БЖД та охорона праці
Психологія людини та її безпека
Розвиток психіки і поведінка людини. Психіка людини і безпека життєдіяльності. Локалізація контролю як характеристика відповідальності суб’єкта діяльності. Вплив темпераменту на...
Надзвичайна ситуація та захист персоналу від ураження
Підготовка підприємства до роботи у надзвичайній ситуації. Захисні споруди цивільної оборони, вимоги до них. Високий ступінь техногенної, природної екологічної завантаженості...
Гігієнічна оцінка впливу клімато-погодних умов на перебіг бронхіальної астми
 Встановлені закономірності поєднаного впливу комплексу природних (погодних) і антропогенних (забруднення атмосферного повітря) факторів навколишнього середовища на перебіг...
Безпека життєдіяльності в Україні
Назвіть основні положення програми Національної безпеки України. Визначити причини виникнення, дати загальну характеристику та класифікацію надзвичайний ситуації. Визначити...
Середовище життя людини
Класифікація отруйних речовин за характером токсичності. Основні напрямки боротьби з шумом...
Акустичне забруднення навколишнього середовища
Основні пріоритети в зниженні рівня акустичного забруднення. Шумове забруднення середовища і вплив шуму на людину...
Наука та охорона праці
Роль науки в розвитку охорони праці та її зв'язок з іншими науковими досягненнями. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Види штучного...
Контроль за дотриманням законодавства з безпеки життєдіяльності
Законодавство України з безпеки життєдіяльності. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності...
Екстремальні види спорту – один крок до трагедії
Водні види екстремального спорту. Гірські види екстремального спорту. Повітряні види екстремального спорту...
Соціально-економічна оцінка умов праці
Оцінка умові праці на робочих місцях. Вивчення факторів виробничого середовища і трудового процесу. Оцінка технічного та організаційного рівня робочого місця. Економічні фактори...
Цивільна оборона – основні питання теорії
Прогнозування та оцінка інженерної обстановки в осередку ураження. Способи захисту населення у надзвичайних ситуаціях...
Режим занять старшокласника фізичною культурою
Успіх заняття певною мірою визначається уже в процесі підготовки до нього. Однак не слід забувати, що конкретна ситуація не завжди може бути передбачена...
Світовий досвід управління умовами та охороною праці
Загальна ситуація стану охорони праці в Україні та залучення світового досвіду. Служба охорони праці підприємства. Забезпечення ефективності навчання з питань охорони праці...
БЖД як предмет
Землетруси. Щорічно вчені фіксують близько 1 млн. сейсмічних і мікросейсмічних коливань, 100 тис. з яких відчуваються людьми та 1000 завдають значних збитків. За даними ВООЗ, близько 30% осіб,...
Безпека життєдіяльності та її поняття
Генеалогічне дерево наук, що займаються питанням безпеки життєдіяльності. Криміногенна обстановка в Україні. Правила поведінки в умовах власної безпеки. ...
Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці
Сутність інженерного забезпечення охорони праці. Психологічні аспекти підвищення рівня безпеки праці. У своїй діяльності служба охорони праці керується Типовим положенням,...
Цивільна оборона
Визначення  товщини захисного шару від проникаючої радіації у небезпечній зоні. Особливості захисту співробітників від біологічного ураження...
Охорона праці та її характеристика
Особливості горіння твердих горючих матеріалів і речовин. Методи аналізу причини виробничого травматизму, їх особливості, переваги і наслідки. Роль науки в розвитку охорони праці та її...
Надзвичайні ситуації у житті
Щодня в cвiтiфiксуються тисячi подiй, при яких вiдбувається порушення нормальних умов життя iдiяльностiлюдей iякiможуть призвести або призводять до загибелiлюдей та/або до значних матерiальних...
Вiддаленi наслiдки воєнної закритої черепно-мозкової травми у чоловiкiв у генезi порушень сексуального здоров´я та їх корекцiя
На основi системного аналiзу сексуального здоров'я з урахуванням гострої та хронiчної психотравмуючої ситуацiї, що мала мiсце пiд час бойових дiй, соцiальних, психологiчних,...
Безпека людини під час надзвичайних ситуацій
Дати визначення та охарактеризувати поняття: соціальна, економічна небезпека. Умови їх запобігання та попередження.Визначте загальні правила виживання в разі потрапляння у надзвичайну...
Система управління охорони праці на підприємстві чи організації
 Нормативна база, правова база. Організаційна структура управління. Аналіз і оцінювання стану охорони праці...
Цивільна оборона
Геологічні процеси можна поділити на екзогенні та ендогенні. Серед екзогенних геологічних процесів особливунебезпеку становили зсуви, абразія, підтоплення земель і населених   ...