Тур до Великобританії - організація та проект

Вступ.

Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру.

1.1. Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

1.2. Оцінка пропозиції.

1.3. Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі

Розділ II. Проект туру.

2.1. Інформаційне забезпечення програми туру.

2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну

2.1.2. Оцінка території

2.2. Форма туру та схема маршруту.

2.3. Пакет послуг.

2.4. Програма туру.

2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру.

2.6. Економічне обґрунтування проекту туру.

Розділ III. Маркетинг нового туру.

3.1. Позиціонування та просування нового туру.

3.2. Рекламно-інформаційна підтримка.

Висновки.

Список використаних джерел.


Вступ

Актуальність теми. Великобританія — батьківщина сучасного туризму як форми проведення культурного дозвілля.

Те, що міжнародний туризм широко розвинувся у Великобританії раніше, ніж в інших країнах, пояснюється низкою причин, серед яких більш високий у той час економічний рівень порівняно з іншими країнами і, відповідно, вищий рівень життя населення; швидка урбанізація; уведення загальної початкової і розвиток середньої та вищої освіти; передове трудове законодавство, що встановило для всіх найманих робітників щорічну оплачувану відпустку та обмежило робочий час. Мав значення і гарний розвиток на той час залізничного і морського транспорту, а також близькість до континентальної Європи, зручний зв'язок з нею через протоку Ла-Манш.

Туристичний бізнес, за оцінками провідних європейських та світових фахівців, є однією з найприбутковіших сфер діяльності людини та держави. Окремі країни отримують від сфери туризму до 75% свого сукупного ВВП. Крім того, туризм є надзвичайно важливим явищем, коли йдеться про міжнаціональну та міжнародну комунікацію між окремими людьми чи країнами в цілому. Пізнання особливостей організації державного та суспільного ладу в інших країнах дозволяють переймати усі найкращі риси задля втілення їх у власній державі. Разом з тим, реальне бачення повсякденного життя громадян інших країн може унеможливити повторення негативних тенденцій на Батьківщині.

Звідси, актуальність цієї курсової роботи може бути пояснена крізь призму важливості та актуальності туризму як суспільного явища. Екстраполюючи це на поняття та феномен рекреаційного туризму, необхідно звернути увагу на зростаючу популярність цього виду дозвілля у всьому світі. Задля повноцінної організації туристичних подорожей та зведення до мінімуму загрози здоров’ю туриста при цьому необхідне максимально повне дослідження всіх понять, явищ, процесів та відношень, які й характеризують екскурсійний комплекс.

Джерельною базою роботистали праці О.О.Любіцевої «Методика розробки турів» та «Ринок туристичних послуг», Бабарицької В.К. «Організація туризму», Ю.Правика «Маркетинг туризму», Забалдіна Ю. Б. «Маркетинг туристичного підприємства» Муніна Г. «Маркетинг туризму» та інших, праці яких досконало висвітлюють питання розробки нових туристичних турів.

Тому, метою курсової роботи є розробка екскурсійного туру до Великобританії туристичною компанією „Сага”.

Завданням роботиє:

• висвітлити ринок пропонуємих туристичних подорожей по даному маршруту;

• проаналізувати передумови розвитку і розміщення екскурсійного комплексу Великобританії;

• дослідити сучасний рівень розвитку і структуру екскурсійного комплексу Великобританії;

• запропонувати можливий проект туру з урахуванням особливостей перебування у країні;

• детально розглянути просування та інформаційну підтримку нового туру.

Предметом дослідженняє поняття та структура рекреаційно-туристичного комплексу.

Об’єктомвиступає екскурсійний тур до Великобританії.

Структура роботи. Курсова роботу складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури. Що стосується літературних джерел з даної тематики, то варто відзначити її достатньо ґрунтовне опрацювання як у вітчизняній, так і у зарубіжній туристичних науках. Повний перелік використаних для написання цієї роботи літературних джерел подано наприкінці роботи.


Розділ І. Маркетингові аспекти розробки туру

1.1. Оцінка попиту та даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта

У Великобританії склалися сприятливі умови для розвитку туризму: у країні немає районів, що віддалені від моря більш ніж на 120 км, тобто одну-півтори години їзди, багато міст розташовані безпосередньо на узбережжі.

У Великобританії різноманітні ландшафти, і в кожній з частин країни є гірські чи горбкуваті райони. Величезна кількість річок і озер. У населення в приватній власності налічується понад 400 тис. морських і більш ніж 100 тис. річкових прогулянкових суден.

Країна займає одне з перших місць у світі за густотою мережі автомобільних доріг — 1 580 км на 1 000 км2 території (для порівняння: у європейській частині Росії — 400 км на 1 000 км2) і поступається лише Німеччині за густотою мережі залізниць — 70 км на 1 000 км2 території. Парк легкових автомобілів у країні перевищує 30 млн. (400 на 1000 жителів і близько 1,3 у середньому на родину).

Великобританія — високоурбанізована країна: у містах живе 87 % населення.

За даними соціологічних досліджень, три чверті економічно активного населення країни проводить свою відпустку поза постійним місцем проживання, причому велика частина — у межах країни (близько 25 млн.). Основний потік туристів вирушає з найбільш урбанізованих центральних районів до морського узбережжя Південно-Східної Англії, у райони курортів Брайтона, Уертінґа, Сифорда, Маргітай ін. Близько 15 % туристів відпочивають у гірських районах Шотландії й Уельсу, 8 % на берегах річок і озер у різних частинах країни.

Понад 10 % території Великобританії займають національні парки і так звані ландшафтні території, вони є у всіх частинах країни. Найбільші за розмірами національні парки розташовані в Шотландії (Нортумберленд, Нордворкмурс, Ворюдир Далее), Уельсу (Ексмур, Дартмур) і Північної Англії (Дервент).

Національні парки і ландшафтні території щорічно відвідують понад 15 млн. осіб, особливо у вихідні і святкові дні.

Значне місце під час відпустки й у вихідні дні у британців займає спорт. Особливо розвинутий вітрильний: у країні понад 30 тис. яхтсменів і 2 млн. членів Асоціації вітрильного спорту. Поширені також верхова їзда, рибна ловля і полювання. Відвідують британці численні визначні місця, якими така багата країна: пам'ятки давньоримської епохи, середньовічні замки, музеї [18, c. 12].

Більшість туристів подорожують по країні на власних автомобілях, а 1/4 — автобусами далекого прямування чи залізницями. Зупиняються туристи в невеликих старовинних готелях (на відміну від сучасних готелів, Що називають hotel, за ними збереглася стара назва inn), у приморських пансіонатах, на молодіжних туристських базах, у родичів і знайомих; близько 15 % наймають кімнати з пансіоном у фермерів.

Усе більше поширюються різні види автопричепів (автокари, автобудиночки й ін.). За деякими оцінками, їх мають тепер принаймні половина всіх туристів, які подорожують на автомобілях.

Хоча внутрішній туризм у Великобританії переважає, останніми роками зріс виїзний міжнародний туризм. У 1968 р. виїхали в туристські поїздки в інші країни 4,6 млн. британців, наприкінці 80-х — на початку 90-х років кількість виїздів із країни перевищила 17 млн. Напрямок туристських потоків з Великобританії змінюється мало. Це насамперед середземноморське узбережжя Іспанії, Франції, Італії, куди багато хто вирушає під час літньої відпустки (більш як половина всіх туристів, що виїжджають з Великобританії).

З інших країн Західної Європи найбільше британські туристи відвідують Німеччину, Нідерланди, Бельгію і Данію. Крім пізнавального, у цих країнах велике значення має діловий конгресовий і спортивний туризм.

У південні альпійські райони Німеччини і Швейцарії британські туристи виїжджають у зимовий час на гірськолижні курорти. Останніми роками збільшується виїзд британців у США, Канаду, Австралію, а з європейських країн — у Португалію і Грецію, де літній відпочинок обходиться дешевше, ніж в Іспанії, Франції й Італії.

Сприяють такій географії британського виїзного туризму близькість країн Західної Європи і зручний зв'язок з ними.

Порівняно невеликий виїзд британських туристів у країни СНД і Східну Європу.

Найчастіше туристи виїжджають у європейські країни власними автомобілями, їх перевозять через Ла-Манш двома залізничними поромами між Дувром (Англія) і Кале (Франція), Харіджем (Англія) і Зеебрюгге (Нідерланди). Судна беруть на борт до 200 легкових автомобілів.

За своїми цілями в'їзний туризм різноманітний. У Великобританії багато чудових пам'ятників історії й архітектури, що належать до різних епох (стародавнього світу, Середньовіччя, Нового й Новітнього часів), і пам'ятних історичних місць. Багато музеїв: художніх, історичних, літературних, пов'язаних із життям великих письменників (Шекспіра, Діккенса, Стівенсона, Кіплінга, Теккерея, Вальтера Скотта, Байрона й ін.), учених (Ньютона, Фарадея, Карла Маркса), державних і військових діячів (Черчілля, Нельсона й ін.). Усе це створює великі можливості для пізнавального туризму.

Великобританія — одна з найбільш економічно розвинених країн світу, і в ній знаходяться найбільші світові фінансові і торгові центри (Лондон, Ліверпуль, Глазго), відомі наукові центри (Лондон, Оксфорд, Кембрідж, Едінбург) — звідси велике значення ділового і конгресового туризму [15, c. 20].

Приїжджають туристи на спортивні матчі, особливо футбольні, які часто відбуваються у Великобританії. Вихідці з Великобританії та їхні нащадки живуть у багатьох країнах світу, насамперед у США і колишніх британських колоніях. У декого з них є родичі і знайомі на історичній батьківщині, в інших — могили предків. Багато хто просто бажає відвідати свою прабатьківщину. Таких серед туристів чимало.

Переважна кількість іноземних туристів приїжджає у Великобританію з ближніх європейських країн: Ірландії, Франції, Нідерландів, Бельгії, Німеччини, скандинавських країн, а також зі США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Африки. В останні роки частка позаєвропейських країн, особливо США, у в'їзному туризмі виросла. Новим є і приїзд у країну щорічно значної кількості японських туристів [18, c. 12].

Примітки:

- при бронюванні тура, можна вказувати бажаний готель, але одержання остаточного підтвердження, ваучера й програми тура за 1-2 дня до передбачуваної дати заїзду;

- у програмі можливі зміни;

- за бажанням, можливі доплати за англійські сніданки й вечері (вартість доплати - під запит).

Англійський сніданоктрадиційно складається з вівсянки, блюд з яєць, бекону, сосисок, овочів, грибів, тостів, сподіваючись або кава.

Для екскурсійних турів у подорожуючих по Великобританії є можливість відвідати більш ніж 580 всесвітньо відомих історичних місць, зокрема: палац Hampton Court короля Генріха VІІІ на ріці Темзі, у лабіринтах якого діти люблять грати в схованки; замок Вільгельма Завойовника - Rockіngham; рибацьке сільце в Девоні з багатовіковою історією й, звичайно, замок Alnwіck, у якому знімалися фільми про Гаррі Поттера. У Лондоні перебуває знаменита трафальгарська площа - головна площа країни й столиці, звідки відлічуються всі відстані в країні.

Таким чином, ми можемо підсумувати, що пропозиції туристичних турів в конкурентів коливається майже в одних й тих самих межах. В ціну туру входить проживання, харчування – сніданки, медична страховка, екскурсійне обслуговування (6 екскурсій), податок на бронювання.


1.3. Набір вимог до процесів обслуговування туристів під час подорожі

Сервіс надання туристичної послуги характеризується трьома найбільш важливими показниками – корисністю, оперативністю, якістю. Корисність – це здатність задовольняти потребу по функціональному параметру; оперативність – по тимчасовому параметру; якість – по функціональному, тимчасовому і вартісному параметрах. Залежно від політики, що проводиться, підприємство самостійно встановлює певний стандарт якості і конкретну величину витрат.

З року в рік важливість якісних послуг безперервно зростає, що пояснюється багатьма причинами. Серед цих причин — розвиток індустрії послуг і концентрація в ній все більшого числа компаній і зайнятого працездатного населення; націленість діяльності багатьох фірм на кінцевого споживача; розвиток концепції загального управління якістю в індустрії послуг.

Велике число ланок збутової системи є, по суті, підприємствами сервісу, в яких послуги нерозривно пов'язані з продуктом, розподілюваним, просувним на ринок і що продається на різних ділянках збутового ланцюга. До таких ланок відносяться різні транспортні компанії, оптові і роздрібні торговці, компанії-дистриб'ютори і т.п. При цьому вартість послуг може значно перевершувати прямі витрати на виробництво продукції.

Сервісний підхід виявився ефективним і для підприємств, що надають тільки послуги (транспортних, експедиторських, туристичні). Наприклад, «менеджмент в ланцюзі поставок» (supply chain management, SCM) виявився надзвичайно продуктивним для організацій сервісу в задачах визначення мережних потужностей по послугах.

На Заході широко використовується поняття «логістика сервісного відгуку» (service response logistics, SRL), яке визначається як процес координації сервісних операцій, необхідних для надання послуг найефективнішим способом з погляду витрат і задоволення запитів споживачів. SRL-підхід є часто основним стратегічним елементом менеджменту багатьох зарубіжних фірм, що надають послуги. Критичними елементами цього підходу є прийом замовлень на послуги і моніторинг надання послуг. Як і матеріальні потоки, потоки послуг розповсюджуються в певному середовищі системи, ланцюги і т.д. Ця сіть повинна бути побудована так, щоб з максимальною ефективністю задовольняти вимоги клієнтів до рівня обслуговування.

Не дивлячись на важливість сервісу, дотепер відсутні ефективні способи оцінки якості послуг, що пояснюється поряд їх особливостей порівняно з продуктовими характеристиками. Такими особливостями є:

1. Невідчутність послуг. Виявляється в складності специфікації послуг туристичного підприємства, а також в скрутності їх оцінки із сторони покупця.

2. Покупець часто бере пряму участь в процесі надання послуг.

3. Послуги споживаються у великих розмірах в той же час, коли вони виявляються, тобто послуги не можуть складуватися і транспортуватися.

4. Покупець ніколи не стає власником, купуючи послуги.

5. Надання послуг — це діяльність (процес), і тому послуги не можуть бути опротестовані перш, ніж покупець їх сплатить.

6. Надання послуг часто складається з системи більш дрібних (субсервісних) дій, причому покупець оцінює всі ці дії. Якість і привабливість послуг залежать від здатності покупця дати загальну підсумкову оцінку дій по наданню послуги [7, c. 73-74].

Тури, які розробляються туроператорами, повинні відповідати таким принципам:

- безпека (всіх складових і на всіх етапах проходження туру);

- комфортність (задоволення життєвих потреб в проживанні, харчуванні, транспортуванні та інших послугах на рівні, по можливості не нижчому ніж в постійному місці проживання), тобто забезпечення якісного обслуговування під час подорожування;

- ергономічність (відповідність турпродукта та його складових фізіологічним та психологічним потребам туриста);

- достатність послуг, що пропонуються для задоволення потреб туриста під час подорожі, для реалізації мети подорожі;

- категоріальна відповідність (всі складові тура повинні відповідати заявленому класу обслуговування);

- конкурентоздатність (забезпечення прибутковості в діяльності турфірми).

Розробці туру передують два моменти:

1) маркетингові дослідження ринку, визначення споживчих сегментів та виділення цільового ринку;

2) оцінка власних можливостей з освоєння обраного цільового ринку.

Практика туроперейтинга свідчить, що найчастіше до основних послуг, які надаються туристичними підприємствами належать:

· візова підтримка;

· організація перевезень;

· перевезення туриста від місця його прибуття в країну до місця розміщення (місця тимчасового перебування під час відпочинку) і назад - трансфер, а також інші перевезення в межах країни перебування, які передбачені умовами подорожі.

· розміщення;

· харчування.

· страхування туристів;

· організація екскурсій та дозвілля.

В розряді додаткових послуг, за звичай, фігурують:

· послуги гідів, гідівперекладачів;

· послуги ремонту техніки;

· послуги з прокату;

· обмін валюти;

· телефон, пошта інші види комунікацій;

· побутове обслуговування;

· право користування пляжем тощо.

Розробки турів повинні бути варіативними, включати можливості вибору елементів програми, засобів розміщення та транспортування з урахуванням індивідуальних побажань туриста, до того ж такий підхід збільшує конкурентоздатність продукції [16, c. 104-105].


Розділ II. Проект туру

2.1. Інформаційне забезпечення програми туру

Розробка туру ґрунтується на банку даних, який охоплює інформацію відповідно до цільової установки і стосується наявних ресурсів, матеріально-технічної бази та інфраструктури.

Ресурси поділяються на види:

1) природні блага (клімат, акваторії морів та прісноводних водойм, ліси, гори);

2) об'єкти показу або атрактивні об'єкти (природні: національні парки, заказники, пам'ятки природи; культурно-історичні - архітектурні, археологічні, пов'язані з видатними подіями, життям та творчістю видатних людей, садово-паркові садиби, замкові та культові комплекси тощо; етнічні - національні та фольклорні свята, історичні села, заклади харчування з національною кухнею тощо);

3) об'єкти дозвілля - музеї, театри та інші заклади культури, заклади шоу-бізнесу, виставки, поточні події культурного життя (концерти видатних митців та колективів, фестивалі тощо) та класи відповідно до їх атрактивності (пам'ятки всесвітньої спадщини, регіонального значення, національні святині, визначні місця).

Матеріально-технічна база характеризується категорією підприємств, що надають послуги гостинності певного класу (тип закладів розміщення та їх категорія за євростандартом, ціни номерного фонду). Інфраструктурне забезпечення включає характеристику сполучень (наявність транспортного зв'язку, в тому числі прямих лінійних рейсів, їх взаємозамінність, інтенсивність руху), транспортних засобів (тип і відповідна йому комфортність га швидкість пересування, місткість), інформацію про вартість проїзду та транспортні компанії.

Обов'язковим елементом інформаційного забезпечення розробки туру є карта території, оскільки розробка маршруту є результатом картографічного моделювання і обов'язково повинна спиратися на оцінку території: її туристсько-географічне положення, протяжність, конфігурацію, систему розселення і транспорту, що склалися, адміністративно-територіальний поділ [17, c. 63-64].

2.1.1. Умови в'їзду та можливі варіанти доставки туристів в країну

Оптимізація маршруту полягає у встановлені ряду об'єктивних та суб'єктивних обмежень. Об'єктивні обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб'єктивні визначаються можливостями туроператора. Обмеження визначаються перш за все цільовим споживчим сегментом (вік, життєвий цикл сім'ї, стиль та рівень життя тощо). Часові обмеження стосуються сезонності та терміну подорожі. Економічні обмеження виходять з умов функціонування ринку (кон'юнктура ринку, стан конкурентного середовища, цінова політика тощо).

Друга за величиною британська авіакомпанія British Midland Airways (bmi) відкриває перельоти за маршрутом Київ (Бориспіль) - Лондон (Хітроу).

З української сторони всі 10 рейсів на Лондон виконує компанія Міжнародні авіалінії України (МАУ). 7 із 10 британськиx частот займає British Airways. Водночас, із нового року набуло чинності нове доповнення до літньої угоди, яке збільшило частоти і зняло обмеження з кількості перевізників між країнами.

Середня вартість квитків компанії bmi економ-класу в один кінець складає 1980 гривень і більше 11 тисяч гривень за бізнес-клас.

Порядок перетинання державного кордону України й перелік документів на право його перетинання визначається міжнародними договорами, а також чинним законодавством України.

Для громадян України такими документами є:

· паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

· дипломатичний паспорт;

· службовий паспорт;

· проїзний документ на дитину;

· посвідчення особи моряка;

· посвідчення члена екіпажа.

У передбачених міжнародними договорами випадках, замість перерахованих документів, громадянами України можуть використовуватися інші документи на право виїзду з України й в'їзду в Україну.

У випадку втрати громадянином України перерахованих документів за кордоном, документом, що надає право на в'їзд в Україну, є свідчення на повернення в Україну, що видається консульською установою МЗС України за кордоном.

Документ уважається дійсним, якщо він відповідає встановленому зразку, виданий уповноваженим на те органом, оформлений відповідним чином і належить особі пред'явника.

Заборонено вивіз за межі митної території України:

· предметів (товарів), на які встановлюються державні дотації, крім предметів особистого користування;

· дорогоцінних металів, дорогоцінних каменів і виробів з них, культурних цінностей з метою відчуження;

· сильнодіючих, отрутних, радіоактивних, вибухових речовин, інших предметів, які можуть заподіяти шкода здоров'ю або загрожувати життя населення й тваринного миру або привести до руйнування навколишнього середовища; анульованих цінних паперів.

Предмети (товари), які підлягають ветеринарному, екологічному, санітарному або фітосанітарному контролю, пропускаються після здійснення такого контролю відповідними службами.

Предмети, заборонені до транзиту через митну територію України:

· зброя й боєприпаси всіх видів, військове спорядження;

· літальні апарати, їхньої частини, прилади й спорядження до них;

· верстати й машини, призначені для виготовлення зброї, боєприпасів всіх видів і літальних апаратів, запасних частин до них;

· наркотичні засоби;

· радіоактивні предмети й речовини;

· сильнодіючі, отрутні й вибухові речовини, інші предмети, які можуть заподіяти шкода здоров'ю або загрожувати життя населення й тваринного миру або привести до руйнування навколишнього середовища;

· предмети (товари), заборонені до ввозу в Україну відповідно до законодавства України.

Якщо ви везете із собою алкоголь або тютюнові вироби, в англійського митника є право припускати, що вони можуть бути використані в комерційних цілях. Тому будьте готові відповісти на деякі на перший погляд дивні питання. Наприклад, про кількість і марки ввезених алкоголю й тютюну, про те, чому й навіщо ви їх купили, яким образом розплачувалися, чи відкрито ви везете ці предмети або щось приховане, чи часто ви взагалі подорожуєте, яка ваша звичайна норма споживання алкоголю й сигарет, а також на будь-які інші питання на цю тему. Якщо ви в'їжджаєте у Великобританію із країни - члена ЄС, майже зі стовідсотковою впевненістю можна затверджувати, що вам буде заданий цілий ряд питань, якщо ви везете із собою більше 3200 сигарет, 200 сигар, 400 сигарет, 3 кг тютюну, 110 л пива, 90 л вина, 10 л міцного алкоголю або кріплених вин (портвейн, шеррі й т.д.), тобто перевищили встановлені норми по ввозі таких товарів. (Треба мати на увазі, що при в'їзді зі східноєвропейських країн, нових членів ЄС, діють більше низькі норми ввозу тютюнових виробів. Так, із Чехії можна вивозити 200 сигарет або 250 г курильного тютюну, або 50 сигар, або 100 сигарет. З Естонії - 200 сигарет або 250 г курильного тютюну. З Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини, Словенії - 200 сигарет.)

При цьому офіцер митниці візьме до уваги всі обставини й ваші пояснення із приводу того, навіщо треба ввозити на територію Великобританії така кількість алкоголю й тютюну. Однак якщо він вирішить, що це все-таки комерційна партія, товар буде конфіскований, так само, як і транспортний засіб, на якому ви це перевозили. Якщо ж вас згодом піймають на продажі завезеного алкоголю або тютюну, то за це може загрожувати до 7 років в'язниці.

У Великобританії взагалі досить суворі штрафи за порушення митних правил. Для того щоб їх уникнути, варто керуватися деякими чіткими правилами. Ніколи не беріть із собою товари для передачі кому б те не було. Не намагайтеся провезти заборонені товари. Якщо ви за кермом і з вами їдуть інші особи, переконаєтеся, що кожний з них знає, які предмети заборонені або обмежені до ввозу в країну. Якщо в автомобілі будуть знайдені такі предмети (а це вже контрабанда), автомобіль може бути конфіскований митною службою.

Митне регулювання Великобританії має деякі особливості стосовно ряду країн ЄС. Приміром , хоча сама Великобританія входить у ЄС, але приналежні їй Нормандські острови й Гибралтар не вважаються митною територією Європейського союзу, і до них застосовуються правила, що ставляться до країн, що не входять у ЄС. Так, при в'їзді у Великобританію із країн - не членів ЄС (включаючи Гибралтар, Нормандські й Канарські острови) без сплати мит можна ввезти 200 сигарет або 100 сигарет, або 50 сигар, або 250 г курильного тютюну. З алкоголю - 2 л вина, 1 л міцних спиртних напоїв або 2 л кріплене або гристе вина. Парфюм обмежений 60 мл парфумів, 250 мл туалетної води. Якщо зазначених товарів більше, їх варто задекларувати в червоному коридорі або повідомити про їх по спеціальному телефоні. Якщо цього не зробити, це вважається порушенням закону з усіма наслідками, що випливають. Особам, що не досягли 17 років, ввіз алкоголю й тютюну заборонений. Вартість інших товарів, включаючи подарунки й сувеніри, не повинна перевищувати суму в 145 фунтів стерлінгів. Якщо ця сума більше, прийде заплатити мито з усією вартості ввезених товарів, а не тільки в частині перевищення норми.

Митна й акцизна служба Її Величності зобов'язана захищати Великобританію від проникнення наркотиків, холодної зброї (різного роду ножів, кастетів, стилетів і т.д.). Книги, журнали, відео, СD і DVD- Диски порнографічного змісту, а також утримуючі непристойні й непристойні сцени за участю дітей також повністю заборонені до ввозу у Великобританію. Це ж стосується контрафактных і піратських виробів, що порушують патентні права у Великобританії. Як і багато інших острівних держав, Великобританія приділяє особливу увагу ветеринарному й фітосанітарному контролю. Тому в цю країну заборонені до ввозу м'ясо, молоко й інші продукти тваринного походження (риба, яйця, мед). Виключення зроблене лише для порошкового молока для дитячого харчування, а також м'яса, молока, риби, меду для власного споживання з Андорри, Норвегії, Сан-Марино, Канарські й Нормандського островів і ряду інших "екологічних" країн.

Обмежені до ввозу товари можна провозити тільки при наявності спеціальних дозволів або ліцензій. До таких товарів ставляться:

вогнепальна зброя, вибухові речовини й амуніція. Особлива увага варто приділити свійським тварина. Нема чого навіть і намагатися потай пронести через митницю свого улюбленця. На всіх тварин, включаючи собак і кішок, потрібні спеціальні ветеринарні сертифікати.

У всіх портах і аеропортах Великобританії існує система трьох коридорів.

"Зелений коридор" призначений для пасажирів із країн, що не входять у ЄС, у яких нема чого декларувати й вони не везуть заборонених або обмежених до ввозу предметів.

По "Червоному коридорі" повинні пройти ті пасажири, які везуть із собою предмети, що підлягають декларуванню, товари для комерційного використання, тютюнові вироби із країн ЄС у кількостях, що перевищує ліміти, установлені для даної конкретної країни. В "Червоний коридор" також рекомендується пройти тим, у кого є які б те не було сумніву із приводу перевезених предметів.

І, нарешті, "Блакитний коридор" призначений для прибуваючих із країн ЄС при відсутності в них заборонених або обмежених до ввозу предметів і тютюнових виробів понад установлені норми.

При виникненні яких би те не було сумнівів, проконсультуйтеся з офіцером митної служби в "Червоному коридорі" або скористайтеся спеціальним телефоном.

2.1.2. Оцінка території

Головний туристський центр Великобританії — її столиця Лондон. Його відвідують усі вітчизняні й іноземні туристи. Знач на частина туристських фірм обмежує туристські поїздки по Великобританії тільки Лондоном і його околицями.

Лондон — гігантський транспортний, вузол. Від його 16 вокзалів розходяться залізниці в усі частини країни. Ще більш, відходить від Лондона автомобільних доріг Звідси починаються автомобільні й залізничні Шляхи до поромів і тунелю (через Дувр) у континентальну Європу.

Поблизу Лондона знаходяться аеропорти, а в гирлі Темзи — порт Тілбері, куди приходять круїзні судна.

Туристські ресурси Лондона великі й різноманітні, з європейських міст із ним можна порівняти тільки Париж і Санкт-Петербург. Його головний ресурс — саме місто: широка Темза з мостами, що її перетинають, з яких відкривається вид на набережні, забудовані старовинними будинками, палацами й соборами; центральні райони Лондона з величезними площами, найважливіші з них — Трафальгарська і Піккаділлі, широкі вулиці із сучасними торговими й адміністративними будинками (Оксфорд-стрит, Піккаділлі, Оренд і Риджент-стрит); район Ситі, де знаходяться головні британські банки (їх 200) і Фондова біржа, де вузькі вулиці з високими будинками, у яких розміщаються різні контори, де знаходиться собор Св. Павла і десятки інших церков XVII в.; грізні середньовічні стіни Тауера; численні парки — великі (Гайд-парк, Сент-Джеймськийі Грін-парк) і маленькі церковні; великі зелені масиви на околицях (Еплинзький ліс Хемстедська галявина, відкіля відкри вається міська панорама, Грінвіцький парк та ін.).

2.2. Форма туру та схема маршруту

Автобусна екскурсія, з якої звичайно починається знайомство з містом, дозволяє побачити всі найважливіші площі й вулиці, споруди й будинки Лондона - об'єкти подальшого окремого відвідування туристами. Це Вестміністерське абатство - головна церква країни, де з XI ст. відбуваються національні торжества, включаючи коронацію монархів і жалобні церемонії; де знаходяться гробниці і пам'ятники великим людям — Ньютонові, Діккенсу, Дарвінові й ін.

Це фортеця Тауер, побудована в XI ст. вождем норманів Вільгельмом Завойовником, що служила у різний час в'язницею і королівським палацом (у ній можна побачити колекції стародавньої зброї).

Це Букінгемський палац, де живе королівська родина; тут збираються юрби туристів дивитися на зміну варти.

Це собор Св. Павла, створений у XVII ст. з мармуру і граніту, під його склепінням знаходяться могили адмірала Нельсона і фельдмаршала Веллінгтона.

Це парламент Великобританії і прилеглі до нього відомі вежі — «Вікторія» і «Великий Бен»; у будинку зберігся зал XI ст. згорілого в 1852 р. Вестмінстерського палацу.

Туристи завжди відвідують Трафальгарську площу, у центрі якої чорна колона з фігурою Нельсона і чотирма левами біля підніжжя; каплицю Св. Георгія, побудовану в XIV ст., де поховані англійські королі; площу Піккаділлі, своєрідний центр розваг, де розташовуються театри, мюзик-хол; різні заклади мистецтв; Гайд-парк, де збираються лондонці слухати ораторів, що виступають з політичними промовами; діловий район Ситі; Хейгетський цвинтар. У Лондоні багато музеїв. Найбільш відомі: Британський музей, в експозиції якого чудові пам'ятники матеріальної культури різних епох, серед них справжні скульптури Акрополя; Національна галерея картинами великих художників;, де зібрані картини відомих англійських майстрів; перший у світі музей воскових Фігур мадам Тюссо; музей Шерлока Холмса. Туристські поїздки в Лондон звичайно включають і екскурсії в прилеглі до міста райони — Оксфорд і Кембрідж, де знаходяться найстаріші британські університети; у королівську резиденцію Віндзор з фортецею, найбільшим у світі замком і каплицею XIV ст.; на батьківщину Шекспіра - Стратфорд на Ейвоні, де працює шекспірівський театр; у маєток Уінстона Черчілля — Блейхейм, де він жив і похожий; національні парки.

Поряд з пізнавальним, у Лондоні є великі можливості і для інших видів туризму; конгресового (у місті знаходиться науковий центр Великобританії — Королівське товариство, університет, Грінвіцька обсерваторія — одна з найбільших у світі, різні вищі навчальні заклади і наукові установи); спортивного (велика кількість стадіонів та інших спортивних майданчиків); ділового (Лондон — найбільший у Великобританії промисловий, торговий і фінансовий центр).

Схема маршруту згідно туру:

1 день. - Оглядова автобусна екскурсія по Лондону із професійним гідом з оглядом основних визначних пам'яток, таких як Тауер, будинок Парламенту, Біг Бен, Букингемський Палац, Трафальгарська площа й т.д.

2 день. - Екскурсія у Вестмінстерське абатство.

4 день. - Екскурсія в Хемптон Корт.

5 день. - Екскурсія у Виндзорський замок.

6 день. - Екскурсія в замок Tower (Лондонський Тауер і скарбницю Корольови)

Порядок бронювання місць в готелі:

Адміністрація готелю має право укладати договір на бронювання номерів (місць). При наявності вільних місць адміністрація готелю приймає заявки на бронювання від юридичних та фізичних осіб (далі - замовники) у письмовій або усній формі.

Плата за бронювання при поселенні у готелі стягується в розмірі 50 відсотків вартості номера (місця) за добу, незалежно від того за договорами, індивідуальними чи груповими заявками проводиться бронювання.

При поселенні на додаткове місце плата за бронювання не стягується.

Плата за проживання справляється у відповідності з єдиною розрахунковою годиною - 12 годин поточної доби за місцевим часом.

При проживанні в готелі менше доби плата стягується за повну добу, незалежно від розрахункової години.

При розміщенні до розрахункової години (з 0 до 12 годин) плата за проживання не стягуєтеся.

При виїзді протягом 12 годин після розрахункової години плата стягується за півдоби, а при виїзді понад 12 годин після розрахункової години - за повну добу.

2.3. Пакет послуг

У ВАРТІСТЬ ПРОГРАМИ ВКЛЮЧЕНО:

розміщення в готелі обраної категорії зі сніданком,

екскурсії й заходи щодо програми,

медична страховка,

трансфер з а/п у готель і назад під рейси BA 883/BA882

Готель, в якому будуть розміщені туристи - Grange Blooms - чудовий готель, побудований у традиційному вікторіанському стилі в 18-му сторіччі. Готель являє чудовий приклад елегантності й аристократизму, розкоші й гармонії, гості будуть почувати себе комфортно й безтурботно, зможуть розслабитися й насолодитися тишею й спокоєм.

Місце розташування:

Готель розташований у центрі району Bloomsbury, поруч із Brіtіsh Museum. Міжнародний аеропорт Heathrow перебуває в 50 хвилинах їзди від готелю.

Кількість номерів: 56 номерів.

Типи номерів:

Стандартні одномісні, двомісні й тримісні номери, номери Suіtes.

Опис номерів:

Всі номери відрізняються неповторним витонченим дизайном, в інтер'єрі переважає дорогі дерев'яні меблі й гарна фурнітура пастельних відтінків.

- ТВ із супутниковими каналами;

- швидкісний Інтернет;

- кондиціонер;

- телефон із прямим набором;

- радіо;

- кавоварка й чайник;

- ванна кімната з ванною або душовій кабіною, феном і туалетними приналежностями.

Інфраструктура готелю:

- сад;

- тераса;

- ліфт;

- 2 конференц-зали.

Типи харчування:

- буфет з континентальним або англійським сніданком.

Безкоштовний сервіс:

- цілодобове обслуговування;

- кімнати для некурящих;

- кімнати й устаткування для людей з фізичними недоліками;

- свіжі газети;

- ранкове пробудження.

Платний сервіс:

- автостоянка;

- сейф в адміністратора;

- обслуговування номерів;

- організація зустрічей і банкетів;

- хімчистка;

- пральня;

- доступ в Інтернет;

- факс;

- принтер.

Для дітей:

- нянька;

- дитяче ліжечко.

Ресторани, бари:

- шикарний ресторан Blooms із приємною атмосферою й чудесною відкритою терасою, у меню блюда європейської кухні, відкритий з 07:00 до 22:00;

- елегантний бар Malt Lіbrary у холі готелю, пропонує великий вибір різних напоїв, коктейлів і легких закусок.

Додаткова інформація:

- дозволено тримати свійських тварина.

Адреса: 7 Montague Street, Russell Square, London WC1B 5BP.

ОПЛАЧУЮТЬСЯ ДОДАТКОВО:

вхідні квитки у Виндзорський замок і Тауер по програмах " Лондон-Супер" і " Лондон-Премиум" - 40 євро

авіапереліт Київ - Лондон - Київ від 290 євро, Wіzz Aіr - від 1000 грн

консульський збір - 780 грн

послуга з підготовки комплекту документів для подачі на одержання Британської візи - 10 євро

2.5. Організаційно-технічне забезпечення туру

Проаналізуємо етапи організації туру "Королівські палаци й замки Великобританії".

Перш ніж ухвалити рішення про організацію туру " Королівські палаци й замки Великобританії ", потрібно провести маркетингове дослідження, в якому зробити порівняльний аналіз цін туроператорів і проаналізувати згідно з розрахунковими формулами та наявною ціновою політикою туроператорів вигідність співпраці. Згідно з результатами досліджень на туристичний ринок України поступає невелика кількість таких туристичних пакетів, як тур "Королівські палаци й замки Великобританії". Щодо цінової політики вартість на подібні тури дуже висока. Виходячи з цього, потрібно сформувати такий туристичний пакет, який більш повно задовольняє всі потреби клієнта (туриста).

На першій стадії маркетингового дослідження слід провести науково-дослідну роботу — планування. Ми вивчили економічні чинники, які впливали на майбутній розвиток туру "Королівські палаци й замки Великобританії", а саме річний рівень інфляції з розрахунку не більше 12%, платоспроможність споживачів, зміни курсу долара з урахуванням зростання його на 0,5 % на рік, а також встановили вірогідне місце прийому туристів.

Після короткого аналізу готелів Великобританії, в яких зупинятимуться клієнти, ми вибрали проживання для своїх потенційних туристів у 3-, 4-зіркових готелях, аргументуючи це тим, що прагнемо створити своїм клієнтам максимум комфорту за мінімальною ціною; зручне місце розташування вибраних готелів згідно з узгодженими із англійським туроператором екскурсійними програмами.

За результатами маркетингового дослідження з вигідності пропозиції українським туристам туру " Королівські палаци й замки Великобританії" зупинилися на тривалості поїздки в 8 днів та 7 ночей, оскільки цього часу буде достатньо для ознайомлення з найцікавішими визначними пам'ятками цієї країни.

Вибираючи тип харчування, зупинилися на напівпансіоні, тому що під час проведення різних екскурсій у багатьох учасників поїздки може виникнути бажання скуштувати страви національної кухні в різноманітних кафе.

Далі потрібно провести роботу туристичних компаній з підготовки необхідного для прийому туристів персоналу. Оформлення контрактів з готелями, авіалініями, сервісною службою з трансферу, екскурсій тощо. До туристичного пакета входить авіапереліт до Лондона і назад до Києва. Авіапереліт здійснює авіакомпанія "Англійські авіалінії". Клас обирається за бажанням клієнта від економічного до першого.

Проводилася робота за розрахунком остаточної ціни туру. Вибираючи вид програми, ми зібрали загальні дані про ціни престижних готелів у напрямі "Лондон" на 8 днів та 7 ночей для індивідуального мандрівника або груп з 5—10 осіб з тією самою формою організації харчування і розміщення в готелі, з аналогічною екскурсійною програмою (розд. 1).

Ми зосередили увагу на стратегії дотримування ціни на одному рівні, на 3—5 % нижчої порівняно з пропозиціями інших туристичних компаній, які також ведуть спільну роботу з організації туристичних напрямів і, відповідно, нових цікавих пропозицій, орієнтованих на європейського туриста.

Основними показниками, які характеризують витрати туристичних фірм на організацію туру, є:

• вартість авіаквитків;

• вартість проживання в готелі;

• вартість оглядової екскурсії по місту;

• вартість послуги гіда-перекладача.

Туристська поїздка практично завжди містить елементи нового й істотно, що відрізняється від звичного середовища перебування, у тому числі й те, що може становити певну небезпеку для подорожуючої особи. Практика міжнародного туризму показує, що зі збільшенням кількості подорожуючих і розширенням географії поїздок різко зростає необхідність більше повного обліку специфіки поїздок і дотримання мер безпеки. Насамперед це стосується регіонів зі складною соціально-політичною обстановкою. Фактично мова йде про ризик таких поїздок, аж до реальної загрози життю й здоров'ю туристів.

Програма безпеки туристів в нашому турі включає наступні заходи:

- створення інформаційних пунктів у місцях в'їзду туристів в аеропорті для надання їм консультаційної й іншої допомоги. Частина цієї роботи буде покладена на готельний персонал, зокрема юриста, що обумовлено договірним забезпеченням;

- видання під егідою міністерства туризму державних інформаційних матеріалів по Великобританії, соціально-культурним і національним особливостям її населення;

- при в'їзді в країну кожному туристові вручаються координати й телефони центру по забезпеченню безпеки туристів в країні (персонал центра вільно володіє шістьма іноземними мовами (англійським, французьким, німецьким, італійським, шведським і японським)).

2.6. Економічне обґрунтування проекту туру

Саме за допомогою маркетингових досліджень, можна визначити найважливіші показники для клієнта (туриста).

Середня вартість туру "Київ — Лондон" за київськими турагентствами становит

де Ц1 — ціна нашого туру;

Ц2 — ціна туру турагенства "САМ";

Ц3 — ціна туру турагенства "Гамалія".

Отже, Дпор.вн = (2650 + 2750 + 2730) : 3 = 2710 дол. США.

Таким чином, візьмемо за вартість туру середню ціну по Києву на цей маршрут, яка становить суму наших витрат з організації маршруту плюс майже 26 %.

До постійних витрат належать: трансфер до готелю і з готелю, переїзд з Київа до Лондона, послуги гіда-перекладача та оглядові екскурсії по місту. Це становить

300 + 500 + 500 + 150 = 1450 дол. США.

Сума постійних витрат не залежить від обсягу виробництва туристичного продукту. Усі інші витрати на тур "Королівські палаци й замки Великобританії " ТК "Сага" зараховує до змінних витрат. Це становить

(800 + 80 + 80 + 95 + 65 + 65 + 141 + 80 + 45 + 45 + 80) • Qі = 1950 • 10 = 14 500 дол. США,

де Q — кількість туристів, які купили путівку.

Тобто при кількості 10 ос