Пошук в Інтернеті літератури по стандартам клавіатури

Вступ.

1. Пошук інформації в мережі Інтернет.

2. Формування запроса до пошукових машин. Загальні правила розширеного пошуку.

3. Клавіатура ПК, її різновиди та стандарти пошуку в Інтернеті.

Висновки.

Список використаної літератури.


Вступ

У глобальній комп’ютерній мережі Інтернет існує велика кількість різноманітних служб, які надають загальний доступ до своїх ресурсів або забезпечують їх сумісне використання. До основних належать служба World Wide Web (WWW), електронна пошта, служба телеконференцій, служба передачі файлів (FTP), Telnet-системи, служба ICQ, форуми прямого спілкування (chat-конференції) та деякі інші. Найбільш популярною на сьогодні є служба World Wide Web (або просто Веб). Вона характеризується комфортністю роботи і надає доступ до величезних масивів інформаційних ресурсів. Частіше за все, коли необхідно знайти будь-яку інформацію, звертаються в інформаційний простір Веб, так як саме цей простір відрізняється гігантськими розмірами і містить декілька мільярдів веб-документів.

Для пошуку інформації у веб-просторі існують спеціальні засоби – так звані пошукові системи. Пошукові системи існують для зручності роботи у World Wide Web. При організації роботи з пошуковою системою задача користувача полягає в тому, щоб пояснити за допомогою спеціальної мови запитів що саме необхідно знайти. Завданням пошукової системи є пошук та відображення веб-сторінки з посиланнями на адреси, за якими можна знайти потрібну інформацію. Зазвичай, на правильно сформульований запит практично завжди можна отримати бажану відповідь. При цьому не слід забувати, що питання ставиться не людині, а машині, яка за допомогою спеціальної програми аналізує інформацію в залежності від занесених до неї алгоритмів пошуку.

За принципом дії розрізняють кілька видів пошукових систем:

• пошукові каталоги;

• рейтингові системи;

• індексні бази даних.

Більшість пошукових систем світу - індексні пошукові системи, які ще називають пошуковими покажчиками, пошуковими серверами, словниковими пошуковими системами, автоматичними індексами, пошуковими машинами, Search Engines - в англомовних джерелах тощо. Їхнє призначення – якнайкраще охопити інформаційних веб-простір і подати його користувачам у зручному вигляді.

Принцип роботи з індексними пошуковими системами (ІПС) засновано на ключових словах. Розпочинаючи пошук інформації з певної теми, користувач має ввести ключові слова у рядок пошуку, які описують його тему і вибрати кнопку Знайти (або Найти, Go, Search), яка розташована поряд з рядком пошуку.

Після вибору кнопки Знайти, ключова фраза посилається на сервер і пошукова система починає пошук у своїх базах даних адреси веб-ресурсів, які містять вказані ключові слова. Як здійснюється пошук, користувач не може бачити, він лише побачить результат запиту – нове вікно в якому відображається перелік веб-ресурсів, які містять ключові слова.


1. Пошук інформації в мережі Інтернет

Щоб переглядати інформацію в Інтернет потрібно мати як мінімум одну програму, що називається браузер. Серед найпоширеніших слід відмітити такі браузери як:

  • Internet Explorer – популярний бо є частиною операційної системи Windows та має російськомовний інтерфейс;
  • Opera – є комерційною програмою, більш зручна та захищена порівняно з Internet Explorer. Якщо завантаження файла було завчасно припинено, то Opera на відміну від Internet Explorer дозволяє продовжити завантаження.
  • Mozilla Firefox – безкоштовний браузер, що з’явився останнім часом і стрімко набирає шанувальників.

Завдяки добре підтриманим стандартам майже не має значення яким саме браузером Ви будете переглядати веб-сторінки. До типових елементів кожного вікна у операційній системі ( заголовок вікна з кнопками керування ним, панель меню, панель інструментів) у інтерфейсі браузерів додано рядок адреси або поле для вводу адреси сторінки. Дуже типовою є і панель інструментів в кнопками повернення до попередньої сторінки, зупинки завантаження тощо.

1. Заголовок вікна браузера.

2. Панель меню – серед найбільш вживаних команд зберігання сторінки на локальному комп’ютері, зміна кодування (якщо текст не читається),

3. Панель інструментів – найбільш вживані команди повернення до попередньої сторінки, припинення завантаження сторінки.

4. Рядок адресу – саме сюди ви вводите адресу потрібної сторінки.

5. Кнопка для переходу по набраному адресу – можна і не використовувати, а натискати на клавіатурі Enter.

6. Робоче поле - відображається сторінка.

7. Рядок стану – при наведенні курсору на посилання тут з’являється адреса, що при деякому досвіді дозволяє зрозуміти куди веде посилання (інший сайт, той самий сайт, інше місце на той самій сторінці).

1. Заголовок вікна.

2. Панель меню – найбільш популярні команди зберігання інформації на локальному комп’ютері та зміна кодування.

3. Панель інструментів – найбільш популярні команди повернення до попередньої сторінки та припинення завантаження.

4. Поле для введення адреси, перехід відбувається при натисканні на клавіатурі Enter.

5. Робоче поле – відображення сторінки. При наведенні на посилання з’являється підказка з адресою цього посилання.

1. Заголовок вікна.

2. Панель меню – найпопулярніші команди збереження сторінки на локальному комп’ютері та зміна кодування.

3. Панель інструментів – найпопулярніші команди повернення на попередню сторінку та припинення завантаження сторінки.

4. Поле для вводу адреси, для переходу можна натиснути на клавіатурі Enter або скористатися кнопкою Go.

5. Додаткова панель інструментів.

6. Закладки – кожна з них це заголовок відкритої сторінки, клацаючи по ним можна переглядати сторінки.

7. Робоче поле – відображення сторінки.

8. Рядок стану – відображення адреси посилання при наведенні на нього.

Для того, щоб отримати доступ до Інтернет-ресурсів, необхідно знати їх мережеву адресу. Оскільки Інтернет постійно поновлюється і розвивається, в ньому не може буди єдиного каталогу, так само я нема єдиної світової телефонної книги. Водночас в Інтернеті є різні інформаційно-пошукові системи, що допомагають користувачам знайти потрібну інформацію. Прикладами таких пошукових систем можуть бути:

  • тематичні каталоги;
  • пошукові сервери, що здійснюють контекстній пошук;
  • метапошукові машини;
  • спеціалізовані пошукові служби.

Всі механізми пошуку багато в чому повторюють методи і підходи, які застосовуються в бібліотечній справі.

На малюнку зображено результат пошуку системи Мета на запит „Японія”:

Тематичні каталоги. Якщо потрібна загальна інформація із глобальної теми або деяких її областей, доцільно користуватися пошуковими тематичними каталогами. Тематичні каталоги – це інформаційно-довідкові системи, які створюються вручну редакторами на основі інформації, зібраної на серверах Інтернету. Вони мають деревовидну структуру. Всі галузі людської діяльності поділяються на групи: наука, техніка, мистецтва, економіка, політика, спорт тощо, а ті, в свою чергу, - на підрозділи. Наприклад, мистецтво – це література, театр, живопис, музика, архітектура. Далі йде детальніша класифікація. Так, до театрального мистецтва належать опера, балет, драма, мюзикл та ін.. В тематичних каталогах Інтернету, як і в бібліотечній справі, не існує єдиних стандартів класифікації.

Каталоги організуються за темами і, як правило, містять гіперпосилання для повернення на верхній рівень веб-сайту каталогу, а не на окремі сторінки у межах цього веб-сайту. Користувачі каталогів починають пошук, вибираючи загальну тему чи відповідну тематичну категорію, а потім крок за кроком звужують межі пошуку.

Працювати з пошуковими каталогами нескладно. Пошук інформації користувачем провадиться на інтуїтивному рівні і практично завжди закінчується успіхом. Однак за цією простотою приховується складність, пов’язана з розробкою і веденням каталогу. Пошукові каталоги створюються, як правило, вручну. Висококваліфіковані редактори особисто переглядають інформаційний прості Інтернету, відбирають те, що, на їх думку, становить загальний інтерес, і заносять адреси таких публікацій до каталогу. Як правило, каталоги ресурсів складаються на основі експертних оцінок.

Основною перевагою такого засобу пошуку є чітка відповідність змісту сайтів тематиці, оголошеній для кожного розділу. Недоліком є неповне охоплення існуючих у мережі ресурсів, оскільки відслідкувати весь обсяг інформації, наявної в Інтернеті, практично нереально навіть для значної кількості персоналу, яких обслуговує сервер. Якщо в одному тематичному каталозі не одержано задовільних результатів, слід звернуться до іншого. Результати пошуку в тематичних каталогах часто бувають дуже різними, оскільки веб-сайти, що включаються до кожної тематичної категорії, обираються вручну людьми, а не машинами.

Тематичні каталоги є початковими засобами пошуку інформації і дозволяють розв’язувати стандартні задачі – пошук сайтів певного тематичного призначення на яких можна знайти колекцію тематични