Всесвітня історія
Історія світових цивілізацій
Світові цивілізації в історичній динаміці. Класифікація світових цивілізацій...
Інформаційна політика Франції
Концепт інформаційної політики у сучасній Франції. Нові соціально-інформаційні системи Франції...
Буржуазна революція в Нідерландах
Політичний лад Нідерландів. Зміни в соціальній структурі. Боротьба проти режиму Альби. Повстання на півночі. “Гентське умиротворення”. Боротьба в південних...
Демократичні рухи та революції в країнах Європи, Азії, Америки
Революція 1905-1907 pp. у Росії та її наслідки. Піднесення національно-визвольного руху в Польщі та Фінляндії. Революція 1911—1913 pp. у Китаї. Особливості національно-визвольного руху в...
Країни центральної та Східної Європи у міжвоєнний період
Конституювання Королівства Словенів, хорватів і сербів. Видовданська конституція. Країни Східної і Південно-Східної Європи у 20-30-ті роки. Розвиток кризи після  15 березня 1939 р...
Польща в ХХІ столітті
Проблеми розвитку малого і середнього бізнесу в Польщі.Соціально-економічний розвиток Польщі.Географічне розташування. Клімат. Природні ресурси.Польща: загальна характеристика...
Джузеппе Гарибальди
Краткая биография Джузеппе Гарибальди. Военно-политическая деятельность...
Інтеграційні процеси в Латинській Америці в другій половині ХХ століття
Економічна інтеграція в Латинській Америці. Політичні та економічні чинники інтеграційних процесів у Латинській Америці в 60-80-х роках. Розвиток інтеграційних процесів у Латинській...
Давньокитайська цивілізація
Своєрідність китайської культури. Китайська цивілізація як одна з найдавніших. Релігійні течії...
Початок Другої Світової війни
Віроломний напад фашистської Німеччини на Радянський Союз. Велика Вітчизняна війна, її характер і цілі. Утворення антигітлерівської коаліції.Фашистський «новий порядок» у Європі. Рух...
Господарство давньої Греції та погляди Ксенофонта на його особливості
Рабовласницька республіка в Афінах. Спартанська держава. Античні поліси архаїчного періоду. Особливості господарства Стародавньої Греції...
Реформи 60 – 70-х років ХІХ ст. в державному устрої Російської імперії
Судова реформа 1864 року. Дві системи судових установ. Судова контрреформа 80-х років. Судова реформа 1864 р. проголошувала демократичні принципи: виборність мирових суддів і присяжних...
Развитие капиталистических отношений в Германии
Роль "плана Маршалла" и реформ Л.Эрхарда в возрождении германской экономики. Исходное состояние народного хозяйства Западной Германии было плачевным. Итоги второй мировой войны для...
Становлення абсолютної монархії у Франції
Передумови абсолютизму. Особливості абсолютизму у Франції. Абсолютизм - форма держави в деяких країнах Західної Європи й Сходу в 16-18 ст., у якому монарх має необмежену верховну владу...
Духовне і матеріальне у повсякденному житті стародавніх шумерів
Одяг та побутові традиції стародавніх шумерів. Особливості архітектури, мистецтва та музики шумерів.Релігійно-міфологічні уявлення шумерів...
Тридцятилітня війна: причини і початок
Розвиток подій напередодні війни. Причини розв’язання Тридцятилітньої війни. Початок та розвиток воєнних подій...
Політика і дипломатія провідних країн Заходу з нападом Німеччини та її союзників на Радянський Союз
Тегеранська конференція глав урядів СРСР, США та Великобританії - перше обговорення на вищому рівні спільної стратегії ведення війни та майбутнього устрою післявоєнного світу. Напад...