Страхування
Страхування життя
Економічна необхідність та значення страхового захисту життя громадян. Види страхування життя та їх характеристика. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і...
Страхування автотранспортних засобів
Страхування автомобільних ризиків. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Наземний автомобільний транспорт — найбільш наближений до людей засіб...
Страхування транспортних засобів та вантажів
Страхування автомобілів за умов ремонту, парковки та зберігання у гаражах.Страхування водних транспортних засобів.Страхування транспортних засобів...
Види страхування
Класичне страхування життя. Страхування електронної техніки та комп’ютерних баз даних.Міжнародна система "Зелена карта"...
Стан розвитку страхування майна громадян в Україні
Страхування майна громадян — це складний механізм, організація і розвиток якого визначаються умовами певних видів страхування, які різняться між собою проведенням певних організаційних...
Сільськогосподарське страхування
Розвиток і сучасний стан страхування майна виробничої сільськогосподарської продукції в формуванні страхування в Україні. Економічні завдання страхового захисту в сільському...
Страхування майна на випадок вогню, стихійного лиха та крадіжки
Страхування майна сільськогосподарських підприємств (урожаю сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, тварин) має певні особливості...
Страхування та його необхідність
Економічна необхідність, суть, роль і значення страхування. Страхування як чинник фінансової стабілізації економіки...
Комплексна оцінка фінансової стійкості страхових компаній
Страхування є одним з основних елементів функціонування фінансової системи. Сьогодні важливо запропонувати сучасні методологічні підходи до аналізу як фінансової стійкості страхових...
Державне регулювання страхової діяльності
Суть державного регулювання страхової діяльності. Типи та форми державного регулювання страхової діяльності. Роль держави в регулюванні страхової діяльності. Органи, що здійснюють...
Страхування та його принципи
У разі подвійного страхування страхове відшкодування фактичного збитку здійснюють усі страховики в межах страхової вартості об’єкта страхування пропорційно до частки кожного в...
Страхова послуга
Поняття страхової послуги. Особливості реалізації страхової послуги. Страхові агенти і брокери, їх функції. Системи продажу страхових полісів. Проблеми та перспективи розвитку...
Медичне страхування
Перспективи впровадження загальнообов’язкового медичного страхування в Україні. Сутність медичного страхування та визначення його доцільності в Україні. Форми медичного страхування....
Перспективи розвитку страхових компаній в Україні
Стратегія страхової компанії. Аналіз страхового ринку України. Загальна характеристика становлення і розвитку страхового ринку України. Види страхових компаній, порядок їх...
Фонди державного соціального страхування та їх розвиток в Україні
Сутність та особливості об’єктів та категорій дослідження.Характеристика сучасного стану.Основне джерело коштів на соціальне страхування. Впровадження системи соціального страхування....