Економіка праці
Планування трудових ресурсів регіону, підприємства
Суть і значення соціального планування трудових ресурсів для поступального розвитку суспільства.Планування та формування персоналу на підприємстві...
Регіональний аспект безробіття в Україні
Державні та регіональні програми соціальних гарантій у сфері зайнятості населення.Регіональний аспект безробіття в Україні.Безробіття як наслідок порушення макрорівноваги...
Управління розподілом та перерозподілом трудових ресурсів
Органи працевлаштування та їх функції. Особливості працевлаштування молоді. Міграція робочої сили...
Зайнятість і безробіття. Види та тривалість безробіття
Проблеми зайнятості та їх вирішення.Форми і наслідки безробіття.Зайнятість і безробіття та його основні форми і причини виникнення...
Навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації персоналу
Професійне навчання та підвищення кваліфікації.Основні напрями підвищення кваліфікації.Типи, види, форми та мета професійного навчання робітників...
Капітал і наймана праця. Заробітна плата
Форми заробітної плати. Номінальна і реальна заробітна плата. Винагорода за працю в ринковій економіці: заробітна плата. Капітал як економічна категорія...
Українська трудова еміграція: сутнісні форми та особливості сучасного етапу
Якщо форми прояву трудової еміграції, завдяки своїй очевидності (адже вони виступають на поверхні явищ суспільного життя) особливих дискусій серед дослідників не викликають, то проблеми...
Види нематеріального стимулювання
Основні види нематеріального стимулювання праці персоналу. Методи нематеріального стимулювання розвитку персоналу в умовах ринкової економіки...