Теоретичне обґрунтування філософських проблем освіти і виховання в німецькій класичній філософії

Значення та сутність поняття «освіта» (на прикладі німецької філософії кінця XVІІІ - початку XІХ ст. Освіта як "розвиток задатків" у Канта і Фіхте


Сторінок: 13


Скачати
Схожі роботи
Сутність кредитного ринку та прояви його змісту в умовах трансформації суспільства
Фінансово-кредитний ринок виступає основною складовою ринкових відносин. Він охоплює, крім кредитної, ще депозитну, валютну складові......
Сучасний погляд на проблеми нетарифного регулювання міжнародної торгівлі
В статті висвітлюється проблема нетарифного регулювання міжнародної торгівлі, розкрито зміст нетарифних заходів, звернуто увагу на існуючі проблеми та можливі шляхи їх вирішення. В статье освещается проблема нетарифного регулирования международной...
Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорацій: західна та українська практика
У статті здійснено порівняльний аналіз характеру перетворень у сфері корпоративних фінансів на Заході та в Україні...
Затраты
Система управления затратами на предприятии.Понятие затрат предприятия и их структура.Классификация затрат на предприятии...