Макроекономічні аспекти формування валютних курсів

Вплив теорії паритету купівельної спроможності на формування валютного курсу.Стратегія дерегуляції валютного ринку та її вплив на поведінку валютного курсу.Макроекономічні та...
Сторінок: 48


Скачати
Схожі роботи
Зовнішня політика розвинутих країн. Макроекономічний аспект
Політика США, Західної Європи та Японії як розвинутих країн. Зовнішня політика Китаю, як представника Сходу. Нинішня ситуація характеризується глобальною трансформацією усіх країн...
Макроекономіка – основні питання теорії
Інвестиційна функція споживання. Поняття і тотожність “витоків” та “ін´єкцій”. Рівняння (тотожність) сукупних витрат....
Споживання як важлива складова ВВП
Сутність і показники споживання як складової ВВП. Концепції споживання. Класична та неокласична теорія споживання. Кейнсіанська теорія споживання. Теорія життєвого циклу...
Макроекономіка і макроекономічна політика: взаємозв´язок та взаємовплив
Взаємозв’язок макроекономіки та макроекономічної політики.Проблеми проведення макроекономічної політики в Україні. Шляхи вдосконалення макроекономічної політики в Україні...