Етика, естетика
Предмет і завдання етики
Поняття етики. Завдання етики. По суті, з етичною проблематикою ми стикаємося всюди, де тільки має місце цілісне духовне, зокрема філософське, осмислення людини — як у...
Позитивіська естетика
Особливості естетики позитивізму.Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання...
Визначення та етапи розвитку риторики
Визначення та етапи розвитку риторики. Інститут Живого Слова і сучасна риторика. Риторичні навички й уміння. Культура суперечка та її різновиди. Психологічні хитрощі...
Походження поняття етика. Моральність. Мораль
Сутність морального спілкування. Моральні відносини.Щастя, як категорія моральної свідомості. Моральна самосвідомість.Категорії добра і зла. Смисл життя і відношення до смерті...
Етика поведінки юриста та адвоката
Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином. Етика поведінки адвоката під час судового процесу...
Мораль та табу
Поняття трагічного та його зміст. Спільне між табу та сучасною моральною нормою...
Етика в економіці
Етичні норми у взаємовідносинах із діловими партнерами, конкурентами.Етичні норми ділового спілкування в організаціях.Етичні норми: правила їх використання в управлінській діяльності...
Естетична свідомість
Дослідження естетичного переживання. Сферу повсякденної естетичної свідомості складають естетичні емоції — своєрідний психологічний відгук (реакція) на явища навколишнього світу...
Естетика дизайну
Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти...
Естетика дизайну
Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Коментарії до аналізу тексту. Сьогодні дизайнерське мистецтво є важливою складовою частиною системи художньої освіти...
Естетичні погляди Середньовіччя
Поняття “середні віки” і “середньовічна культура”. Роль релігії і церкви в середньовічному суспільстві. Рицарська культура. Художні стилі в західноєвропейському...
Етика спілкування
Виникнення, розвиток та поширення етики спілкування. Практичне завдання...
Прекрасне і потворне як основні категорії естетики
Особливості категорій прекрасного та потворного в естетиці.Категорії "прекрасне" і "потворне"...
Естетика дизайну
Коментарії до аналізу тексту. Дизайн і технічна естетика. Аналіз тексту. Естетика має свою історію, вона спирається як на досягнення попередніх поколінь в осягненні прекрасного,...
Основні поняття та види етикету. Придворний, дипломатичний, військовий та загальногромадянський етикети
Поняття дипломатичного етикету. Основи військового етикету. Основні види етикету. Поняття та сутність етикету...
Трагічне як категорія естетики
Сучасні концепції трагічного.Естетичне значення категорії трагічного...
Діловий етикет, сутність та основні питання
Мистецтво переконувати.Візитні картки та їх використання.Традиції та звички народів світу. Етикет – як сукупність правил поведінки...
Категорія трагічного. Сучасні концепції трагічного
Естетичне значення категорії трагічного. Сучасні концепції трагічного...
Базові поняття естетики
Яка з запропонованих етичних концепцій є більш ефективною і практичною для вас. Мораль - один з основних способів нормативної регуляції дій людини. Мораль охоплює моральні погляди й...
Етика юриста, адвоката
Етика поведінки адвоката під час судового процесу. Етичні правила у взаємовідносинах юриста з громадянином...
Моральна цінність любові
Товариськість, дружба і любов виступають і справжньою мірою гуманності, людяності, і типами спілкування, і видами міжособистісних стосунків, і специфічними емоційно-почуттєвими й...
Етика у вихованні людини
Опишіть владне рукостискання.Національні особливості спілкування. Значення та роль етики спілкування у практичному вихованні людини...
Релігія та естетика
Сюрреалізм і його естетичні принципи. Світові релігії про смерть та безсмертя (християнство, буддизм, іслам). Питання про смерть і безсмертя нерозривно зв'язано зі свідомістю...
Естетика та її базові поняття
Визначення базових понять естетики. Дослідження естетичного переживання. У сучасних вітчизняних дослідженнях художня реальність розглядалася як феномен культури та його складова....
Актуальні проблеми етики та їх значення для розв´язання загальнолюдських проблем
Сьогодні виникає сумнів щодо можливості наукового аналізу моралі, в тому числі й теоретичного пізнання і дефініцій. Серед прихильників ціннісної орієнтації в етиці посилюється тенденція...
Принцип іронії в постмодернізмі
Іронія як смислоутворююче начало постмодерністського мистецтва. Іронічний текст як засіб протистояння владі. Поняття та сутність принципу іронії...
Етичне вчення Фоми Аквінського
Етичні погляди Ф.Аквінського.Моральна філософія Фоми Аквінського...
Етична поведінка аудиторів
Огляд принципів етики. Основні принципи етики і поведінки аудитора. Кодекс професійної етики аудиторів України. Вимоги до проведення аудита. Права й обов’язки аудиторів,...
Професійна етика юриста
Принцип гуманізму: сутність і специфіка вияву в праві і діяльності юриста. Гуманізм як моральний критерій права. Принцип законності і його моральний зміст. Законність та морально-правова...
Затвердження принципів діалогу як риторичного дискурсу в діяльності Сократа (Платонівські діалоги "Георгій","Федр")
Розгляд діалогів в діяльності Сократа. Дослідження діалогів. «Георгій», «Федр»...