Вплив ціннісних орієнтацій дівчат на образ їх майбутнього чоловіка

ВСТУП.

РОЗДІЛ 1. ПРОБЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології.

1.2. Цінності в структурі особистості.

1.3. Образ партнера та майбутнього чоловіка.

Висновки до розділу 1.

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБРАЗ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА У ДІВЧАТ.

2.1. Цілі, завдання та хід дослідження.

2.2. Методи та методикидослідження.

РОЗДІЛ 3.ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ОБРАЗ ЧОЛОВІКА У ДІВЧАТ

3.1. Особливості організації і обґрунтування методик дослідження.

3.2. Аналіз результатів дослідження.

3.3. Рекомендації щодо формування реалістичного образу майбутнього чоловіка.

Висновки до розділу 2.

ВИСНОВКИ.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.

ВСТУП

Актуальність теми.Ми рідко замислюємося над тим, чому саме обираємо певну людину в якості майбутнього чоловіка,чому вважаємо, що зможемо прожити з нею решту свого життя, захочемо народити від неї дітей, бачити її поряд із собою кожного дня.

Проблема вибору супутника життя була досить актуальною у різні часи та у різних народів. Адже цей вибір – один із найважливіших у житті, оскільки від того, з ким ми зв'яжемо своє життя, багато в чому залежатиме наша подальша доля. Адже саме чоловік буде найбільше впливати на життя дружини, допомагатиме будувати власне життя.

Напевно кожна дівчинка в дитинстві мала власний ідеал хлопчика, одна думка про який заставляла швидше битися серце. І майже кожна бажала в дитинстві бути принцесою, яку гарний принц будь-що врятує від чудовиська. Проте інколи створити власний образ майбутнього чоловіка буває дуже складно, так як ми не завжди знаємо чого хочемо, що нам насправді потрібно.

Дехто підсвідомо обирає собі чоловіка дещо схожого з образом батька, а хтось зовсім протилежного цьому образу.

На думку психологів, найчастіше при виборі свого майбутнього чоловіка дівчата віддають перевагу тому, хто, як їм здається, найбільш схожий на «образ чоловіка» її дитинства, що складається у віці приблизно від 5 до 8 років і складається звичайно з рис чоловіків, яких вона найчастіше бачить у цей період часу. Як правило, це батько, брат чи дідусь. При цьому зовсім необов'язково, щоб ці люди мали ідеальні якості.

Статистичні дані свідчать й про те, що дуже часто в шлюб вступають протилежності. Тобто високі, солідні чоловіки віддають перевагу мініатюрним жінкам. Багато хто з повних чоловіків невисокого зросту шукає для себе жінку високу й струнку, а худі воліють повних, киплячих життєвою енергією та випромінюючих впевненість в собі. Жінки міцної статури нерідко задаються метою знайти чоловіка стрункого і в той же час активного і фізично міцного.

Пояснити це можна тим, що «нестандартна» людина підсвідомо намагається «урівноважити» зовнішній вигляд майбутнього покоління за рахунок партнера.

Але схожість чоловіка і жінки також грає важливу роль при виборі майбутнього чоловіка. Дані досліджень свідчать, що чоловік і дружина схожі зовні у 20% випадків, а близькі рисами характеру - у 40%. Тобто кожен з партнерів намагається знайти свою другу половинку і разом з нею скласти єдине ціле.

Хтось вважає, що головним у сім'ї завжди повинен бути чоловік, а хтось, навпаки, жінка. Хтось мріє мати декілька чоловіків у своєму житті, а для когось він буде одним-єдиним, на все життя.

Створюючи для себе образ майбутнього чоловіка, дівчата не завжди замислюються над тим, що необхідно враховувати також і недоліки людини, а не лише достоїнства.Оцінюючи майбутнього партнера важливо все: і його внутрішній світ, і те, який спосіб життя він веде, як ставиться до тих чи інших життєвих ситуацій, як вирішує різного роду проблеми. Для деяких дівчат велике значення мають і зовнішні дані майбутнього чоловіка.

Загальновідомим є той факт, що для жінок зовнішність при виборі майбутнього супутника життя хоча і має певне значення, проте головною не є. Адже в більшості випадків досконала краса чоловіка сприймається жінками не як спокуса, а скоріше, навпаки, як загроза. Ніхто не може сказати, свідомо чи ні, але жінки відчувають, що їм не під силу привернути до себе увагу блискучого чоловіка, а тим більше утримати його інтерес. Тому нерідко складається так, що жінки просто уникають красенів, намагаючись себе уберегти від можливих страждань, і віддають перевагу самим звичайним, «земним» представникам сильної статі.

Жінки також часто звертають увагу не стільки на зовнішність, скільки на матеріальний добробут кандидата в чоловіки. Адже ще з давніх часів повелося, що чоловік – це годувальник, який забезпечує себе і свою сім'ю. Тому немає нічого дивного в тому, що від жінки можна почути слова типу: «Зовнішність – не головне». Але, звичайно, не для всіх жінок гроші відіграють вирішальну роль у виборі супутника життя. Більшість очікують від чоловіків перш за все уваги, залицянь і компліментів, цінують їх розум, інтелект, працьовитість і почуття гумору. І вже якщо вони знаходять свій ідеал, то їхній шлюб буде досить міцним.

Над чим замислюються молоді дівчата, обираючи партнера і майбутнього чоловіка, чи впливають певні вже здобуті протягом життя цінності та вже здобутий певний життєвий досвід на їх вибір?

На сьогодні дослідження, пов’язані з розкриттям проблеми формування ціннісних орієнтацій, досліджені та проаналізовані в роботах багатьох авторів, таких як В.Г.Алєксєєв [2], С.С.Бубнова [12], Г.Л. Будинайте [13], Є.С.Волков [16], Є.І. Гловаха [18], Д.А.Лєонт’єв [31], Ш.А.Надірашвілі [37], М.О.Лоський [34] та інші.

Проблеми формування уявлень про майбутнього шлюбного партнера піднімали у своїх дослідженнях Т.В.Андрєєва[5, 6], Т.В.Бендас [7], Т.Л. Крюкова,М.В.Сапоровська, М.В. Куфтяк [27], С.В. Петрушин [41], Б.Хеллінгер [53], Л.Б. Шнейдер [57] та інші.

Проте, мало хто особливої уваги приділив дослідженням саме впливу цінностей на вибір майбутнього чоловіка.

Саме це і стало поштовхом до дослідження нами даної проблеми.

Об’єкт дослідження– ціннісні орієнтації дівчат.

Предмет дослідження– образ майбутнього чоловіка зумовлений ціннісними орієнтаціями дівчат юнацького віку.

Мета дослідження– теоретично обґрунтувати та емпірично виявити наявність зв’язку між ціннісними орієнтаціями та образом майбутнього чоловіка у дівчат.

Гіпотеза дослідження: Існує зв'язок між образом майбутнього чоловіка та ціннісними орієнтаціями дівчат юнацького віку.

Завдання:

1) На основі аналізу наукової літератури визначити поняття ціннісних орієнтацій, їх структуру та розглянути образ майбутнього чоловіка у дівчат.

2) Емпірично дослідити вплив ціннісних орієнтацій на образ майбутнього чоловіка у дівчат.

3) Розробити рекомендації щодо формування реального образу майбутнього чоловіка.

Теоретико-методологічну основу дослідження складають:роботи вітчизняних психологів з проблеми вивчення ціннісних орієнтацій (В. С. Соловйова, Н. А. Бердяєва, М. О. Лоського, С. Л. Рубінштейна, О. М. Леонтьєва, Б. Г. Ананьєва, Д. Н. Узнадзе, Л. І.Божович та ін. ); дослідження, присвячені ціннісним орієнтаціям особистості (А. Маслоу, В. Франкл, Ф. Василюк, Є. Головаха, Д. Узнадзе, А. Прангішвілі та ін.); концепції системи цінностей (М. Рокич, Ш. Шварц, У. Білскі); сімейна психологія та психологія сучасної сім'ї (Т.Андреева).

Методи дослідження:

Теоретичні методи (аналіз, систематизація, узагальнення даних).

Методи збору емпіричних даних ( методика «Ціннісні орієнтації» М. Рокіча, методика «Особистісний диференціал»).

Метод обробки даних – якісна інтерпретація та математичний метод в психології – рангова кореляція Спірмена.

Структура роботи:робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (59 найменувань).

Практичне значення роботи:полягає у підборі діагностичного інструментарію для дослідження особливостей впливу ціннісних орієнтацій на створення образу майбутнього чоловіка у дівчат. В роботі проаналізовано, узагальнено, систематизовано знайдений теоретичний матеріал з даної проблематики, який може бути використано викладачами ВУЗів у своїй педагогічній діяльності. Дана робота може представляти інтерес для людей, котрі цікавляться теоретичною стороною даної проблеми.

Отримані в результаті виконання дипломної роботи дані, щодо впливу ціннісних орієнтацій дівчат на образ їх майбутнього чоловіка, можуть бути використані при створенні програм просвітницької діяльності серед молоді з метою формування позитивного образу майбутнього чоловіка та створення програм готовності молодих людей до сімейного життя. Також отримані результати можуть бути використані при проведенні подальшого, більш глибокого вивчення образу майбутнього чоловіка, образу сім’ї.

РОЗДІЛ 1

ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ ТА ОБРАЗУ МАЙБУТНЬОГО ЧОЛОВІКА В ПСИХОЛОГІЇ

1.1. Визначення поняття ціннісних орієнтацій в психології

Цiнностi та