Психологічні детермінанти злочинної поведінки

Правове сьогодення невгомонно вимагає до себе уваги у зв´язку з тим, що за сучасних перехідних трансформацій України виникає багато питань, викликаних зі збільшенням значення аспектів свідомого виконання професійної діяльності як запоруки негативним впливам.


Сторінок: 17


Скачати
Схожі роботи
Професійна спостережливість та прийоми її розвитку

Різноманітність і складність ситуацій соціальної взаємодії, в яких беруть участь офіцери ОРД, вимагають високого рівня їхньої підготовленості до професійної діяльності.

Тоба М.В.Функції групових норм: етнопсихологічні особливості

Представлені результати емпіричного дослідження функцій групових норм, чинників збереження та розвитку норм студентських груп вищих навчальних закладів Швеції та здійснено крос - культурне порівняння з даними отриманими в ході пілотажного опитування студентів ряду вузів України

Зорій Н.І. Проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі

В статті розглядається проблема конфліктності та розірваного цілого в психоаналізі, зокрема, основоположника З. Фрейда. В зв’язку з цим проводиться методологічний аналіз еволюції вчення З. Фрейда відповідно до основних теоретичних принципів психоаналізу, в контексті соціального

Мойсеєнко Л.А. Прояви математичного стилю мислення студентів в процесі розуміння творчих математичних задач

Вважаючи математичний стиль індивідуальною особливістю діяльності суб’єкта в галузі математики, в статті виділяється і описується три стилі творчого математичного мислення студентів технічного внз: диференціальний, інтегральний, диференціально-інтегральний. Дано диференційований аналіз процесу розуміння математичних задач студентами з різними математичними стилями, вважаючи процес розуміння одним із процесів, що супроводжує їх розв ’язування