Культурологія та мистецтво
Культурологія
Пізнє Відродження. Криза ренесансною світогляду. У. Шекспір, "Гамлет".Роман У. Еко "Ім'я рози" як енциклопедія культури середньовічного Заходу. Стародавня єврейська культура....
Орнаменти епохи Середньовіччя
Костюм та орнаменти готичного Середньовіччя.Костюм та орнаменти романського Середньовіччя.Костюм та орнаменти середньовічної Візантії...
Арнольд Тойнбі "Дослідження історії"
Постать А.Тойнбі в історії та його місце у вивченні цивілізацій.Основні погляди А.Тойнбі у його праці «Дослідження історії»...
Роль освіти і культури у формуванні людини
Місце і роль освіти у формування людини. Роль культури та культурного розвитку людини...
Зберігання музейних фондів
Зберігання музейних фондів при транспортування та перевезенні. Особливості зберігання музейних фондів. Поняття "фонди музею"...
Культурологія: питання до екзамену
Визначити поняття культури, об'єкту і суб'єкту культурного розвитку. Розкрити особливості формування української духовної книги (XV-XVI ст.).Визначити історичну своєрідність розвитку...
Ділова українська мова
Християнське мистецтво Візантії.Роль “братських шкіл” у становленні освіти в Україні...
Архітектура в Україні в стилі класицизму
Архітектура м.Києва в епоху класицизму. Розвиток містобудування на поч. ХІХ ст. Особливості архітектури на поч. ХІХ століття...
Роль ЮНЕСКО як міжнародного органу регуляції культурної діяльності
Основні завдання та сфери компетенції ЮНЕСКО в галузі культури.Діяльність України в ЮНЕСКО...
Передумови виховання високої культури підприємництва
Культура підприємницької діяльності.Підприємницька діяльність являє собою складну комплексну проблему, вирішення якої можливе за умов об’єднання зусиль державних органів...
Іспанське образотворче мистецтво 16- 17 століття (Тиціан, Веласкес, Гойя)
"Золоте століття" іспанського живопису: теми, герої, жанри.Релігійне мистецтво в Іспанії XVII ст. та його форми...
Редакційно-видавнича діяльність Івана Огієнка
Обґрунтування напрямів реалізації ідей науково-педагогічної спадщини Івана Огієнка.Відродження освітянських пріоритетів в України у працях І.Огієнка.Місце та постать І.Огієнка у...
Музика як засіб естетичного виховання
Вплив музики на естетичне виховання у школі естетичного виховання ім. Л.Ревуцького м.Бучі.Музично-естетичне виховання та його структурні компоненти.Естетичне виховання засобами музики...
Аналіз соціальної політики в галузі культури та мистецтва
Основні напрями оптимізації державної політики у сфері культури.Особливості соціальної роботи у сфері культури.Сучасний стан державної політики України у сфері культури...
Меморіальні музеї Переяслава-Хмельницького
Музей народної архітектури і побуту.Археологічний музей м. Переяслав-Хмельницький.Переяславська діорама...
Походження мистецтва і його соціальна сутність
Першопричини походження мистецтва. Походження мистецтва, його функції та соціальна сутність...
Складові елементи месопотамської цивілізації
Складові елементи месопотамської цивілізації. Спадщина Месопотамії в історії культури...
Культура як засіб пристосування до оточуючого середовища
Структура культури, її функції та характерні ознаки.Форми вираження культури. Культура як засіб пристосування до оточуючого середовища.Поняття культури та співвідношення культур...
Сорочинський ярмарок як явище української традиційної культури
Дослідження присвячено аналізу особливостей еволюції Сорочинського ярмарку як явища української традиційної культури. Українські ярмарки є важливим чинником формування, накопичення та...
Освальд Шпенглер "Сутінки Європи"
Основні погляди О.Шпенглера у «Сутінках Європи».Він розглядав цивілізацію як занепад культури: „Цивілізація є неминучою долею культури, ...логічним наслідком, завершенням і...
Течія рококо як завершальний ступінь розвитку барокко. Палацовий комплекс Цвінгер в Дрездені
Палацовий комплекс Цвінгер в Дрездені.Поняття та особливості рококо...
Усна народна творчість
Жанрологія. Легенди про міста, села ( назва, звідки пішло і т.д.)...
Історія театру
Хор П’ятницького.Діяльність кабаре.Перші ознаки естради на Русі...
Український менталітет як прояв самобутності культурного етносу
Український менталітет сучасності.Основні види впливу на ментальність народу.Історія українського менталітету та його формування...
Оперативне мистецтво
Оперативне мистецтво: поняття, сутність та зміст.Українські спецслужби в період державотворення (1917-1921): стратегія і тактика...
Канада
Чисельність населення Канади, їх звички та традиції. Соціально-економічний розвиток Канади. Культура та освіта канадців, їх культурні звичаї...
Проблеми вдосконалення управління в сфері культури і мистецтв на сучасному етапі розвитку української духовної культури
Напрямки подальшого державного управління соціально-культурним будівництвом в Україні.Загальна характеристика державного управління мистецтвом та культурою в Україні.Аналіз управління...
Прогнозування розвитку соціально-культурної сфери України
Прогнозування розвитку соціально-культурної сфери в системі нових підходів до стратегічного планування територіального розвитку.Розвиток соціально-культурної сфери України в умовах...
Авангардна художня культура 20-21 століття
Авангардні напрямки художньої культури в ХХ-ХХІ ст.Основні тенденції розвитку культури в XX століття...
Типологія культури
Традиційна і сучасна культура.Суть і характерні особливості регіонального підходу до типології світової культури.Типологія цивілізацій...