Всесвітня історія
Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект
Запропоновано концепцію (теоретичну модель) взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів у доіндустріальних суспільствах. На її основі розроблена методика, яка дає можливість...
Історія держави і права зарубіжних країн
Розкрийте зміст законів ХІІ таблиць Стародавньго Риму, надайте характиристики статтям про власність, злочин і покарання. Опишіть характер суспільного і державного ладу Стародавнього...
Велика грецька колонізація та її наслідки
Особливості розвитку грецьких колоній.Причина початку „Великої грецької колонізації”...
Стародавня Індія. Виникнення варн і каст в Індії
Стан джерельної бази, археологічне дослідження становлення варн та каст в Стародавній Індії.Особливості системи варн та каст...
Всесвітня історія
Найбільші міжнародні організації сучасності (кінець 20-го початок 21 століття). Встановлення нацистської диктатури в Німечинні 1933р. Періодизація ІІ Світової війни...
Утворення та формування державності США
Війна за незалежність у Північній Америці, її особливості. Формування державності США , декларація незалежності 1776р, статті Конфедерації 1781р. Конституція 1787р....
Історія держави і права в зарубіжних країнах
Суспільний лад та державний устрій римської аристократичної республіки. Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Тулія...
Всесвітня історія
Утворення Арабського халіфату (завоювання арабів, халіфати Омейядів та Абассидів, занепад халіфату). Проблема Квебеку (суть проблеми, її причини, перебіг подій, результати рішення)...
Москва в конце 12 - начале 14 столетия
Даниил Московский - первый самостоятельный московский князь.Причины возвышения Москвы и Московского княжества и его развитие в 12-14 веке...
Радянське збройне вторгнення в Демократичну республіку Афганістан. Міжнародні наслідки для СРСР його участь в афганістанській війні
Політична обстановка напередодні інтервенції.Початок та основні етапи війни в Афганістані.Головні наслідки війни з Афганістаном для СРСР.Особливості радянсько-афганських відносин 1979 року...
Японія
Участь Японії в міжнародних відносинах. Історичний розвиток на ХХ-ХХІ століття.Географічне положення, склад території...
Спеціальні історичні дисципліни
Предмет топонімії. Топоніми як історичне джерело.Виникнення та історичний розвиток Європи...
Друга світова війна. Перемога об’єднаних націй над країнами фашистського блоку
Початок війни та її періодизація. Хід війни на завершальному етапі. Перемога країн ООН. Зміни в міжнародному становищі після Другої світової війни...
Стародавньосхідні деспотії
Державний устрій країн Стародавнього Сходу. Характеристика суспільного ладу...
Постать Елізавети І у Історії Англії
Внутрішня політика правління Єлизавети І.Пошуки Північно-західного шляху в Індію і Китай.Золоте століття Англії – Єлизаветинська епоха або "Вік Глоріани"...
Революція в Німеччині і утворення Веймарської республіки
Встановлення революційних органів влади. Веймарська конституція. Революція у листопаді 1918 року в Німеччині. Веймарська республіка (1919—1933 pp.)...
Державний лад Франції періоду Третьої Республіки
Третя республіка після Першої світової війни. Політичні партії і політична боротьба. Утворення Третьої республіки. Конституційні закони 1875-го року...
Історія Германії
Мовна ситуація в країні: історія та сучасність. Загальна характеристика Німеччини...
Лібералізм ХІХ ст. Аналіз концепції Адама Сміта
Французький лібералізм. Б.Констан, А. де Токвіль.Англійський лібералізм. Теорія утилітаризму І. Бентама. Дж. Мілль про свободу. Аналіз концепції Адама Сміта...
Державно-правова думка Стародавньої Індії
Політико-правові ідеї в Стародавній Індії: брахманізм і буддизм. Особливості держави і права Стародавньої Індії...
Історичне джерело: поняття, основні етапи існування
Об'єктивно-суб'єктивна природа джерела. Основні етапи існування історичного джерела. Визначення історичного джерела...
Локальні цивілізації 21 століття
Сучасність української регіональної цивілізації. Основні типи міжкультурних контактів локальних цивілізацій.Східнослов’янська цивілізація перед трансформаційними випробуваннями...
"Революція цін" XVII ст. її суть, причини, наслідки та значення
В Європі XVI ст.  відбувалося прискорене зростання загального рівня цін, відоме в економічній історії як революція цін, унаслідок якої середній рівень цін за період 1500-1600рр. зріс приблизно в...
Початок реформування політичної системи Австрійської імперії в умовах революції 1848 р. та формування засад конституційно-парламентського ладу
Конституція 25 квітня 1848 р. Нормативно-правові акти 1848-1849 рр. Проект Кремержської Конституції 1849 р. Процес розбудови конституційно-парламентського ладу Австро-Угорської імперії у 60-80-ті роки...
Марк Порцій Катон та його аграрні праці
Культурна спадщина Марка Катона. Датування праці Катона "Землеробство". Джерела трактату "Землеробство" М.Катона. Аспекти створення "De agrі cultura" Марка Порція Катона...
Болонський процес
Болонський процес - це процес розпізнавання однієї освітньої системи іншою на Європейському просторі. Якщо майбутнє України пов'язане з Європою, то не можна надалі стверджувати, що...
Римська рабовласницька держава
Виникнення римської рабовласницької держави та основні етапи її розвитку. Реформи Сервія Туллія. Суспільний лад та державний устрій Римської аристократичної республіки...
Економічні причини та наслідки Великих географічних відкриттів
Причини та періодизація географічних відкриттів. Наслідки Великих географічних відкриттів. Значним стимулом до географічних відкриттів було золото як матеріалізація багатства....
Початок другої світової війни, її причини та характер. Виникнення Руху Опору
Становище у воюючих та окупованих країнах. Рух Опору в країнах Європи та Азії в роки Другої світової війни.Друга світова війна, її основні етапи.Причини, характер, періодизація Другої...
Країни центральної та Східної Європи у міжвоєнний період
Загальний стан економічного розвитку Чехословаччини у 20-30- х роках. Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної...