Філософія
Поняття цивілізації та цивілізаційних основ розвитку суспільства
Специфіка цивілізаційного підходу до аналізу розвитку суспільства.Філософський аналіз поняття “цивілізація”...
Філософія Нового часу: Декарт і Бекон
Рене Декарт: рефлекси і «пристрасті душі».Емпіризм Ф.Бекона...
Німецька класична філософія від природи до культури
Концепція антропологічного матеріалізму Л. Фейєрбаха. Система ідеалістичної діалектики Гегеля. Критична філософія Канта...
Современные представления о составе строений и происхождения Вселенной
Современные представления о составе строений и структуре Вселенной.Понятие и основные гипотезы происхождения Вселенной.Современные взгляды о составе строений Вселенной...
Ідеалізм, як філософський напрямок: за і проти
Система ідеалістичної діалектики Г.-В.-Ф. Гегеля. Особливості суб'єктивного ідеалізму І. Фіхте.Поняття ідеалізму та його прихильники...
Марк Аврелій – імператор і філософ
Основні ідеї Марка Аврелія.Марк Аврелій та його філософські погляди...
Торгівля золотом і іншими валютними цінностями
Формування та розвиток світового ринку золота.Суб’єкти ринку та механізм торгівлі золотом...
Філософія Ф.Ніцше. Нігілізм
Погляди Ф.Ніцше у філософія.Теоретичні філософські підходи у вивченні волі.Нігілізм у філософії Ніцше...
Етичні погляди філософів Середньовіччя (Ібн-Гебіроль та Моше бен Маймон (РАМБАМ)) у їхньому історичному розвитку
Філософсько-етичні погляди Моше Бен Маймон. Основні філософські ідеї Ібн-Гебіроля...
Основне питання філософії, його сутність і роль в пізнанні і практиці
Основне питання і проблема методу в філософії.Поняття основного питання філософії.Матеріалізм і ідеалізм...
Економіка України в системі глобальних трансформацій
Філософія економіки і соціальний розвиток України. Економічна ідеологія у структурі філософського знання...
Питання з філософії
Проблема періодизації соціальної історії: "формаційний" і "цивілізаційний" підходи.Основні форми наукового пізнання (ідея, проблема, концепція, гіпотеза, наукова теорія)...
Філософія “серця” Б. Паскаля. Людина як “мислячий очерет”
Філософські погляди Б.Паскаля. Людина як “мислячий очерет”. Філософія “серця” Б. Паскаля...
Предмет і значення логіки
Логіка як наука про закони і форми правильного мислення. Мислення як предмет формальної логіки.Теоретичне та практичне значення логіки...
Філософія
Погляд А. Шопенгауера.Структура свідомості.Становлення філософії...
Феодальне суспільство: економіка духовне життя. Поява християнства, віровчення
Формування християнської філософії.Феодальне суспільство: економіка духовне життя. Зародження середньовічної філософії...
Ідеалістичне розуміння історії у німецькій філософії нового часу
Вчення про суспільство у філософській системі Гегеля. Ідеалістичне розуміння праці в німецькій філософії нового часу...
Теорія пізнання Дж.Локка
Основні ідеї теорії пізнання Локка.Теорії пізнання і природного права Дж. Локка...
Поняття суспільної свідомості. Взаємозв’язок індивідуальної і суспільної свідомості
Визначення суспільної свідомості.Взаємозв’язок індивідуальної і суспільної свідомості...
Система філософії та її структурні складові
Система філософії та її структурні складові. Університетська філософія в Україні 18 – 19 ст. (Костомаров, Куліш)...
Філософія у Стародавній Індії (загальна характеристика)
Буддизм – основне релігійно-філософське вчення Індії.Ранні філософські течії у філософії Стародавньої Індії.Характеристика основних шкіл індійської філософі...
Вісь світової історії. Що це таке? Ясперс К. "Смысл и назначение истории"
Поняття осьового часу К.Ясперса. Сутність концепції Осьового часу Карла Ясперса. Передумови становлення “нового” Осьового часу”...
Філософія: покликання чи професія?
Коли студент зустрічається з філософією - а це і є вихідна точка розуміння її, - він зустрічається насамперед із книгами, з текстами...
Філософія ХХ століття
Основні етапи розвитку позитивізму, проблема знання. Основні тенденції, напрями і риси сучасної філософії...
Рецепція класичного раціоналізму. Філософи нового часу (по Гегелю)
Філософська система і метод Гегеля.Поняття та особливості класичного раціоналізму...
Фрейдизм та неофрейдизм
Неофрейдизм (Е. Фромм).Психоаналіз після З. Фрейда (А.А. Адлера, К.Г. Юнг).Концепція психоаналітичної антропології...
Філософські погляди В. Вернадського та його вчення про ноосферу
Що являє собою «дух»? Яка його роль в осмисленні внутрішнього світу людини?Яка роль особистості і маси в історичному процесі?Якими є основні концепції походження філософії...
Питання до семінарів «Філософія»
Світ і людина у філософії античності. Космоцентризм і антропологізм античної філософії. Проблема права і держави у філософії античного світу. Основні проблеми філософії середньовіччя...
Філософські ідеї в культурі Київської Русі
Джерела філософії Київської Русі.Філософська думка Київської Русі – ідейний фундамент філософської традиції української філософії...
Історія філософії
Українська академічна філософія ХIХ - початку XX ст.Філософські школи Стародавнього Китаю...