Туризм
Формування позитивного іміджу підприємства сфери послуг
Формування позитивного іміджу підприємства багато в чому зумовлює подальший її розвиток і успіх на туристичному ринку ...
Створення туристичного продукту в індустрії гостинності та частка в ньому готельно – ресторанного бізнесу
  Теоретико-методологічні аспекти туристичного продукту. Характеристика комплексного туристичного продукту та послуг гостинності як специфічних товарів. Місце реалізації...
Туристичні ресурси Азербайджану
Загальна характеристика Азербайджану. Фізико-географічна характеристика країни. Характеристика туристичної галузі Азербайджану: сучасний стан і перспективи розвитку...
Економіка міжнародного туризму
Економічне значення міжнародного туризму. Місце України в розвитку міжнародного туризму. Поняття та показники вимірювання рентабельності підприємства туристичної індустрії...
Організація продовольчого і матеріально-технічного постачання в готельному комплексі
Сутність та значення матеріально-технічного забезпечення готельного господарства в сучасних умовах. Шляхи економії та раціонального використання матеріальних ресурсів в готельному...
Туристична фірма ´´Мередіан´´
Туризм - це сфера господарського комплексу, що забезпечує десяту частину світового валового продукту. Ця галузь розвивається швидкими темпами і в найближчі роки вона може стати найбільш...
Туристсько-рекреаційна характеристика Казахстану
Визначні місця туристичного Казахстану. Стан туристичної галузі в країні...
Економіка туризму
Місце туризму в народногосподарському комплексі України. Формування прибутку підприємства туристичної індустрії...
Туристичні ресурси Київщини
Основні напрями вдосконалення туристичної галузі на Київщині. Сучасний стан розвитку туристичної галузі. Пам’ятки історико-культурної спадщини. Музейні заклади...
Соціально-економічні проблеми розвитку туризму в суспільстві
Шляхи вирішення проблем в туристичній галузі України. Економічні проблеми розвитку туризму в суспільстві та його регулювання. Пріоритетним завданням розвитку туризму є запровадження...
Громадське харчування при готелях
Організація харчування у готелях – дуже важливий чинник обслуговування відвідувачів готелю, що впливає на кількість відвідувачів та завантаження готелю...
Туроператоры и турпосредники
Всех туроператоров, работающих на туристском рынке, можно классифицировать по их размерам, региону деятельности, ширине и глубине программы и экономическим целям...
Основи туризмознавства
Поняття туристичних ресурсів. Туристична етика та уніфіковані матеріальні норми в регулюванні міжнародних туристичних відносин...
Екскурсійна діяльність
Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Методика проведення екскурсії. Класифікація літературних екскурсій. При проведенні екскурсії...
Организация участия турпредприятия в выставке
Очевидно, что выставки один из основных элементов в этой системе, т.к. благодаря им происходит не только знакомство с новыми товарами, услугами, но и осуществляется обмен опытом, грамотное...
Правила складання звіту про туристську подорож
Вимоги до усного звіту. Оформлення письмового звіту...
Динамика туризма
Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей экономики и за быстрые темпы он признан экономическим феноменом столетия...
Туризм и путешествия
Туризм и путешествия являются неотъемлемой частью индустрии гостеприимства. Путешествия - главная тема туризма. Различия во времени, расстояниях, местах проживания, целях и...
Перспективи і проблеми розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні
Проблеми і перспективи розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні.Організаційно-правові питання розвитку сільського зеленого туризму в Україні...
Епідеміологічний нагляд в готелях
Санітарно-епідеміологічні вимоги для оснащення готельних номерів.Санітарно-епідеміологічний нагляд.Вимоги безпеки для здоров'я і життя людини - розроблені на основі медичної науки...
Носители информации, их виды
Носители информации и их роль в социально-культурной сфере и туризме. Туристическая область, в которой в данное время функционирует 1198 предприятий предоставления услуг гостеприимности,...
Інтер´єр готельних господарств
Основні поняття та вимоги до формування інтер’єру підприємств готельного господарства, їх основна характеристика. Загальна характеристика комплексу. Основна характеристика...
Оздоровчий туризм
Основні етапи становлення та розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Україні. Поняття оздоровчого туризму...
Організація екскурсій
Робота творчої групи по підготовці екскурсії. Етапи підготовки екскурсії. Класифікація літературних екскурсій. При проведенні екскурсії схематичні записи розкриваються й...
Туристичні ресурси Кам´янець - Подільська
Характеристика історико-культурних ресурсів Кам’янця-Подільска. Археологічні пам’ятки. Архітектурна спадщина Кам'янця Подільського. Природно-рекреаційні ресурси...
Характеристика туристичного природного потенціалу Чернігівської області
На Чернігівщині діють два Національні заповідники: історико-культурний  заповідник “Качанівка” та архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”, а  також...
Географія світового туризму
Географія міжнародного туризму. Місце міжнародного туризму в сучасній в системі світового господарства. Просторова структура міжнародного туризму. Динаміка розвитку міжнародного туризму...
Організація контролю якості обслуговування туристів у підприємствах готельного господарства
Функція контролю у готельно-ресторанному бізнесі. Зміст, види, принципи та процес здійснення контролю на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу. Ефективність функції контролю у...
Характеристика стану готельної індустрії та перспектив її розвитку в Вінницькій області
Структура готелів України та Вінницької області. Стан готельного господарства у Вінницькій області...
Перспективи розвитку соціального туризму в Україні
Туризм у цілому, як галузь ринкової економіки, повинен мати соціальну спрямованість, а ринок турпослуг повинен бути соціально орієнтованим...