Туризм
Меморіальні музеї Переяслава-Хмельницького

Археологічний музей м. Переяслав-Хмельницький. Переяславська діорама. Музей кобзарства. Музей народної архітектури і побуту

Екстремальний туризм

Поняття та ознаки екстремального туризму. Основні види екстремального туризму. Аналіз та особливості форм екстремального туризму. Водні та повітряні види екстремального туризму. Наземні та гірські види екстремального туризму. Екзотичні види екстремального туризму в Україні. Порівняльна оцінка розвитку екстремальних видів туризму в Україні та Польщі

Гостинність та міжнародні готельні ланцюги
Сучасний стан та проблеми готельних ланцюгів.Розвиток готельних ланцюгів у світі.Поняття готельних ланцюгів. Спеціалізація і готельні об’єднання...
Формування та розвиток туристичного законодавства України
Перспективи розвитку туристичного законодавства в Україні. Законодавче забезпечення туристичної діяльності в Україні. Сучасний стан туристичного законодавства України...
Основи туризмознавства
Види туризму за вибором засобів пересування.Основні показники розвитку туризму в світі.Роль туризму в господарсько-економічному розвитку країни...
Туристично-рекреаційний потенціал Литви
Поняття про туристично-рекреаційний потенціал Литви. Туристично-рекреаційні ресурси Литви. Природні рекреаційні ресурси. Історико-культурні рекреаційні ресурси. Туристична інфраструктура...
Велотуризм
Різні форми організації походів вихідного дня на велосипедах.Забезпечення безпеки на велосипеді.Поняття та класифікація видів велотуризму...
Організація дозвілля туризму в Італії
Сучасний стан музейної справи Італії.Теоретико-методичні дослідження музейної справи Італії.Сутність музейної справи...
Характеристика туристичної політики України
Проблеми та перспективи подальшого розвитку туристичної діяльності в Україні.Основні засади туристичної політики України...
Світова туристична індустрія
Міжнародні туристські прибуття та потоки.Сутність рекреаційно-туристських ресурсів світу...
Можливості організації туризму в Чехії
Природний, історико-культурний та економічний потенціал країни. Типи і види туризму розвинені в країні (центри туризму).Перспективи розвитку туризму в даній державі...
Розвиток готельного бізнесу в Африці
Форми організації готельного бізнесу (ланцюг готелю). Оцінка рівня розвитку готельного бізнесу. Зв’язок готельного бізнесу з іншими структурами економіки. Готельний бізнес як складова...
Географія основних туристичних світових потоків
Прогнози розвитку світового туризму.Географія основних туристських потоків у світі.Територіальні особливості міжнародного туризму...
Туристично-рекреаційний потенціал Литви
Санаторна-курортне господарство. Поняття про туристично-рекреаційний потенціал Литви. Природні рекреаційні ресурси. Туристично-рекреаційні ресурси Литви...
Екстремальний туризм
Порівняльна оцінка розвитку екстримальних видів туризму в Україні та Польщі.Аналіз та особливості форм екстремального туризму.Поняття та ознаки екстремального туризму...
Інфраструктура готельного господарства
Кондиціювання повітря в готельному підприємстві та основні вимоги до нього. Основні вимоги до інженерно-технічної служби...
Туристично-екскурсійні ресурси Закарпатської області
Загальна характеристика Закарпатської обл. Природно-рекреаційні ресурси досліджуваного регіону. Історико-культурний потенціал краю. Сучасний стан і перспективи розвитку на Закарпатчині...
Туризм і рекреація як чинники людського розвитку
Для людського розвитку потрібне не лише здоров’я, освіта, гідний рівень життя і політична свобода. Люди повинні мати свободу виразу своєї ідентичності, не наражаючись на дискримінацію в...
Політика розподілу туристичного продукту
Територіальна і тимчасова роз'єднаність вимагає значних додаткових витрат на доставку до споживача товарів і надання послуг клієнтам...
Функції туризму
Рекреаційна функція туризму. Роль сезонності в туристичній організації. Рекреаційна функція туризму тісно взаємозалежна з рекламною функцією туризму, що пояснюється тенденцією...
Природно-рекреаційний потенціал Київщини та його використання в туризмі
Характеристика туристичної галузі Київської області: сучасний стан і перспективи розвитку. Природно-рекреаційні та історико-культурні ресурси Київської області. Фізико-географічна...
Теоретичні основи розвитку туризму
Туристична індустрія, її соціально – економічне значення та тенденції розвитку. Теоретичні аспекти світового туризму...
Природні туристські ресурси України
Характеристика природних ресурсів, що мають вплив на розвиток туризму. Характеристика об’єктів природно-заповідного фонду...
Організація приміщень житлової групи
Характеристика типів номерів та основні вимоги до організації номерного фонду. Характеристика і основні вимоги до коридорів, холів, віталень. О рганізація приміщень адміністративної групи...
Регіональні аспекти формування туристичних послуг
Територіальна структура туристичного ринку. Регіональні особливості споживання туристичних послуг...
Інформаційна маркетингова система рекреаційно-туристичного підприємства
Механізм розробки моделі Інтернет-маркетингової концепції рекреаційного  підприємства. Процес удосконалення маркетингової концепції діяльності рекреаційного підприємства на основі...
Туристский продукт
Формирование рыночной экономики вызвало живой интерес к формам и методам производственно-коммерческой деятельности, используемым в практике мировых экономических процессов...
Інноваційні процеси у світовому та українському релігійному туризмі
 Перспективи і актуальність паломницького (релігійного) туризму.  Інноваційні форм  релігійного туризму. Перспективи і актуальність паломницького (релігійного) туризму мають...
Історико-культурні ресурси Одеської області та їх використання в туристичній діяльності
Фізико-географічна характеристика та природно-рекреаційний потенціал. Авторські пропозиції щодо створення мережі пізнавальних туристсько-екскурсійних маршрутів. Пам'ятки і...
Розрахунок структурних зрушень видів туризму в залежності від потреби за 1997-2005 роки
Загальна класифікація видів та форм туризму. Структурні зміни туристичного ринку...