Страхування
Страхування, його особливості та розвиток
Закон України “Про страхування” і що він регулює. Страховий поліс...
Питання до заліку з страхування
Поняття і зміст фінансової надійності страховика та засоби її забезпечення.Особливості страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. Структура страхового...
Особливості надання послуг при страхуванні майна підприємства
Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки.  Особливості страхування майна сільськогосподарських підприємств. Порядок, форма і терміни сплати страхових внесків...
Повноваження державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг щодо регулювання страхового ринк
Структура та завдання органів державного нагляду за страховою діяльністю. Функції органів державного нагляду щодо регулювання страхового ринку...
Автотранспортне страхування
Види договорів обов'язкового страхування цивільної відповідальності та умови виплати страхового відшкодування. Необхідність страхування цивільної відповідальності власників...
Класичне страхування життя
Система проведення страхування життя. Ризики при страхування життя...
Страхування та бізнес
Особове страхування і його місце в системі соціального захисту населення.Перестрахування та проблеми його розвитку в Україні.Страхування автомобільних ризиків.Рекламна робота страхової...
Державна реєстрація змішаного договору
Загальна характеристика договорів змішаного страхування. Поняття та форма договору змішаного  страхування. Види договорів змішаного страхування. Державна реєстрація договорів...
Правове регулювання страхової діяльності
Правові основи страхової діяльності в Україні цивільне право і страхове законодавство.Страховий інтерес, як найважливіший юридичний принцип страхування.Юридичні принципи страхування...
Страхові послуги
Страхування вантажів при автотранспортних перевезеннях.Страхування будівель та іншого майна сільського підприємства.Заява про страхування: зміст, особливості, вимоги до складання...
Правові та організаційні принципи побудови загальнообов´язкової державної системи соціального страхування в Україні
Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.Об'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування.Поняття, види та принципи...
Класифікація страхування
Наукове поняття класифікації страхування. Класифікація страхування за об'єктами. Класифікація страхування за статусом страхувальника, страховика та його...
Страхові послуги: теорія та практика
Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Добровільність страхування від нещасних випадків його різновид. Страхування вантажів, що перевозять морським транспортом...
Види страхових компаній і порядок їх створення
Сукупність страховиків, що функціонують у певному економічному середовищі, утворює страхову систему...
Страхування відповідальності за якість продукції, товару
Юридичні поняття відповідальності та підстави для її страхування. Страхування відповідальності виробника за якість продукції. Рівень розвитку страхування відповідальності прямо...
Правове регулювання зобов’язань по страхуванню особи
Правове регулювання зобов’язань по добровільному страхуванню. Індивідуальне та колективне добровільне страхування від нещасних випадків.Правовий аспект обов`язкового страхування....
Поняття страхової монополії
Сутність страхової монополії. Характеристика становлення та розвитку страхового ринку України. У багатьох країнах світу страхова справа розглядається як окрема галузь економічної...
Страхування та держава
Вимоги до страхової компанії з боку суспільства та держави.Положення страхового бізнесу в Україні...
Способи здійснення страхування
Способи здійснення страхування і їх зв'язок між собою. Джерела прибутку й оподатковування страхової організації. Страхування цивільної відповідальності...
Страхові послуги
Страхування врожаїв сільгоспкультур і багаторічних насаджень. Контроль реалізації страхових послуг з боку держави...
Система страхового забезпечення у майновому страхуванні
Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні.Основні системи страхового забезпечення.Страхові резерви: формування та використання...
Управління соціальним страхуванням
Конституція проголосила Україну суверенною і незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою. На жаль, розбудова України як нової незалежної держави супроводжується виникненням...
Страхування в бізнесі
Ризиковий характер життєдіяльності — головна причина хвилювань кожного власника майна і товаровиробника за своє матеріальне благополуччя...
Страховий фонд суспільства як матеріальна основа страхового захисту
Страхова система активно впливає на розвиток виробництва. В умовах ринку актуальним стає страхування від комерційних, технічних, правових та політичних ризиків. Страхування є не тільки...
Соціальне страхування
Іноземний досвід соціального страхування на випадок безробіття. Переваги та недоліки впровадження загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування...
Основи страхової справи
Процес страхування і процедура страхування. Обов’язки страховика. Правові аспекти страхування. Як визначають прибуток страховика? Пояснити суть авто-каско...
Страхові послуги та їх продаж
Страхування відповідальності товаровиробника, надання послуг, виконавця робіт, продавця товарів. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів...
Страхування: класифікація, діяльність
Поняття класифікації страхування, її наукове та практичне значення. Об’єднання страховиків та їх функцій. Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та...
Страхові ризики та управління ними
Поняття та основні характеристики ризику. Класифікація страхових ризиків. Управління страховим ризиком...
Пенсійне страхування
Сформуйте функції державного кредиту. Розкрийте сутність збору на обов’язкове пенсійне страхування...