Взаємодія неалельних генів. Охарактеризувати домінантній і рецесивний епістаз

Відомо багато закономірностей спадкування ознак, які не можуть бути пояснені тільки на основі законів Менделя. Однак багато з них можуть бути пояснені одночасним впливом на прояв ознак декількох генів. Наслідок складних взаємодій між продуктами діяльності генів – білками, називають взаємодією алельних і неалельних генів.

Переважна більшість ознак організму є результатом взаємодії декількох неалельних генів. Наприклад, молекула гемоглобіну містить чотири поліпептиди двох типів: альфа і бета. Ці два типи поліпептидів закодовані в 11 та 16 хромосомах людини.

Комплементарність. В цьому випадку для формування ознаки необхідна взаємодія двох різних домінантних генів. Наприклад, у запашного горошку трапляються рослини з білими та червоними квітками. Для того, щоб утворювалися червоні квітки, необхідна наявність в генотипі рослини двох різних домінантних генів А і В одночасно (генотип А_В_ ). Якщо немає хоча б одного з них (генотип А_вв; ааВ_), або відсутні обидва (аавв) – колір у квіток буде білим. При схрещуванні між собою дигетерозиготних рослин серед потомків спостерігається розщеплення за фенотипом у співвідношенні 9 : 7. У людини прикладом комплементарної взаємодії генів є спадкування слуху. Розвиток нормального слуху відбувається за наявності в генотипі людини двох домінантних генів, відповідальних за розвиток равлика і слухового нерва.

Епістаз – це така форма взаємодії генів, коли один ген (епістатичний) пригнічує прояви дії іншого гена (гіпостатичного). Розрізняють епістаз домінантний, якщо епістатичний ген домінантний, і рецесивний, якщо епістатичний ген рецесивний.

Прикладом рецесивного епістазу в людини може служити "бомбейский феномен" у спадкуванні груп крові системи АВ0. Активність алелей ІА та ІB пригнічується рецесивним геном h у гомозиготному стані, тому в людей з генотипом h h у фенотипі проявляється перша (нульова) група крові, яким би не був генотип за генами групи крові.

Полімерія – явище залежності прояву кількісної ознаки від кількох неалельних генів. Полімерні гени позначають однаковими літерами з цифровими індексами, наприклад, А1, а1; А2, а2 тощо. Кількісними ознаками людини є зріст, вага, колір шкіри, сприйнятливість до захворювань тощо. Кількісними є такі характеристики тварин і рослин, як, надої в худоби, кількість яєць, що відкладаються курями, розміри плодів, і т.д. Кількісні ознаки можуть бути виміряні і виражені в одиницях довжини, ваги і кількості.

Плейотропія – залежність кількох ознак від дії одного гена. Це явище відмітив ще Г. Мендель, який помітив, що фактори, які контролюють колір квіток у гороху, також контролюють колір насіння і червоні плями на прилистках. У людини трапляється спадкове захворювання серповидно-клітинна анемія. Ген, що викликає це захворювання, змінює будову гемоглобіну (гемоглобін S), його властивості, форму еритроцитів.

Схожі роботи
Отруйні рослини України
Профілактика отруєнь отруйними рослинами.Системи класифікації отруйних рослин.Загальна характеристика рослинних отрут...
Архантропи — найдавніші люди
Основні осередки формування людини сучасного фізичного типу.Місцезнаходження архантропів...
Дарвінізм і його вплив на розвиток антропологічної роботи
Особливості дарвінізму. Дарвінізм та його вплив на розвиток антропологічної науки...
Вид-основний етап еволюційного процесу
Критерії виду та граничні ситуації. Диференціація поняття «вид». Вид як систематична категорія. Поняття та класифікація видів...