Менеджмент організації
Структура, цілі й завдання міжнародного менеджменту
Завдання міжнародного менеджменту.Класифікація цілей та завдань міжнародного менеджменту.Переваги і недоліки моделей міжнародного менеджменту.Транснаціональна модель міжнародного...
Обрання цільових споживачів, управління стосунками та формування лояльності
Ефективність проведених заходів щодо маркетингової стратегії формування лояльності.Дослідження обрання цільових споживачів, управління стосунками та формування лояльності на...
Менеджери міжнародних компаній
Особливості діяльності менеджерів міжнародних корпорацій. Інтегровані структури міжнародного бізнесу. Особливості контролю в міжнародних корпораціях...
Функції управління
Основні функції управління. Дати характеристику кожній функції. Місія організації. Визначення місії. Сфери. які охоплює місія. Лінійні та штабні повноваження...
Основні вміння та якості менеджера
Спеціалістами з управління менеджмент розглядається як мистецтво організовувати процес і керувати людьми, вміння досягати поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви...
Філософія управління: сутність, структура та основні функції
Взаємозв’язок управління персоналом та соціального управління. Сутність соціального управління та його функції.Соціальне управління: класифікація, соціальні системи.Трудовий колектив...
Інтер´єрні рішення у підприємствах готельного господарства
Інтер'єр готельних комплексів - це організація внутрішнього простору споруди, що є зорово обмеженим, штучно створеним середовищем, яке забезпечує нормальні умови проживання...
Комерційні структури невиробничої сфери
Зарубіжні теорії управління та можливості їх застосування в системах ринкового типу. Вплив закону “Про підприємства в Україні” та створення і розвиток комерційних структур...
Фінансовий менеджмент
Механізм і напрямки впливу оподаткування на фінансово-господарську діяльність. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства...
Менеджмент туризму
Сучасний стан і структура (компонентна, територіальна) інвестицій в країні. Аналіз ефективності та перспективи стимулювання інвестицій в туристичну галузь країни. Вплив політичної...