Страхування
Аналіз страхових продуктів на страховому ринку України
Характерною ознакою державного страхування є участь у ньому багатьох державних і громадських організацій. Вона реалізується при розробці умов страхування, урахуванні й оцінці майна і...
Економічна необхідність і сутність страхових послуг
Економічна необхідність страхової послуги для фізичних та юридичних осіб.Діюча система страхових послуг в Україні та шляхи її удосконалення.Порядок надання страхових послуг...
Страхування від перерв у виробництві
Необхідність та особливості страхування підприємств від перерв у виробництві. Умови страхування від перерв у виробництві. Порядок укладення і обслуговування страхової угоди. Досвід...
Загальнодержавні фонди і резерви страхування ризиків: джерела формування та напрямки використання
Страхові резерви та джерела їх формування.Класифікація фінансових ризиків страхових компаній в умовах трансформації економіки України...
Страхування пасажирів на авіаційному транспорті України
Добровільні види авіаційного страхування. Аналіз авіаційного страхування перевезення пасажирів в Україні. Страхування повітряних суден та складові авіаційного страхування...
Страхування майна громадян
Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні.Страхування тварин та домашнього майна.Страхування будівель громадян...
Страхування
Виникнення та етапи розвитку страхування. Роль страхування в активізації бізнесу. Страховий захист як засіб економічної безпеки...
Страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів
Вдосконалення страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: державно-управлінський...
Страхова організація (компанія), її структура
Управління страховою компанією.Форми організації страхових компаній в Україні.Внутрішня структура страхових компаній...
Страхові послуги
Страхування сільськогосподарських тварин.Етапи здійснення договору страхування.Міжнародна система "Зелена карта"...
Маркетинг у страхуванні
Інформаційне забезпечення страхового маркетингу.Основні завдання, принципи, функції страхового маркетингу.Необхідність маркетингових досліджень у страхуванні...
Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні
Екологічне страхування та його перспективи впровадження в Україні. Недоліки діючого законодавства у сфері екологічного страхування. Сучасний стан екологічного страхування...
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
Сучасний стан і перспективи розвитку страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в Україні. Умови обов'язковою страхування цивільної відповідальності...
Передумови становлення класичного страхування в Україні
Сучасний стан класичного страхового ринку в Україні.Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір.Еволюція класичного...
Страхування міжнародних туристичних послуг
Поняття та особливості страхування туристичних послуг. Основні форми страхового обслуговування туристів...
Розвиток інформаційних технологій на страховому ринку України
Головні напрями розвитку нових технологій у страхових компаніях України, їхні основні складові та характеристики. Аналіз окремих страхових технологій та їхнє значення у підвищенні...
Комплексний страховий ринок: визначення, його складові та процеси, стан українського страхового ринку
Поняття і структура комплексного страхового ринку. Ринкові господарські форми керування ринком. Прямі страхові посередники...
Ліцензування страхової діяльності
Вимоги стосовно здійснення страхової діяльності. Порядок отримання ліцензій. Відмова у видачі ліцензії. Оформлення ліцензії. Переоформлення ліцензії. Видача дубліката...
Інвестиційні ризики та їх страхування
Сучасний стан страхового ринку України.Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.Економіко-теоретична сутність інвестиційних ризиків.Сутність та причини виникнення...
Формування системи соціального захисту в Україні
Необхідність соціального захисту населення в умовах ринкової економіки.Соціальний захист населення в системі соціального страхування.Основні напрями реформування системи соціального...
Економічна сутність та історія розвитку страхування
Розвиток страхування йде так далеко в минуле, що неможливо встановити точну дату його виникнення. Страхування в Україні. Державне регулювання страхової діяльності в Україні....
Страхові послуги
Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях.Страхування будівель та іншого майна сільського підприємства. Заява про страхування: зміст, особливості, вимоги до складання...
Товариство взаємного страхування: зарубіжний досвід функціонування і доцільність її створення в Україні
Основні положення про Товариство взаємного страхування. Утворення Товариства взаємного страхування в Україні, проблеми та перспективи...
Страхування від нещасних випадків
Характеристика страхування повітряних суден та авіаційного страхування. Загальні умови укладання договору страхування від нещасних випадків. Страхування банківських кредитів від ризику...
Ризики в особистому страхуванні та можливість їх страхування
Особливості особистого страхування. Класифікація ризиків в особистому страхуванню. Обсяги страхової відповідальності за договором страхування життя визначають, виходячи зі складу...
Страхування та ресурси
Страховий ринок. Фінансові ресурси підприємств, особливості їх формування та використання в ринкових умовах...
Чому я не хочу страхуватися
Сьогодні держава не в змозі вирішувати такі важливі соціальні питання, як медичне обслуговування, виплата пенсій, надання допомоги з безробіття, відшкодування витрат при травматизмі на...
Договір страхування
Припинення та Недійсність договору страхування.Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди.Процедура укладання договору страхування.Основні правила страхування.Правила Укладання...
Описати любий вид соціального страхування та визначити його проблеми. Медичне страхування
Економічна необхідність медичного страхування. Форми медичного страхування та їхні організаційні основи. Оцінка сучасного стану медичного страхування в Україні та шляхи його...
Страхування від вогню
Сутність страхування від вогню. Страхові випадки. Страхова оцінка. Порядок укладання і припинення дії договору страхування. Зобов'язання сторін. Страхування майна промислових...