Медицина
Управління фармацевтичними кадрами
Кадри, їх знання, кваліфікація, обов’язки і особиста відповідальність згідно з кваліфікаційними характеристиками, гарантують ефективність роботи підприємства та якість їх продукції...
Цитеархітектоніка кори головного мозку
Цитоархітектоніка кори головного мозку.Поняття кори великого мозку...
Соціальна медицина
Структура причин дитячої смертності; типи, види смертності немовлят. Національна програма “Репродуктивне здоров’я України 2001-2005 рр.” Репродуктивне здоров’я: оцінки, методи...
Акселерація. Епохальні коливання темпів розвитку
Акселерація - прискорення вікового розвитку шляхом зрушення морфогенезу на більше ранні стадії онтогенезу.Загальна характеристика акселерації людей...
Інфекційні хвороби та збудники
Загальна характеристика інфекційних хвороб. Збудники інфекційних хвороб. Імунітет, його значення для людини. Щеплення як профілактика інфекційних хвороб...
Проблема стандартизації в галузі охорони здоров’я
Стандартизація надання медичної допомоги як інноваційний аспект в управлінні охороною здоров'я. Сучасні механізми та стандарти управління якістю в системі охорони здоров’я...
Управління охороною здоров’я населення в Україні
Правове становище установ охорони здоров’я населення. Місцеве самоврядування і охорона здоров’я населення. Система органів управління охороною здоров’я населення....
Періоди ембріонального та постембріонального розвитку
Етап постембріонального розвитку організмів. Процес ембріонального розвитку організму. У процесі ембріонального розвитку одні тканини або органи зародка впливають на розвиток інших,...
Дослідження психологічного розладу пацієнта за умови різкого зниження слуху
На сучасному етапiрозвитку науки необхідними є фундаментальнiтеоретико-експериментальнiдослiдження, спрямовані на пошук закономiрностей, що визначають якiснiзмiни психiки при рiзних...
Возрастные особенности реагирования на болезнь
Психиатрия детского возраста.Гериатрическая психиатрия.Методики и результаты исследования.Расстройство экспрессивной функции речи – нарушено воспроизведение речи из-за нарушения...
Безсоння його прояви і характеристика
Навіть якщо ми не можемо зараз дати повну відповідь на питання: чому ми спимо, ми маємо інформацію, що може вказати нам шлях у потрібному напрямку...
Судово-медична експертиза при статевих злочинах (зґвалтування, мужолозтво, розпусні дії)
Поняття та характеристика статевих злочинів. Поняття зґвалтування та його експертиза. Обстеження насильника. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості...
Відтворення здоров’я населення України (регіональний аспект)
Особливості показників народжуваності та смертності в східному регіоні. Стан забруднюваності довкілля у східному регіоні та вплив на народжуваність...
Земська реформа. Створення земських аптек
Історія української підприємницької діяльності в галузі фармації. Наукові відкриття галузі медицини і фармації 18 – 19 століття. Фармація раннього середньовіччя і походження...
Примусове лікування
Суспільно-небезпечні дії психічно хворих та неосудність особи як умова для призначення примусових заходів медичного характеру.Злочини, скоєні в стані сп'яніння та застосування до...
Здоров’я - основа фізичного і психологічного благополуччя
Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Державна політика в сфері охорони здоров'я.Індикатори здоров`я населення.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають...
Фонд медичного страхування України, його органи в областях і районах. Управління фондами медичного страхування
Економічна необхідність медичного страхування. Форми медичного страхування. Формування фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування. Перспективи...
Рецептори, їх класифікація
Рецептори органів смаку, нюху, зору та слуху.Рецептори шкіри та м’язів.Загальне поняття рецепторів...
Вікові особливості реагування на хворобу
Вікові особливості хірургічного лікування хворих на гострий холецистит.Психологічні особливості хворих церебно-васкулярною патологією.Психологічні особливості хворих ішемічною хворобою...
Нейрон - основна структурна і функціональна одиниця нервової системи
Нервова тканина (textus nervosus) є найбільш диференційованою в організмі людини. Її основною властивістю є здатність сприймати подразнення, трансформувати його в збудження та передавати нервовий...
Оцінки привабливості сегмента на фармацевтичному ринку для компаній цієї галузі
Сутність, функції маркетингової діяльності.Практичні аспекти вирішення маркетингових проблем фармацевтичного ринку.Управління фармацевтичним маркетингом в ЗАТ "Фармацевтична фірма...
Історія медицини та фармації
Аптекарський наказ: роль, функції, напрямки діяльності.Виникнення перших аптек в Київській Русі.Лікознавство Київської Русі.Життя і вчення Парацельса.Медицина і фармація Китаю.Медицина...
Медична техніка
Організація та виконання робіт з технічного обслуговування медичної техніки: експлуатація, технічне обслуговування та ремонт.Організація технічного забезпечення діяльності лікувально...
Менеджмент та медицина
Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Наскільки поширені в Україні хронічні неінфекційні хвороби (серцево – судинні захворювання,...
Судова медицина та психіатрія
Характеристика різаних  і рубаних ран. Основні клінічні прояви епілепсії, її судово-психіатрична оцінка...
Охорона здоров´я населення
Назвіть та охарактеризуйте ключові проблеми охорони здоров’я населення в Україні.Основні показники ефективності та результативності медичних та фармацевтичних організацій...
Міжнародний досвід реформ у галузі охорони здоров’я
Аналіз причин зниження ефективності проведення реформ. Порівняння обсягів фінансування та показників здоров’я деяких країн. Стан, проблеми та перспективи розвитку систем охорони...
Соціально – гігієнічні проблеми охорони здоров’я жінок і дітей
Проблеми охорони здоров’я жінок і дітей в Україні.Профілактична діяльність у системі охорони здоров'я.Сутність здоров’я та чинники, що його визначають...
Як запобігти захворюванням на венеричні хвороби та СНІД
Профілактика СНІДу та венеричних хвороб.СНІД – найсерйозніший виклик людству.СНІД, його причини та наслідки. Венеричні хвороби...
Кровообіг людини
Основне значення системи кровообігу складається в постачанні кров'ю органів і тканин...