографічної кризи в Україні...
Роль сім’ї в розвитку особистості
Виховання та підготовка школярів до сімейного життя. Практичне дослідження підготовки старшокласників до сімейного життя...
Суспільне і соціальне: співвідношення понять
Поняття "соціальне" та "суспільне", їх особливості.Визначення понять "суспільне" та "соціальне"...
Соціологія музики
Теодор Адорно про  музику в сучасному суспільстві. Соціологія про слухачів музики...