Туризм
Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладі готелю "Оленка"
Методика планування надходження сировини та продуктів.Організація робочих місць і фактори забезпечення нормальних умов праці.Аналіз технологій надання готельних послуг на прикладіготелю...
Історія туризму в Україні
Основні етапи розвитку краєзнавства в Україні на рубежі  XIX - XX ст. Краєзнавчо-туристські товариства «Плай» і «Чорногора» на західноукраїнських землях. Основні тенденції...
Характеристика можливостей організації туризму для українських туристів у Нідерландах
Загальна інформація про досліджувану країну. Цінні лікувально-оздоровчі ресурси та їх розташування. Місцеві традиції, звички, вірування та ін., що обмежують туристську діяльність або...
Классификация факторов, определяющих перспективу развития отрасли
Перспективы развития гостиничного хозяйства. Классификация факторов, определяющих перспективу развития отрасли гостиничного бизнеса...
Поведенческие характеристики покупателей туристических услуг
Исследование потребителей, выявление основных мотивов приобретения туристских услуг и анализ потребительского поведения вооружает руководителей и специалистов фирмы мощным арсеналом,...
Міжнародний туризм і економіка
Міжнародна торгівля послугами - у даний час одержує усе більше значення. Вона відрізняється від торгівлі іншими товарами тим, що останні можуть бути переміщені через кордон, а послуга –...
Організація діяльності готелю з обслуговування туристів на прикладі підприємства
Загальні положення індустрії надання готельних послуг. Класифікація готелів. Рівень комфорту. Готельне господарство як об’єкт управління. Функціональне призначення готельного...
Туристичні ресурси Київщини
Основні напрями вдосконалення туристичної галузі на Київщині. Сучасний стан розвитку туристичної галузі. Пам’ятки історико-культурної спадщини. Туристичний потенціал Київщини...
Організація туристичної діяльності
Питання безпеки туристів у міжнародних актах та вітчизняному законодавстві. Правила ввозу предметів і валюти в Україну. Створення інституційних рамок для вирішення проблем, пов'язаних з...
Технологія обслуговування банкетів та фуршетів
Обслуговування банкетів на прикладі готелю „Турист”. Розміщення меблів. Культура обслуговування. Безпека і екологічністъ при обслуговуванні. Естетика інтер'єра, створення...
Сучасний стан розвитку інформаційних технологій в сфері туризму і гостинності
Особливості використання інформаційних технологій. Сутність інформації, інформаційних технологій та їх класифікація в туристичному бізнесі. Інформаційні технології в сучасній індустрії...
Вплив рекреаційно-туристичної діяльності на ефективність функціонування економіки регіону
Ринок рекреаційно-туристичних послуг – це система господарських зв’язків, де реалізується процес обміну рекреаційно-туристичних послуг на гроші та...
Аналіз безпеки готельних послуг
Готельні системи безпеки. Служба безпеки готельного комплексу. Режими охорони...
Тур до Великобританії - організація та проект
Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного...
Особливості розвитку світового туризму в міжвоєнний період (20-30рр ХХст.)
Розвиток туризму в міжвоєнний період в Росії. Особливості розвитку світового туризму в міжвоєнний період...
Україна на світовому ринку туристичних послуг
Підвищення ефективності використання туристичного потенціалу України. Туристична індустрія як вид економічної діяльності і складова економіки України. Туристичні ресурси та...
Туристична діяльність та економіка
Прогнози щодо позитивних тенденцій розвитку туризму в кінці XXст. та на початку XXIст. виправдалися...
Рекламна діяльність у сфері готельних послуг і туризму
Про Вашу тур фірму знають в Україні. Опишіть, як би Ви забезпечили інформаційну обізнаність з нею за кордоном. Психологічні особливості діяльності працівників сфери обслуговування...
Гостинність-технологічний елемент обслуговування
Гостинність як технологічний елемент. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Індустрія гостинності є найважливішим елементом соціальної сфери. Вона відіграє важливу роль...
Туристичні ресурси Шрі-Ланки
Загальна політико-економічна характеристика Шрі-Ланки. Cоціально-економічний розвиток Шрі-Ланки. Особливості туристичних ресурсів Шрі-Ланки. Стан розвитку туристичної галузі...
Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг
Шляхи подальшої інтеграції та перспективи України у світі туристичних послуг. Роль українського туристичного бізнесу на світовому ринку туристичних послуг. Суб’єкти ринка туристичних...
Організація обслуговування в готельно-туристичному комплексі
Основні принципи діяльності готельного підприємства (законодавчі основи, планування роботи, статті доходів і витрат, розподіл прибутку)...
Організація екскурсійного туру до Великобританії
Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну.Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта.Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час...
Організаційні підприємства міста Кіровограда
Починаючи аналіз підприємств туристичної сфери Кіровоградського регіону необхідно зазначити, що загальна цифра підприємств цієї сфери перевищує 30...
Надзвичайні (незвичайні) послуги в готелях
Незвичайні послуги доповнюють пропозицію послуг розміщення і живлення. До них відносяться пропозиція басейну, конференц-залів, залів для переговорів, спортивного оснащення, прокат...
Напрями ефективного інвестування в туристичну галузь України
  Потенційні ресурси і джерела інвестицій.  Комерційна спроможність інвестиційних проектів. Інвестиції у визначні пам'ятки. Напрямки інвестування в туристичну галузь України...
Становлення і розвиток системи "Інтурист"
Особливості становлення системи «Інтурист».Історія створення системи «Інтурист».Основні напрямки діяльності «Інтуристу»...
Готельні системи безпеки
Розробка заходів забезпечення безпеки готелів, механізму їх реалізації здійснюється з урахуванням загроз, які можуть протистояти даному об’єкту в цілому...
Надзвичайні (незвичайні) послуги в готелях
Нестандартні послуги, що надають готелі. Нью-йоркський готель The Benjamіn.  Бразильський готель Hіlton Sao Paulo Morumbі ...
Характеристика можливостей організації туризму для українських туристів у США
Місцеві традиції, звички, вірування та ін., що обмежують туристську діяльність або вимагають дотримання певних правил. Загальна інформація про досліджувану країну - США...