Бізнес-планування

Зміст і структура бізнес-плану.Організація розробки бізнес-плану. Сутність бізнес-планування в ринковій системі господарювання, його призначення...
Сторінок: 19


Скачати
Схожі роботи
Форма організації виробництва
Переваги і загрози диверсифікації виробництва та методика визначення її рівня. Економічні аспекти комбінування промислового виробництва. Сутність, форми і показники рівня...
Теорія підприємництва
Визначте історичне розуміння сутності підприємництва та підприємця як особливого соціально-психологічного типу господарника. Яким чином проводяться маркетингові дослідження ринкового...
Методи прийняття управлінських рішень
Моделі прийняття управлінських рішень. Вимірювання при прийнятті управлінських рішень. Школа вимірювання. Методи вимірювання...
Джерела правового регулювання підприємницької діяльності
Юридичними особами і державнимиорганами його майнових прав, що охороняються законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства...