Страхування
Галузь страхування в Україні, проблеми і перспективи розвитку
В Україні страховий ринок створюється на початку 90-х. Разом із новими українськими компаніями на ринок приходять іноземні страховики. Декретом Кабінету Міністрів України “Про...
Необхідність і значення державного регулювання страхової діяльності
Правове забезпечення страхової діяльності. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні...
Страхування в Україні
Теоретичні и правові основи. Види автотранспортних ризиків і умови страхування. Договір страхування і його особливості. Страхування цивільної відповідальності при міжнародних...
Доцільність страхування життя
Значення  страхування життя та його необхідність. Чи потрібне страхування життя? Страхування життя – це попередження, захист, безпека Вас і Вашої родини. Це не марна трата коштів; це...
Страхування та його роль у житті
Маркетингова діяльність страхової компанії. Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні. Страхові резерви: формування та використання...
Проблеми та напрямки вдосконалення державної політики в галузі страхування
Недосконалість страхового ринку України. Основні напрями вдосконалення державної політики в галузі страхування. Застосування заходів та механізмів упровадження фінансових послуг...
Сучасний стан особистого страхування в Україні
Проблеми та перспективи розвитку особистого страхування в Україні.Стан розвитку особистого страхування в Україні.Загальні аспекти страхування життя...
Страхування: проблеми та перспективи
Страховий ринок — це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги та здійснюється акт їх купівлі-продажу...
Реклама у страхуванні
Роль реклами у реалізації страхових послуг та особливості її здійснення. Страхування особистих ризиків у підприємницькій діяльності...
Управління резервами страхової компанії
Сутність та необхідність страхових резервів. Страхові резерви, їх складові. Сутність, принципи управління страховими резервами...
Страхування життя та його види
Ризики при страхування життя. Система проведення страхування життя. Основні види страхування життя...
Страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень
Оскільки процес сільськогосподарського виробництва має ризиковий характер, то при його страхуванні виникають грошові перерозподільні відносини, зумовлені наявністю страхового ризику як...
Страхові послуги
Процедура укладання договору страхування. Страхування майна і тварин у господарствах громадян. Страхування від нещасних випадків на автотранспорті...
Система страхового забезпечення у майновому страхуванні
Страхування майна, що належить громадянам: стан на перспективи розвитку в Україні. Загальна характеристика інституту майнового страхування.Основні системи страхового забезпечення...
Страхова сума, страхова премія, тарифний договір страхування та страхове відшкодування
Поняття страхового відшкодування та договору страхування. Основні принципи здійснення розрахунків страхових тарифів. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми...
Бюджетування і його особливості в страхових організаціях
Процедура бюджетування в страхових організаціях. Бюджетування як основа впровадження контролінгу на підприємстві. Цілі бюджетування. Особливого значення бюджетування набуває під...
Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку Украни
Страховий ринок - це сфера економічних відносин, у процесі яких формуються попит і пропозиція на страхові послуги і здійснюється акт їх купівлі-продажу...
Стратегія діяльності страхової компнії
 Страхова галузь України, як і вся її економіка, зазнає нині безпрецедентних змін. У найстисліші строки потрібно подолати шлях від централізованої планової економіки до господарства, що...
Страхування в економіці
Розвиток страхового ринку України: стан проблеми, і перспективи.Економічна сутність і функції перестрахування.Формування ринку майнового страхування в Україні...
Страхова діяльність в Україні
Правове забезпечення страхової діяльності. Вплив державної політики і системи регулювання на діяльність страховиків в Україні. Регіональні чинники розвитку страхової діяльності в...
Класифікація страхування
Поняття класифікації, її ознаки (історичні, економічні, юридичні). Класифікація за об’єктами страхування. Страхування за формами проведення...
Чому я вимушена(ний) страхуватися
Страхування — це вид цивільно-правових відносин із захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб у випадку настання певних подій (страхових випадків), визначених договором...
Фінансово - правові засади страхування в Україні
Людству протягом усього його розвитку притаманна наявність великої кількості негативних обставин, що криють в собі загрозу матеріальному та соціальному благополуччю членів суспільства....
Страхування збитків, завданих бізнесу при його зупинці
Значення страхування збитків, завданих бізнесу при його зупинці. Страхування від втрат прибутку...
Страхування: роль страхування в Україні, ринковій економіці
Страхування сприяє оптимізації ресурсів, спрямованих на організацію економічної безпеки. Воно дає змогу досягти раціональної структури коштів, що спрямовуються на запобігання втрат від...
Управління створенням і реєстрацією страхових компаній
Управління страховою організацією "Еталон". Порядок створення, функціонування та ліквідації страхової організації. Унаслідок розгляду основних складових стратегічного...
Комерційна діяльність страховика
Фінансові результати страхової компанії.Витрати страхової компанії.Доходи страхової компанії...
Страхова сума, страхова премія, тарифний договір страхування та страхове відшкодування
Поняття страхового відшкодування та договору страхування. Основні принципи здійснення розрахунків страхових тарифів. Принцип відшкодування збитку, оцінка страхової суми. Суть та...
Майнове страхування та його розвиток в Україні
Шляхи та перспективи вдосконалення майнового страхування в Україні.Правова та економічна характеристика майнового страхування в Україні.Зміст, структура та види майнового страхування...
Оцінка діяльності страхових компаній
Діяльність страхових компаній істотно різниться від інших видів підприємницької діяльності...