Економічна теорія
Економічні соціальні інститути
У реальному житті люди, групи людей, які займають різне становище у суспільстві й беруть неоднакову участь в економічній, політичній, духовній сферах життєдіяльності, вступають між собою у...
Економічний матеріалізм як метод дослідження
Зміст методу економічного матеріалізму. Поняття та дослідники економічного матеріалізму...
Марксистська школа праці
Визначте соціокультурні чинники структурного безробіття у Вашому регіоні, та які заходи необхідно вжити для його зменшення. Надайте характеристику марксистській школі соціології праці,...
Науково-технічний прогрес та його вплив на розвиток світової системи господарства в 50-70-ті роки ХХ століття
Характерні риси науково-технічної революції. Початок та становлення науково-технічного процесу в 50-ті роки ХХ ст. Поняття і основні етапи науково–технічного прогресу...
Управління розвитком персоналу
Сутність та напрями професійно-кваліфікаційного просування робітників.Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів, система неперервного навчання персоналу.Розвиток персоналу як...
Проблеми захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки
Проблема захисту прав громадянина. Громадянське суспільство та захист прав громадянина. Рішуча налаштованість влади на поліпшення підприємницького та інвестиційного середовища,...
Економіка галузевих ринків. Ринок бізнес-освіти
Перспективи розвитку ринку бізнес- та менеджмент-освіти.Розвиток бізнес-освіти в Україні та США: порівняльний аналіз.Ринок бізнес-освіти в Україні: структура галузі та оцінка якості...
Роль економічної теорії для сучасних соціально-економічних перетворень в Україні
Сутність економічної теорії та її значення. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі та вплив економічної теорії. Особливості та...
Модель Міллера в теорії структури капіталу
Сутність структури капіталу підприємства. Управління капіталом підприємства та його структурою. Модель Міллера. Логіка теорії Модільяні-Міллєра в умовах відсутності податків на...
Державна підтримка інноваційної діяльності
Методи й інструменти державного регулювання інноваційної діяльності. Вітчизняний досвід підтримки інноваційної діяльності. Зарубіжний досвід підтримки інноваційного розвитку...
Економічні погляди М. Туган - Барановського
Теорія цінності. Теорія ринків та криз...
„Пізній меркантилізм”: його особливості
Теорія торгового балансу пізнього меркантелізму. Теоретичні основи критики меркантилізму. Особливості розвитку меркантилізму в західноєвропейських країнах...
Ремонт та облік основних засобів
Облік операцій, пов`язаних з перетворенням державних підприємств у відкриті акціонерні  товариства. Схема податків і обов`язкових платежів в Україні в сучасний період...
Муніципально - соціально економічна політика
Проблема захисту громадян на сучасному етапі становлення економіки. Державна підтримка в Україні та за кордоном. Основні права і свободи пересічної людини конституційне підтверджені...