Оптимізація системи управління документообігу ЗНЗ

Сутність та особливості документування діяльності загальноосвітнього навчального закладу. Структура і функції служби діловодства умови для видання та зберігання документації, автоматизація діловодства. Виділення критеріїв ефективності системи управління ЗНЗ. Практичне дослідження системи документообігу ЗНЗ № 282


Сторінок: 82


Скачати
Схожі роботи
Архівознавство
Опишіть централізацію архівної справи в Україні в умовах радянської влади.Назвіть принципи і методи складання архівних списків.Форми і функції існування джерел.Методи архівознавчих...
Історія виникнення та особливості складання наказу
Складання та оформлення наказів.Історія виникнення наказів...
Архівне зберігання документів, номенклатура справ
Техніка безпеки секретаря на робочому місці.Зразки документів.Складання номенклатур та формування справ.Теоретичні основи архівного зберігання документів...
Статистика
Поняття вибіркового спостереження. Помилки вибіркового спостереження. Ряди розподілу, їх сутність, види техніку будови, графічне зображення...