Банківська і біржова справа
Підприємство, його суть, ознаки, форма
Організаційно-правові форми підприємств. Класифікація підприємств. Підприємство та його головні ознаки. Правовий статус підприємства. Основні поняття та ознаки підприємства...
Етапи процесу кредитування
Перехід до ринкової економіки обумовлений підвищеною увагою до банківської системи. Як і будь-яке підприємство, банк є самостійним господарюючим суб'єктом, володіє правами юридичної...
Соціологія освіти
Внутрішньо-інституційний і зовнішньо-інституційний рівень дослідження освіти.Економічна цінність освіти...
Структура та органи управління Національного Банку України
Місце НБУ в банківський системі України. Структурна будова НБУ, принцип централізації з вертикальним підпорядкуванням...
Якісний аналіз та класифікація банківських ризиків
За своєю природою банківська справа передбачає необхідність проведення операцій, пов'язаних з різного роду ризиками. Органи банківського нагляду повинні розуміти характер цих ризиків і...
Банківська справа
Характеристика показників кредитного ринку. Структура і характеристика банківської системи Росії. Характеристика активних операцій комерційних банків...
Соціологія
Соціальний статус, соціальна роль.Особистість, структура особистості.Категоріальний апарат науки...
Депозитні операції
Економічна характеристика комерційних банків.Депозитні (вкладні) операції комерційних банків, їх види та характеристика...
Сучасний стан та напрямки розвитку карткового бізнесу в Україні
Діючі платіжні системи та основні платіжні інструменти, що застосовуються ними. Організаційно-економічна характеристика ВАТ КБ “Надра”. Аналіз еквайрингової діяльності ВАТ...
Світовий банк та його складові
Проектна діяльність Світового банка. Міжнародний валютний фонд стежить, головним чином, за функціонуванням міжнародної валютної системи, валютною політикою і політикою валютних курсів...
Вексельний обіг в Україні
Правове регулювання вексельного обігу в Україні. Підроблені векселі. Державні та казначейські векселі...
Документація комерційних банків
Теоретико-методологічні аспекти документації комерційних банків. Організація документообігу в комерційних банках. Автоматизація діловодства у банківських установах...
Банк та банківська система
Складається з Національного банку України, державних і приватних комерційних банків. Зокрема, до державних комерційних банків належать Експортно-імпортний банк (Ексімбанк) та Ощадний банк...
Оцінка освітніх можливостей населення України
Сучасний стан та тенденції розвитку освіти серед населення. Освіта населення: територіальні відмінності і тенденції динаміки. Освітні можливості населення України та використання...
Діяльність комерційних банків і принцип (закон) еластичності попиту
І це природно, оскільки такі формування ринкового типу, як акціонерні товариства, асоціації, концерни можуть нормально функціонувати, тільки спираючись на розвернуту мережу нових кредитних...
Стандарти фінансової звітності
Фінансова звітність, підготовлена на основі МСФЗ, приймається багатьма біржами цінних паперів, включаючи Лондонську, Франкфуртську, Цюріхську, Люксембурзьку, Таїландську, Гонконгську,...
Кримська війна проведення реформ в Російській імперії
Причини проведення великих реформ в Російській імперії. Розгортання війни та її наслідки. Причини та початок Кримської війни. Розгортання війни та її наслідки...
Державне регулювання соціального комплексу України
Соціальна інфраструктура та її роль в економіці.Прогнозування та регулювання галузей (елементів) соціальної інфраструктури в умовах ринкової трансформації України...