Доходність, ризик та ковариація акцій на основі історичних даних

Дохідність та ризиковість ринку акцій нових європейських країн. Індекси нових ринків акцій та їхні характеристики. Розрахунки дохідності ринку акцій в нових європейських країнах


Сторінок: 15


Скачати
Схожі роботи
Формування портфелю та галузевий аналіз

Оцінка динаміки цінової ситуації на ринку цінних паперів. Методи економічного аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля на фінансовому ринку України. Використання методів аналізу цінних паперів для формування інвестиційного портфеля

Гончар Т.О. Основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх

На підставі дослідження норм міжнародно-правових актів про кримінальну відповідальність неповнолітніх, норм Конституції України та чинного Кримінального кодексу України, розглянуто основні проблеми побудови системи покарань щодо неповнолітніх.

Хряпінський П.В. Застосування спеціального звільнення від кримінальної відповідальності

В статье рассматриваются вопросы применения норм закона об уголовной ответственности Украины о специальном освобождении от уголовной ответственности.

Тютюгин В. И. К вопросу о реформировании института амнистии в Украине

В докладе рассматриваются вопросы об основаниях и порядке применения амнистии в законодательстве и правоприменительной практике Украины; высказываются предложения о реформировании (совершенствовании) этого межотраслевого правового института.