Етапи розробки антикризової стратегії готельного підприємства

Проведення антикризової діагностики готельного підприємстві.Характеристика етапів розробки антикризової стратегії готельного підприємства...
Сторінок: 15


Скачати
Схожі роботи
Системи технологій
Виробництво продукції машинобудування: призначення та характеристика основних технологічних процесів. Технологічні закономірності (принципи)технології...
Зменшення забруднення довкілля підприємствами харчової промисловості шляхом удосконалення екологічного контролю
Вдосконалення системно-екологічної модернізації харчового виробництва.Здійснення екологічного контролю на харчових підприємствах відповідно до вимог міжнародних стандартів.Теоретичні...
Ефективна діяльність підприємства(транспортна галузь). Методи прогнозування
Загальна методологія визначення ефективності та прогнозування діяльності транспортних підприємств. Основні тенденції ефективної діяльності транспортного підприємства...
Характерні ознаки бізнесу
Види бізнесу. Потреба виникнення бізнесу та його поняття. Родові ознаки бізнесу. Бізнес і діло...