Захист інформації та інформаційного продукту

Актуальні проблеми інформаційної безпеки.Системи і пристрої пошуку і знищення. Технічні засоби розвідки.Інженерно-технічні засоби захисту інформації...
Сторінок: 13


Скачати
Схожі роботи
Пам’ять як спосіб фіксації інформації
Характеристика основних різновидів памяті.Аналіз процесів памяті.Поняття норми та порушень памяті. Індивідуальні межі та можливості пямяті...
ВЕБ-сайти книжкової палати України, як документно-інформаційна система
Стан справ у сфері організації прийому, опрацювання і зберігання електронних документів для веб-сайту Книжкової палати України.Шляхи вдосконалення та розвитку веб-сайту Книжкової палати...
Складові операційної системи: підсистеми перероблювальна, забезпечення, планування контролю
Сутність елементів операційної системи: переробної підсистеми, підсистеми забезпечення, підсистеми планування та контролю.Класифікація та особливості операційних систем...
Комп’ютерний аудит
Інформаційне забезпечення доходів і фінансових результатів.Об'єктивна необхідність та економічна доцільність автоматизації аудиторської діяльності.Оцінка аудиторського ризику...