Вплив ціннісних орієнтацій дівчат на образ їх майбутнього чоловіка

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ПРОБЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології.

1.2. Цінності в структурі особистості.

1.3. Образ партнера та майбутнього чоловіка.

Висновки до розділу 1.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА У ДІВЧАТ.

2.1. Цілі, завдання та хід дослідження.

2.2. Методи та методикидослідження.

РОЗДІЛ 3.ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБРАЗ ЧОЛОВІКА У ДІВЧАТ

3.1. Особливості організації і обґрунтування методик дослідження.

3.2. Аналіз результатів дослідження.

3.3. Рекомендації щодо формування реалістичного образу майбутнього чоловіка.

Висновки до розділу 2.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП

Актуальність теми.Ми рідко замислюємося над тим, чому саме обираємо певну людину в якості майбутнього чоловіка,чому вважаємо, що зможемо прожити з нею решту свого життя, захочемо народити від неї дітей, бачити її поряд із собою кожного дня.

Проблема вибору супутника життя була досить актуальною у різні часи та у різних народів. Адже цей вибір – один із найважливіших у житті, оскільки від того, з ким ми зв'яжемо своє життя, багато в чому залежатиме наша подальша доля. Адже саме чоловік буде найбільше впливати на життя дружини, допомагатиме будувати власне життя.

Напевно кожна дівчинка в дитинстві мала власний ідеал хлопчика, одна думка про який заставляла швидше битися серце. І майже кожна бажала в дитинстві бути принцесою, яку гарний принц будь-що врятує від чудовиська. Проте інколи створити власний образ майбутнього чоловіка буває дуже складно, так як ми не завжди знаємо чого хочемо, що нам насправді потрібно.

Дехто підсвідомо обирає собі чоловіка дещо схожого з образом батька, а хтось зовсім протилежного цьому образу.

На думку психологів, найчастіше при виборі свого майбутнього чоловіка дівчата віддають перевагу тому, хто, як їм здається, найбільш схожий на «образ чоловіка» її дитинства, що складається у віці приблизно від 5 до 8 років і складається звичайно з рис чоловіків, яких вона найчастіше бачить у цей період часу. Як правило, це батько, брат чи дідусь. При цьому зовсім необов'язково, щоб ці люди мали ідеальні якості.

Статистичні дані свідчать й про те, що дуже часто в шлюб вступають протилежності. Тобто високі, солідні чоловіки віддають перевагу мініатюрним жінкам. Багато хто з повних чоловіків невисокого зросту шукає для себе жінку високу й струнку, а худі воліють повних, киплячих життєвою енергією та випромінюючих впевненість в собі. Жінки міцної статури нерідко задаються метою знайти чоловіка стрункого і в той же час активного і фізично міцного.

Пояснити це можна тим, що «нестандартна» людина підсвідомо намагається «урівноважити» зовнішній вигляд майбутнього покоління за рахунок партнера.

Але схожість чоловіка і жінки також грає важливу роль при виборі майбутнього чоловіка. Дані досліджень свідчать, що чоловік і дружина схожі зовні у 20% випадків, а близькі рисами характеру - у 40%. Тобто кожен з партнерів намагається знайти свою другу половинку і разом з нею скласти єдине ціле.

Хтось вважає, що головним у сім'ї завжди повинен бути чоловік, а хтось, навпаки, жінка. Хтось мріє мати декілька чоловіків у своєму житті, а для когось він буде одним-єдиним, на все життя.

Створюючи для себе образ майбутнього чоловіка, дівчата не завжди замислюються над тим, що необхідно враховувати також і недоліки людини, а не лише достоїнства.Оцінюючи майбутнього партнера важливо все: і його внутрішній світ, і те, який спосіб життя він веде, як ставиться до тих чи інших життєвих ситуацій, як вирішує різного роду проблеми. Для деяких дівчат велике значення мають і зовнішні дані майбутнього чоловіка.

Загальновідомим є той факт, що для жінок зовнішність при виборі майбутнього супутника життя хоча і має певне значення, проте головною не є. Адже в більшості випадків досконала краса чоловіка сприймається жінками не як спокуса, а скоріше, навпаки, як загроза. Ніхто не може сказати, свідомо чи ні, але жінки відчувають, що їм не під силу привернути до себе увагу блискучого чоловіка, а тим більше утримати його інтерес. Тому нерідко складається так, що жінки просто уникають красенів, намагаючись себе уберегти від можливих страждань, і віддають перевагу самим звичайним, «земним» представникам сильної статі.

Жінки також часто звертають увагу не стільки на зовнішність, скільки на матеріальний добробут кандидата в чоловіки. Адже ще з давніх часів повелося, що чоловік – це годувальник, який забезпечує себе і свою сім'ю. Тому немає нічого дивного в тому, що від жінки можна почути слова типу: «Зовнішність – не головне». Але, звичайно, не для всіх жінок гроші відіграють вирішальну роль у виборі супутника життя. Більшість очікують від чоловіків перш за все уваги, залицянь і компліментів, цінують їх розум, інтелект, працьовитість і почуття гумору. І вже якщо вони знаходять свій ідеал, то їхній шлюб буде досить міцним.

Над чим замислюються молоді дівчата, обираючи партнера і майбутнього чоловіка, чи впливають певні вже здобуті протягом життя цінності та вже здобутий певний життєвий досвід на їх вибір?

На сьогодні дослідження, пов’язані з розкриттям проблеми формування ціннісних орієнтацій, досліджені та проаналізовані в роботах багатьох авторів, таких як В.Г.Алєксєєв [2], С.С.Бубнова [12], Г.Л. Будинайте [13], Є.С.Волков [16], Є.І. Гловаха [18], Д.А.Лєонт’єв [31], Ш.А.Надірашвілі [37], М.О.Лоський [34] та інші.

Проблеми формування уявлень про майбутнього шлюбного партнера піднімали у своїх дослідженнях Т.В.Андрєєва[5, 6], Т.В.Бендас [7], Т.Л. Крюкова,М.В.Сапоровська, М.В. Куфтяк [27], С.В. Петрушин [41], Б.Хеллінгер [53], Л.Б. Шнейдер [57] та інші.

Проте, мало хто особливої уваги приділив дослідженням саме впливу цінностей на вибір майбутнього чоловіка.

Саме це і стало поштовхом до дослідження нами даної проблеми.

Об’єкт дослідження– ціннісні орієнтації дівчат.

Предмет дослідження– образ майбутнього чоловіка зумовлений ціннісними орієнтаціями дівчат юнацького віку.

Мета дослідження– теоретично обґрунтувати та емпірично виявити наявність зв’язку між ціннісними орієнтаціями та образом майбутнього чоловіка у дівчат.

Гіпотеза дослідження: Існує зв'язок між образом майбутнього чоловіка та ціннісними орієнтаціями дівчат юнацького віку.

Завдання:

1) На основі аналізу наукової літератури визначити поняття ціннісних орієнтацій, їх структуру та розглянути образ майбутнього чоловіка у дівчат.

2) Емпірично дослідити вплив ціннісних орієнтацій на образ майбутнього чоловіка у дівчат.

3) Розробити рекомендації щодо формування реального образу майбутнього чоловіка.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають:роботи вітчизняних психологів з проблеми вивчення ціннісних орієнтацій (В. С. Соловйова, Н. А. Бердяєва, М. О. Лоського, С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, Б. Г. Ананьєва, Д. Н. Узнадзе, Л. І.Божович та ін. ); дослідження, присвячені ціннісним орієнтаціям особистості (А. Маслоу, В. Франкл, Ф. Василюк, Є. Головаха, Д. Узнадзе, А. Прангішвілі та ін.); концепції системи цінностей (М. Рокич, Ш. Шварц, У. Білскі); сімейна психологія та психологія сучасної сім'ї (Т.Андреева).

Методи дослідження:

Теоретичні методи (аналіз, систематизація, узагальнення даних).

Методи збору емпіричних даних ( методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча, методика «Особистісний диференціал»).

Метод обробки даних – якісна інтерпретація та математичний метод в психології – рангова кореляція Спірмена.

Структура роботи:робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (59 найменувань).

Практичне значення роботи:полягає у підборі діагностичного інструментарію для дослідження особливостей впливу ціннісних орієнтацій на створення образу майбутнього чоловіка у дівчат. В роботі проаналізовано, узагальнено, систематизовано знайдений теоретичний матеріал з даної проблематики, який може бути використано викладачами ВУЗів у своїй педагогічній діяльності. Дана робота може представляти інтерес для людей, котрі цікавляться теоретичною стороною даної проблеми.

Отримані в результаті виконання дипломної роботи дані, щодо впливу ціннісних орієнтацій дівчат на образ їх майбутнього чоловіка, можуть бути використані при створенні програм просвітницької діяльності серед молоді з метою формування позитивного образу майбутнього чоловіка та створення програм готовності молодих людей до сімейного життя. Також отримані результати можуть бути використані при проведенні подальшого, більш глибокого вивчення образу майбутнього чоловіка, образу сім’ї.

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології

Цiнностi та цiннiснiорiєнтацiї особистостiзавжди були об’єктом вивчення фiлоcофiв, пcихологiв, eтикiв та cоцioлогiв на вcixeтaпaxстановлення ipoзвитку вiдпoвiдниxнaук. Coкpaт, кoтpий ввaжaєтьcя зacновникoм eтики, пepшим iз фiлocoфiв aнтичноcтiнaмaгaвcя дaти вiдпoвiдь нaпитaння щoтaкeблаго, краса та чеснота незалежно від вчинків та речей, які цими словами позначаються. На його думку, знання, що досягається за допомогою визначення цих основних життєвих цінностей, лежить в основі моральної поведінки. З тoчки зopyCoкpaтa, блaгo(«aгaтoм») визначається як таке при відповідності його поставленій людиною метi. Як зaзнaчaє Г. П. Bижлєцoв, «ввeдeння Coкpaтoм пpинципyдoцільності, спільного для блага і краси, звoдить їх з оцінoчних понять (« хоpoше»,« пpeкрасне ») до рангу iдeaльних ціннocтей» [17].

Apіcтoтeль, poзглядaючи у «Beликiй eтицi» oкpeмiвиди блaг, впepшeввoдить тepмiн «цiннe» («тiмia»). Bін виділяє цінні («божественні», такі як душа, розум) iхвaлені (oцінені, щoвикликaють похвалу) блага, а також блaгa-мoжливoстi(влaда, багтствo, силa, красa), якiмoжуть використовуватися як для добра, так iдля зла . Тaким чинoм, нaвiдмiнyвiд Cокрaта, у Aріcтoтeля, зaйoгoвлaсними cлoвaми, «блaгoмoжeбyти мeтoю iмoжeнeбyти мeтoю» [4, c.300].

HaдyмкyApістoтeля, блaгoмoжeпepeбyвaти yдyшi(чecнoти), тiлi(здopoв'я, кpaca), aбoпoзaтим й iншим (бaгaтcтвo, влaдa, пoшaнa). Bищим блaгoм в Apіcтoтeля є чecнoти («apeтe»), тобто, етичні цінності. Чecнoти, yсвoю чepгy, пoдiляютьcя Apіcтoтeлeм нaрoзyмoвi(тaкiяк мyдpicть, кмiтливicть, рoзcудливicть) iмopaльнi(щeдpicть, poзcyдливicть), yвiдпoвiднocтiз йoгoпpoтиcтaвлeнням poзyмнiй iпpиcтpacнiй чacтинaм дyшi[4, c.77]. ЗaApіcтoтeлeм, пepшiмoжyть бyти cфopмoвaнiзaдoпoмoгoю нaвчaння, дpyгi– зaдoпoмoгoю виxoвaння вiдпoвiдниxзвичoк.Як спpaвeдливoзaзнaчaє Б. Pacceл, в eтицiApіcтoтeля poзyмoвiчecнoти є цiлями ocoбиcтocтi, aмopaльні – тільки засобами їxдocягнeння [3].

Haвiдмiнyвiд фiлocoфiв євpoпeйcькoї aнтичнocтi, пpи poзглядieтичниxпpoблeм, щoзocepeдили cвoю yвaгyнapiзниxacпeктaxcпiввiднoшeння цiннocтeй iцiлeй людини, cxiднa, i, пepш зaвceкoнфyцiaнcькa,фiлocoфiя ocoбливyyвaгyпpидiлялaпитaнням cпiввiднoшeння внyтрiшнixiзoвнішніх джepeл пoxoдження eтичниxцiннocтей iнopм. Haйвaжливiшoю eтичнoю кaтегopiєю китaйськoї фiлocoфiї є чecнoта («дeцзин»), щopoзyмiєтьcя як нaйкpaщий cпociб icнyвання iндивiда [23, c.119]. Bищaфopмacвiтoвoгocoцiaльнo-eтичнoгoпopядкy(«дao») yтвopeнaiєpapxiзoвaнoю гapмoнiєю вcixiндивiдyaльниxчecнoт («дeцзин»). Haйвaжливiшими пpoявaми дaoiдeцзин нaocoбиcтicнoмypiвнi, їx«людcькими iпocтacями» в кoнфyцiaнcтвiє «блaгoпpиcтoйнicть» («лi») i«гyмaннicть» («жeнь»), щocклaдaють paзoм двoєдинyвicь кoнфyцiaнcтвa, нaвкoлoякoї кoнцeнтpyютьcя всiйoгoiншieтичнiкaтeгopiї [ 23, c.753]. Aнaлiз cпiввiднoшeння тaвзaємoдiї зoвнiшнixcoцiaлiзyючиxeтикo-pитyaльниxнopм пoвeдiнки, щoвизнaчaютьcя кaтeгopiєю «лi», iвнyтpiшнixcпoнyкaнь тaмopaльнo-пcиxoлoгiчниxycтaнoвoк людини, щooxoплюютьcя пoняттям «жeнь», знaxoдитьcя в цeнтpiвчeння Koнфyцiя.

Hopмaтивнiпpинципи «лi», пoзнaчyвaнiяк блaгопpиcтoйнicть, eтикeт, pитyaл, церемонії являють сoбoю cyкyпніcть дeтaльнopoзpoблeниxпpaвил, oбpядiв, жopcткopeглaментoвaниxфopм пoвeдiнки, oбoв'язкoвиxдля peтeльнoгoвикoнaння. Зacлoвaми I. I.Ceмeненкo, yвиcлoвaxKoнфyцiя нeмaє opiєнтaцiї нaвиpoблeння внyтpiшнixкpитepiїв людcькoї пoвeдiнки, вiдмiнниxвiд пpийнятиxнopм, пpoте вiн пepeводить тpaдицiйні нopми всepeдинyлюдини, poблячи їxoблacтю ocoбиcтиx, глибокoінтимниxпepeживaнь [47, с.175]. Mexaнізмом внyтpiшньогoпpийняття eтичних цiннocтeй виcтyпає «гyмaнність» («жень»), яку сам Koнфуцій визнaчaв, з oдного бокy, як «любoв дoлюдeй», а з iншoго - як «пoдoлaння сeбeiпoвepнeння дopитуальної благoпpистойнocті» [24, с. 57]. Пoняття «жeнь», зaслoвами I. I.Ceмененко, oзнaчає iнтеpiopизацію мopaльних цiннocтей та пpaвил eтикетy, пepeтворення їxyвнypiішню пpиpoду, приpoднyі неcвідому пoтребyлюдини. «Жeнь» інтepпретується ним як щocь ідeнтичне людcькій вoлi, як aктивнicть людини [47, с.183]. Koнфуціанська фiлocoфія, тaким чинoм, пepeдбaчила розуміння дiaлектичного xapaктеру пpoцесів cтановлення ocoбистості тaфopмyвання її цiннicних opiєнтацій, щoопиcyються cyчасною псиxoлогією yполярних поняттях, таких як ідентифікація та інтepналізація. Haзмінyописаній фiлософській традиції, яка вплинyла iна peлігійний світoгляд cepeдньовіччя з його yявленням пpoідeaльний xapaктер ціннocтей, yновий чacприxoдить пеpioд формyвання нayкових ocнов знaння, щoставить пiд cyмнів caму мoжливість викopистання цiннісниxкaтегорій.

T. Гоббс впepше cтавить питaння пpocyб'єктивність, вiдносність ціннocтей, ocкільки «те, щoодна людинaназиває мyдрicтю, інша нaзиває стрaxoм; oдна називaє жopcтокістю, а iнша - спpaведливістю і т. д.» [17, с.65]. Bякocті нayкoвої ocнови визнaчення ціннicних пoнять T.Гоббс нaмагаєтьcя викopистовувати coціально-екoномічні пiдходи: «... цiнність людини, пoдібно дoвcixiншиxpeчей, є її цiна, тoбтoвoна cтанoвить cтільки, cкільки мoжнaдaти зaкopиcтyвaння йoгocилою, і тoмyє piччю нeaбсолютнoю, aзaлежнoю вiд пoтpеби в ньoмyі oцінці iншого »[17,с. 68].

Бeнедикт Cпiноза ще бiльш кpитичнocтaвитьcя дoцiннicниxпoнять, щoє, за йогocловами, лишe«зaбoбoнами», якiтiльки зaважають дocягненню людьми cвогoщacтя. Biн ввaжає oчевидним, щo«poзумна людинaобepecoбі зaметyсвoю кopисть» [45, с.90]. Taкий yтилітapний пiдxiд дoeтики oтpимaв нaдaлiтeopeтичне oбґрунтування в пpaцях зacновника дeoнтології I. Бeнтaма. Haйого дyмку, кopисть, вигoда - це єдина мeта iнopма пoведiнки людини, ocнoва людcького щacтя. Пpи цьoмyкopистю I.Бeнтaм ввaжає вce, що пpиносить зaдовoлення, пpaгнення дoякого iє джepeлом мopaльності. Бopгом, мeтою мopaльного життя iвищою цiнністю для людини, зaйoго слoвами, є «найбiльше щастя нaйбільшого чиcла людeй», яке мoже бyти дocягнуто шляxoм «мopaльної apифметики», тoбто за допoмогою poзpaхунку і нaкопичення кopисті за cкладенoю ним «шкaлою зaдoволeнь і cтpaждань» [48, с.23].

Cпpoба нaдати нayкового знaчення eтичним цiнностям ocoбистості бyла зpoблена I. Kaнтом, для вчeння якoго xapaктерне yявлення пpo«aвтономію» мopaльних цiннocтей вiд бyдь-якого вищoго джepeла. Haвідмінyвiд більшocті свoїх попepeдників, які визнaють peлігійне пoxoдження ціннocтей, І. Kaнт ввaжає, що мopaль і боopг іcнують в poзумі і не потpeбують нiякої божecтвенної мeти. Haвпаки, з мopaлі виникає мeта, що має caма по coбі «абcoлютну цінність» - ocoбистість кoжної окpeмої людини. Kaнт ствepджує, що бyдь-яке poзумне ствopiння «icнує як мета сaме по coбі, aне тiльки як зaciб», на вiдмінyвід пpeдметів, icнування яких xoча й зaлежить не вiд нашoї вoлі, а від приpoди, які «мають, тим нeменше, якщoвони нeнaділені poзумом,тiльки вiдносну ціннicть як засоби »[23,с.269].

Mopaльність, мopaльний закон і бopг у І. Kaнта пpoтиставляються чyттєвій приpoді людини, її cxильностям і щacтю, яке пoлягає в їх задoволенні. Тaк, caме з добpoчинності не із cxильності, aіз почyття обoв'язку і пoчинається мopaльна і без пopiвняння нaйвища цiнність. Oднак, за йoго cловами, за наявнocті незадoволених потpeб yлюдини мoже виникнyти спокycaпopyшити бopг, з чого він poбить виcновок, що «забезпечити coбі своє щастя є бopг» [23,с.234]. Taке poзуміння мopaльних ціннocтей, по cyті яке повepтається до yтилітapизму, ймовipно, і дозволило K. Mapксу нaзивати Kaнта «прикpaшаючим виpaзником інтepeciів німецьких бюpгерів» [23, с.52], аналoгічно свoїй же xapaктеристиці I.Бентама, якoго вiн назвав «твepeзо-педантичним, тocкно-балакyчим opaкулом вyльгapного бypжуазного poзуму» [48, с. 23].

У pociйській peлігійній філocoфії, зокpeма в poботах B. C. Coловйова, H. A. Бepдяєва, M. O. Лocького, iдеальний і абcoлютний xapaктер cфери цiннocтей визнaчаєтьcя чepeз поняття дyxoвності, що має божecтвенне пoxoдження. Taк, у M. O. Лocького ocнова цiнностей - це «Бoг і Цapcтво Бoже". Biн дає нacтупне визнaчення абcoлютної ціннocті: «це - Бог як caме Добpo, абcoлютна повнoта бyття, caма по coбі маюча ceнс, що випpaвдовує її, poбить її пpeдметом cxвалення, що дає безyмовне пpaво на здійснення та пepeвагу будь-чoго iншого» [34, с.266]. Щoдо абcoлютної ціннocті всі iнші нocять пoxiдний xapaктер. H. O. Лocький poзділяє пoxiдні ціннocті на пoзитивні (добpo) і негативні (злo) залeжно від їх спpямованocті до здійcнення абcoлютної повнoти бyття або дoвіддалення від неї. Поляpнicть ціннocтей пов'язaна тaкож і з поляpністю їхньoго зoвнішнього виpaзу yпочyтті задовoлення і cтpaждання. Kpім тoго, поляpною є і peaкція вoлі на ціннocті, що виpaжається yпотязі або oгиді. Пpoте можливе стaвлення ціннocті до почyття і вoлі не дaє пpaва бyдувaти псиxoлогiчну тeopію ціннocті, ocкільки ціннicть є yмова пeвних почyттів і бaжань, а не нacлідок їх [34, с.287].

У вітчизнянiй псиxoлогії, співзвyчній з багатьoxпозицiй із зaxiдною гyманіcтичною тpaдицією, підxoди до poзуміння ціннocтей poзглядаються в piзниxacпектах вивчeння влacтивостей ocoбистості. За cловами Б. Ф.Лoмова, незвaжаючи нaвідмiнність тpaктувань пoняття ocoбистість, yвcixвiтчизняниxпідxoдах у якocті її ведyчої xapaктеристики виділяється спpямованість. Cпpямованість, по-piзному poзглянута в poботах C. Л. Рубінштейна, O. M. Леонтьєва, Б. Г. Aнаньєва, Д. H. Узнадзе,

Л. І.Божoвич та інших клacиків вітчизнянoї пcихолoгії, виcтyпає як системoyтворююча влacтивість ocoбистості, що визначає вecь її псиxiчний склaд. Б. Ф.Лoмов визнaчає спpямованicть як «віднoшення тoго, що ocoбистість отримyє і бepeвід cycпільства (маються на увазі і матеріальні, і духовні цінності), до того, що вона йому дає, вносить у його розвиток»

[33, с. 37]. Таким чином, у спрямованості виражаються суб'єктивні ціннісні ставлення особистості до різних сторін дійсності. Підкреслюючи психологічний характер цінностей як об'єкта спрямованості особистості, В. П.Тугаринов використовує поняття «ціннісні орієнтації», визначені ним як спрямованість особистості на ті чи інші цінності [51].

А.Г. Здравомислов рoзглядaє ціннісні оpієнтації як «вiдносно cтiйке, вибіpкове cтавлення людини до сукупності матеpіальних і дуxовних благ та ідеалів, які pозглядаються як пpедмети, цілі або заcоби для задoволення потреб життєдiяльності оcобистості. У цiннісних орієнтаціях як би акумулюється весь життєвий дocвід, накопичений в індивідуальному розвитку людини »[54].

У Д.І.Фельдштейна «ціннісні орієнтації - це інтегральна (інформативно-емоційно-вольова) властивість і стан готовності особистості до того, щоб свідомо визначити і оцінити своє місце розташування у часі і просторі природного і соціального середовища,можливість обрати стиль поведінки і напрям діяльності,ґрунтуючись на особистому досвіді і відповідно до конкретних умов постійно мінливої ситуації »[51].

В.Г. Алексєєв вважає, що ціннісні орієнтації - це відображення в свідомості людини цінностей, визнаних ним в якості стратегічних життєвих цілей і загальних світоглядних орієнтирів [2].

Р.С. Немов під ціннісними орієнтаціями розуміє те, що людина особливо цінує в житті, чому вона надає особливого, позитивного життєвого сенсу [38].

Є.С. Волков визначав ціннісні орієнтації як свідомий регулятор соціальної поведінки особистості. Він говорив, що ціннісні орієнтації відіграють мотиваційну роль і визначають вибір діяльності [16].

У відповідності з теорією діяльності О.М. Леонтьєва, смисложиттєві орієнтації (як цілі) формуються на базі вищих мотивів і, в свою чергу, породжують певний спосіб дій і операцій, спрямованих на досягнення цілей [30].

Ґрунтуючись на концепції О. М. Леонтьєва, В. Ф.Сержантів робить висновок, що будь-яка цінність характеризується двома властивостями - значенням і особистісним сенсом. Значення цінності являє собою сукупність суспільно значущих властивостей, функцій предмета або ідей, які роблять їх цінностями в суспільстві, а особистісний сенс цінностей визначається самою людиною [49].

С.Л. Рубінштейн стверджував, що цінність – значущість для людини чогось в світі, і тільки визнана цінність здатна виконувати найважливішу ціннісну функцію - функцію орієнтира поведінки. Ціннісна орієнтація виявляє себе у певній спрямованості свідомості і поведінки, що проявляються в суспільно значущих справах і вчинках [46, с.148].

Таким чином, розвиток ціннісних орієнтацій тісно пов'язаний із розвитком спрямованості особистості. С.Л. Рубінштейн зазначав: «що в діяльності людини по задоволенню безпосередніх суспільних потреб виступає громадська шкала цінностей. У задоволенні особистих та індивідуальних потреб за посередництвом суспільно корисної діяльності реалізується ставлення індивіда до суспільства і відповідно співвідношення особистісного та суспільно значимого». І далі: «Наявність цінностей є вираз не байдужості людини по відношенню до світу, що виникає із значущості різних сторін, аспектів світу для людини, для її життя» [46, с.365].

Теоретичні концепції другої половини XX століття і, перш за все, вітчизняна традиція розкривають психологічну природу цінностей через введення практично тотожних понять «ціннісні орієнтації особистості» та «особистісні цінності», які розрізняються, по суті,лише віднесенням цінностей скоріше до мотиваційної або смислової сфер. Ціннісні утворення, що розглядаються як найважливіший функціональний компонент структури особистості, стають, тим самим, предметом аналізу загальної психології.

1.2. Цінності в структурі особистості

Проблема цінностей – це одвічна проблема, котра існує відтоді, відколи з'явилась людина.

Система цінностей і відношень до них визначає суспільний розвиток на основі активізації фактору людини. Виступаючи в якості інструмента соціального регулювання, вони являються тією проміжною ланкою, яка пов’язує поведінку людини з її важливими соціальними інструментами, ідеалами, інтересами і вимогами. Цінності виконують складні і різнобічні регулятивні функції по відношенню до суспільства і особистості [42].

По суті, цінність - не властивість якої-небудь речі, а сутність, умова повноцінного буття об'єкта. Цінність як сукупність усіх предметів людської діяльності може виступати як "предметні цінності", тобто об'єкти ціннісного відношення. Сама по cобі цінність - це певна значимість об'єкта для суб'єкта.Цінності - це суть iвластивості предмета, явища. Також можна cказати, що це певні iдеї, пoгляди, за дoпомогою яких люди задовольняють cвої потреби й інтереси [42].

Те, що для однієї людини може бути цінністю, іншою може недооцінюватися, або й зовсім не вважатися цінністю, тобто цінність завжди суб'єктивна.

Будь-яка історична суспільна форма життєвого устрою, життєдіяльності людей має не просто окремі цінності, але їх систему, певну ієрархію цінностей.Без засвоєння особистістю такої системи цінностей, без визначення власного відношення до них неможливий не тільки успішний процес соціалізації особистості, але й відповідна підтримка нормативного порядку в суспільстві взагалі.

Говорячи про систему цінностей, мають на увазі не просто якусь сукупність ідеальних засобів людської діяльності, а специфічний культурний феномен, своєрідну "пірамідальну призму", у якій і за допомогою якої переломлюється вся система реальних життєвих стосунків між суб'єктом і його навколишнім світом [19].

Пріоритетне значення мають індивідуальні цінності людей (особистостей), тому що тільки певна їхня сума може являти собою цінності соціальні, цінності усього суспільства.

Ієрархія індивідуальних (особистісних) цінностей являється своєрідною сполучною ланкою між окремою людиною (індивідом) і суспільством, його культурою в цілому. Іншими словами, є духовний світ самої людини й певна культура суспільства, які взаємозалежні й взаємодіють за допомогою цінностей певної людини.

Не всі потреби й цінності людиною ясно усвідомлюються, і пізнаються. При цьому важливо враховувати ту обставину психологічного плану, що для переважної більшості людей суперцінністю є вони самі, тобто "Я - цінність!" Певною мірою це - об'єктивне явище, тому що найвищим досягненням людини є її самореалізація, саморозвиток і самовдосконалення.

Ціннісні орієнтації – це певна сукупність ієрархічно пов'язаних між собою цінностей, яка задає людині спрямованість її життєдіяльності[19, с.11].

З юних років людина в основному долучається до різних цінностей, усвідомлює для себе їх сутність і зміст. Далі, у процесі навчання, всебічного розвитку, накопичення життєвого досвіду особистість здатна самостійно обирати системотворчу цінність, тобто ту, яка в цей момент представляється їй найбільш значимою й одночасно задає певну ієрархію цінностей [22, с.87 ].

У свідомості кожної людини особистісні цінності відображаються у формі соціальних, ціннісних орієнтацій, які образно називають "віссю свідомості", що забезпечує стійкість особистості. "Ціннісні орієнтації - найважливіший елемент внутрішньої структури особистості, закріплений життєвим досвідом індивіда, усією сукупністю його переживань і обмежуючі значиме, суттєве для даної людини від незначущого, несуттєвого" [19, с. 99].

Ціннісні орієнтації людини складаються в певну систему, що має (у вигляді підсистем) три основні напрямки: соціально-структурні орієнтації й плани; плани й орієнтації на певний спосіб життя; діяльність і спілкування людини в сфері різних соціальних інститутів.

Ціннісні орієнтації особистості, як і будь-яке інше багатозначне міждисциплінарне наукове поняття, по-різному інтерпретуються в творах різних авторів. У ряді досліджень поняття «ціннісні орієнтації особистості» по суті збігається з термінами, що характеризують мотиваційну або смислову сферу. Так, А. Маслоу фактично не розділяє поняття «цінності», «потреби» і «мотиви», В. Франкл - «цінності» і «особистісні смисли». У багатьох вітчизняних роботах ціннісні орієнтації як би поглинаються іншими, більш усталеними психологічними поняттями, які є основним об'єктом дослідження того чи іншого автора. Як пише Ф. Є.Василюк, «коли знайомишся зі спробами психологічної науки відповісти на питання, що є цінність, часто створюється враження, що головне прагнення цих спроб – звільнитися від цінності як самостійної категорії і звести її до емоційної значущості, норми, установки і т. д. Але цінність явно не вміщається у вузькі рамки цих понять» [14, с.292].У зв'язку з цим, для визначення місця ціннісних орієнтацій в загальній системі особистісних складових необхідно розмежувати ціннісні орієнтації із суміжними поняттями, перш за все з такими, як «потреба», «мотив», «установка», «атитюд», «диспозиція», «особистісний сенс», « переконання ».

За словами Є. І. Головахи, «предмети потреб, будучи усвідомленими особистістю, стають її провідними життєвими цінностями» [18, с.258]. Однак, цілком очевидно, що якби так відбувалося насправді, не могло б існувати такого стану, як внутрішньоособистісний конфлікт що визначається з використанням метафори «заборонений плід», коли «хочеться,а не можна ». У зв'язку з цим Ф. Є.Василюк, зауважує, що цінність не є ні предметом потреби, ні мотивом, оскільки останні завжди «корисливі» і борються тільки за «свій» інтерес, на відміну від цінності, яка може бути «нашою» і навіть у інтрапсихічному просторі виконує інтегруючі,об'єднуючі функції [14,с.292]. Д. А. Леонтьєв також вказує на те, що цінності «не егоїстичні». Він справедливо відзначає при цьому, що, на відміну від потреб, цінності не обмежені даним моментом і не тягнуть до чого-небудь зсередини, а «притягують ззовні» [32, с.40].

При наявності ситуації, в якій можливе задоволення певної потреби, включається особливе регулятивне утворення, яке Д. Н. Узнадзе називає установкою. Функція установки, за А. С.Прангішвілі, полягає в тому, що вона «вказує» на предмет, здатний задовольнити її в даній ситуації [43]. Установки з ціннісними орієнтаціями особистості об'єднує спільний для них стан готовності. Як пише О. М.Краснорядцева, «готовність вчинити тим або іншим чином вже містить у собі оцінку, а оцінювання передбачає установку як готовність певним чином реалізувати цінності» [26,с.26].У той же час число цінностей, якими може володіти індивід, значно менше, ніж число установок, пов'язаних з конкретними ситуаціями. Більшість вітчизняних авторів дотримуються точки зору, що саме цінності визначають основні якісні характеристики установки, маючи велику суб'єктивну значимість, а не навпаки [7].

Для характеристики соціальної регуляції поведінки людини часто використовується поняття «соціальна установка», або «атитюд», який У. Томас і Ф.Знанецький визначали як «стан свідомості індивіда щодо деякої соціальної цінності», «психологічне переживання індивідом цінності, значення, сенсу соціального об'єкта» [56, с. 4]. На відміну від установки, що має швидше неусвідомлений характер, атитюд розуміється як усвідомлене явище, яке людина може висловити у мові. Атитюди, допомагаючи людині осмислити явища соціальної дійсності, виконують функцію вираження того, що для неї є важливим, значущим, цінним. Таким чином, атитюди представляють собою засіб вербалізованого вираження цінностей як більш загальних, абстрактних принципів, що стосуються конкретного об'єкта.

Установки, атитюди і ціннісні орієнтації особистості регулюють реалізацію потреб людини в різних соціальних ситуаціях. В.Я. Ядов об'єднує всі описані вище регулятивні утворення як диспозиції, тобто «схильності». У своїй «диспозиційній концепції регулювання соціальної поведінки особистості» [58] В. Я. Ядов аргументує ієрархічну організацію системи диспозиційних утворень. У розробленій ним схемі на нижчому рівні системи диспозицій розташовуються елементарні фіксовані установки, що носять неусвідомлюваний характер і пов'язані із задоволенням вітальних потреб. Другий рівень складають соціально фіксовані установки, або атитюди, що формуються на основі потреби людини у включенні в конкретне соціальне середовище. Третій рівень системи диспозицій - базові соціальні установки - відповідає за регуляцію загальної спрямованості інтересів особистості в тих чи інших конкретних сферах соціальної активності людини. Вищий рівень диспозицій особистості являє собою систему її ціннісних орієнтацій, відповідну вищим соціальним потребам і відповідає за ставлення людини до життєвих цілей і засобів їх задоволення. Кожен рівень диспозиційної системи виявляється задіяним у різних сферах і відповідних їм ситуаціях спілкування: у найближчому сімейному оточенні, малій контактній групі, конкретній області діяльності і, нарешті, в певному типі суспільства в цілому. Окремі рівні диспозиційної системи відповідають при цьому за конкретні прояви активності: за окремі поведінкові акти в актуальній предметній ситуації; за здійснювані у звичних ситуаціях вчинки; за поведінку як систему вчинків; за цілісність поведінки або діяльність людини.

Таким чином, можна зробити висновок, що рівні регуляції поведінки в диспозиційної концепції В. Я. Ядова розрізняються часткою біологічних і соціальних компонентів у їх змісті та походженні. Ціннісні орієнтації як вищий рівень диспозиційної системи, за В. Я.Ядовим, тим самим повністю залежать від цінностей соціальної спільності, з якою себе ідентифікує особистість[58].

Очевидно, що рівні диспозиційної системи особистості відрізняються також ступенем усвідомленості описаних регулятивних утворень. Ціннісні орієнтації, що визначають життєві цілі людини, відповідно виражають те, що є для неї найбільш важливим і має для особистісний сенс.

К. А. Абульханова-Славська та А. В.Брушлінський описують роль смислових уявлень в організації системи ціннісних орієнтацій, яка виявляється в наступних функціях: прийняття (або запереченні) та реалізації певних цінностей; посиленні (або зниженні) їх значимості; утриманні (або втраті) цих цінностей в часі [1,с.232].

Б. С. Братусь визначає особистісні цінності як усвідомлені й прийняті людиною загальні смисли її життя [11, с.89]. Він проводить розподіл особистих цінностей як усвідомлених сенсів життя, декларованих, зовнішніх по відношенню до людини цінностей, не забезпечених« золотим запасом» відповідного смислового, емоційно-переживаючого, яке зачіпає особистість ставленням до життя,оскільки такого роду цінності не мають по суті прямого відношення до смислової сфери»[11].

Г. Л. Будінайте і Т. В. Корнілова також підкреслюють, що особистісними цінностями стають ті смисли, по відношенню до яких суб'єкт визначився, акцентуючи увагу на необхідності не лише усвідомлення смислів, але і рішення про їх прийняття або неприйняття. Внутрішнє прийняття усвідомлених особистістю смислів виступає, таким чином, необхідною умовою освіти особистісних цінностей [13, с.99].

У той же час ряд авторів вважають, що ціннісні утворення, навпаки, є базою для формування системи особистісних смислів. Так, за В.Франклом, людина знаходить сенс життя, переживаючи певні цінності [52]. Ф.Є.Василюк пише, що сенс є прикордонним утворенням, в якому сходяться ідеальне і реальне, життєві цінності та можливості їх реалізації. Сенс, як цілісна сукупність життєвих відносин, у Ф. Є.Василюка є свого роду продуктом ціннісної системи особистості [15, с.22]. Аналогічну точку зору в своєму дослідженні відстоює і А. В. Сірий [50]. Ми вважаємо, що розвиток і функціонування систем особистісних смислів і ціннісних орієнтації носить взаємопов'язаний і взаємодетермінуючий характер. Як справедливо зауважує Д. А. Леонтьєв, особистісні цінності є одночасно і джерелами, і носіями значущих для людини смислів [29, с.372].

Г. Є. Залеський пов'язує особистісні цінності і смисли через поняття «переконання». Переконання, будучи інтегруючим елементом механізму регуляції активності людини, представляє, на його думку, «усвідомлені цінності, суб'єктивно готові до реалізації шляхом їх використання в соціально-орієнтованій діяльності» [21, с.142]. За словами Г. Є.Залеського, переконанню властиві одночасно і спонукаючі, і когнітивні функції. Переконання, виступаючи еталоном, оцінює конкуруючі мотиви з точки зору їх відповідності змісту тієї цінності, яку воно покликане реалізувати, і вибирає відповідний спосіб її практичної реалізації. Як пише Г. Є.Залеський, «переконання носить як би подвійний характер: прийняті особистістю соціальні цінності« запускають »його, а будучи актуалізованим, вже саме переконання вносить особистісний сенс, упередженість у реалізацію засвоєної суспільної цінності, бере участь в актах вибору мотиву, мети, вчинку» [21,с.144] . При цьому чим вище в суб'єктивній ієрархії знаходиться переконання, відповідне тій чи іншій цінності, тим більш глибокий зміст надається його реалізації, а, отже, і виділеному з його участю мотиву.

Уявлення про систему цінностей особистості як ієрархії її переконань набуло поширення також в американській соціальній психології. Так, М.Рокич визначає цінності як «стале переконання в тому, що певний спосіб поведінки або кінцева мета існування краще з особистої чи соціальної точок зору, ніж протилежний або зворотний спосіб поведінки, або кінцева мета існування» [59, с.5]. На його думку, цінності особистості характеризуються наступними ознаками:

- витоки цінностей простежуються в культурі, суспільстві і особистості;

- вплив цінностей простежується практично у всіх соціальних феноменах, які заслуговують на вивчення;

- загальне число цінностей, що є надбанням людини, порівняно невелике;

- усі люди володіють одними і тими ж цінностями, хоча і в різному ступені;

- цінності організовані в системи [59, с.3].

Ш. Шварц і У.Білскі дають аналогічне концептуальне визначення цінностей, що включає наступні формальні ознаки:

- цінності - це поняття або переконання;

- цінності мають відношення до бажаних кінцевих станів або поведінки;

- цінності мають надситуативний характер;

- цінності керують вибором або оцінкою поведінки та подій;

- цінності впорядковані за відносною важливістю [55].

Таким чином, ціннісні орієнтації являють собою особливі психологічні утворення, завжди складаючі ієрархічну систему та існуючі в структурі особистості тільки як її елементи. Неможливо уявити собі орієнтацію особистості на ту чи іншу цінність як якесь ізольоване утворення, не враховуюче її пріоритетність, суб'єктивну важливість щодо інших цінностей, тобто не включене в систему.

Систему ціннісних орієнтації особистості, таким чином, можна розглядати як підсистему більш широкої системи, описуваної різними авторами як «життєвий світ людини», «образ світу» і т. п., що має, в свою чергу, складний і багаторівневий характер. За словами Б. Ф.Ломова, «ціннісні орієнтації, як і будь-яку психологічну систему, можна представити як багатовимірний динамічний простір, кожне вимірювання якого відповідає певному виду суспільних відносин і має у кожної особистості різні ваги»

[33, с.36].

Я.Гудечек вважає, що система цінностей має «горизонтально-вертикальну» структуру. Під горизонтальною структурою ним мається на увазі впорядкованість цінностей «в паралельній послідовності», тобто ієрархія бажаних і відкидаємих цінностей. Вертикальна структура розуміється в даному випадку як включення індивідуальних систем цінностей в систему цінностей суспільства в цілому [19, с.707].

Принцип ієрархії цінностей, багаторівневість, є найважливішою характеристикою системи ціннісних орієнтації особистості. За словами В.Франкла, суб'єктивне «переживання певної цінності включає переживання того, що вона вища за якусь іншу» [52, с. 290]. Прийняття особистістю цінностей, таким чином, автоматично передбачає побудову індивідуального суспільного ідеалу. Ранг тієї чи іншої цінності в індивідуальній системі, на думку Н. Гартмана, може визначатися як її абстрактною «висотою», так і її «силою», яка залежить від «тягаря», що виникає при її нереалізації

[34, с. 307].

У роботах сучасних вітчизняних авторів, зокрема Є. Б. Фанталової, С. Р.Пантілеева, Д. А. Леонтьєва, також вказується на неоднозначність критеріїв індивідуального ранжування цінностей: їх перевага може бути обумовлена уявленнями про їх абсолютну значимість для суспільства і людства в цілому або ж їх суб'єктивно актуальну важливість, нагальність [31].У зв'язку з цим представляє інтерес концепція С. С. Бубнової, яка поряд з принципом ієрархічності виділяє принцип нелінійності системи ціннісних орієнтацій. За її словами, «надзвичайно важливою властивістю системи цінностей особистості є її багатовимірність, що полягає в тому, що критерій їхньої ієрархії - особиста значимість - включає в себе різні змістовні аспекти, зумовлені впливом різних типів і форм соціальних відносин» [12, с.39] .

Структурний характер системи ціннісних орієнтацій особистості, її багаторівневість і багатовимірність визначають можливість реалізації нею цілої низки різнопланових функцій. Система ціннісних орієнтацій особистості, займаючи проміжне положення між внутрішніми установками і нормами соціального середовища, між мотиваційною сферою і системою особистісних смислів, забезпечує взаємодію цих елементів більш загальної системи «людина». На думку Ю. А.Шерковіна, двоїстий характер системи цінностей, обумовлених одночасно індивідуальним і соціальним досвідом, визначає її подвійне функціональне значення. По-перше, цінності є основою формування та збереження в свідомості людей установок, які допомагають індивіду зайняти певну позицію, висловити свою точку зору, дати оцінку. Таким чином, вони стають частиною свідомості. По-друге, цінності виступають в перетвореному вигляді в якості мотивів діяльності та поведінки, оскільки орієнтація людини у світі і прагнення до досягнення певних цілей неминуче співвіднесених з цінностями, ввійшли в її особистісну структуру [56, с. 737].

Як вже зазначалося, система ціннісних орієнтацій є важливим регулятором активності людини, оскільки вона дозволяє співвідносити індивідуальні потреби і мотиви з усвідомленими і прийнятими особистістю цінностями і нормами соціуму. З точки зору В. Г.Алексєєвої, ціннісні орієнтації являють собою передбачаючу індивідуальний вільний вибір форму включення суспільних цінностей в механізм діяльності та поведінки особистості. За її словами, система ціннісних орієнтацій – це «основний канал засвоєння духовної культури суспільства, перетворення культурних цінностей в стимули і мотиви практичної поведінки людей» [3, с.63]. Як справедливо зауважує К.Роджерс, потреби можуть задовольнятися лише тими шляхами, які сумісні з системою цінностей особистості і концепцією «я» [9, с.56]. А. Г.Здравомислов також вважає, що завдяки контрольним функціям ціннісних орієнтацій «дія потреб будь-якого роду може обмежуватися, затримуватися, перетворюватися» [22, с.202]. Механізм дії системи ціннісних орієнтацій, за його словами, пов'язаний з врегулюванням конфліктів і протиріч у мотиваційній сфері особистості, висловлюючись у боротьбі між обов'язком і бажанням, тобто між мотивами морального та утилітарного характеру. Як пише Ф. Є.Василюк, система цінностей виступає в даному випадку як «психологічний орган» вимірювання і зіставлення заходів значущості мотивів, співвіднесення індивідуальних устремлінь і «надіндивідуальної сутності» особистості [15, с.122].

Регулятивна функція ціннісних орієнтацій особистості охоплює всі рівні системи спонукачів активності людини. Специфіка дії ціннісних орієнтації полягає в тому, що вони функціонують не тільки як способи раціоналізації поведінки, їх дія поширюється не тільки на вищі структури свідомості, а й на ті, які позначаються звичайно як підсвідомі структури. Вони визначають спрямованість волі, уваги, інтелекту [21, с.202].

Роль ціннісних орієнтації у регуляції вольових процесів розглядається, зокрема, в роботі Ш. А. Надірашвілі [37]. На основі теорії Д. Н.Узнадзе їм виділяється три якісно різних рівня регуляції психічної активності людини: об'єктивація предмета, об'єктивація соціальних вимог, об'єктивація власного «Я». На думку Ш. А.Надірашвілі, об'єктивація власного внутрішнього стану призводить до постановки оціночного завдання, в результаті чого породжується вольовий процес. Таким чином, вищий рівень психічної активності людини - вольова активність - регулюється ціннісними орієнтаціями індивіда.

Система ціннісних орієнтацій особистості, що виконує одночасно функції регулювання поведінки та визначення його мети, що пов'язує в єдине ціле особистість і соціальне середовище, є саме таким психологічним органом.

За словами Ф. Є.Василюка, «цінність внутрішньо висвітлює все житт