Податки, податкова система
Оподаткування доходів громадян
Розвиток оподаткування доходів з громадян України. Діючий порядок стягнення податку з доходів громадян. Шляхи вдосконалення податку з доходів громадян...
Податковий аудит та його устрій
Податковий аудит у системі державного податкового контролю. Податковий аудит  - це процесуальні дії контролюючих органів щодо контролю за правильністю обчислення, своєчасністю і...
Оподаткування: принцип та система
Роль правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю у цій сфері. Види податків, їх характеристика відповідно до чинного законодавства України...
Податкові системи країн Південної Америки та їх особливості
Податкові реформи у країнах Південної Америки. Грошово-кредитна та податкова системи країн Південної Америки...
Правове регулювання податку
Поняття та головні ознаки податку. Співвідношення податку, збору й мита. Правовий механізм податку та його елементи...
Ухилення від сплати податків
Узаконені способи зменшення сум податкових платежів. Основні причини ухилення від сплати податків...
Митні збори та податки: мета застосування, види, ефективність дії
Поняття та сутність митних зборів. Порядок справляння мита, митних зборів, податку на додану вартість та акцизного збору. Особливості сплати митних зборів та податків...
Прямі податки, їх суть, види і характеристика
Загальна характеристика умов та об’єкту вивчення. Фінансова діяльність підприємства КП „Городницький фарфоровий завод” . Огляд літературних джерел по темі...
Порушення митних правил: ознаки, класифікація
Поняття та види відповідальності за порушення митних правил. Види адміністративних порушень митного законодавства. Поняття та види порушення митних правил...
Податкові методи в системі державного регулювання інвестиційної діяльності
Обґрунтування необхідності та основні методи державного регулювання інвестиційної сфери економіки. Податковий метод регулювання інвестиційної діяльності, його...
Податкове планування та його місце в системі загальної фінансової стратегії підприємства
Джерела інформації для аналізу податкових платежів підприємства.Особливості податкового планування на мікрорівні.Сутність та принципи податкового планування та його місце в системі...
Становлення і розвиток податкової служби України
Етапи розвитку системи державної податкової служби України. Звання та ранги працівників ДПА. Призначення та функції податкової міліції...
Становлення ПДВ в Україні
Механізм справляння податку на додану вартість, як згадувалося, влаштований таким чином, що при багаторазовому оподаткуванні на кожному етапі обігу товару фактично оподатковується тільки...
Акцизне оподаткування в Україні
Гармонізація законодавства України з оподаткування акцизним збором алкогольних та тютюнових виробів.Формування в Україні системи непрямого оподаткування — акцизного збору, його...
Оподаткування процесів
Управління процесом оподаткування операційним процесом. Сутність та етапи розробки операційної стратегії організації...
Проблемні питання проведення позапланових податкових перевірок в Україні
Право на проведення позапланової податкової перевірки та її особливості. Підстави позапланових податкових перевірок...
Правове регулювання оподаткування фізичних осіб
Для виконання своїх функцій держава формує відповідні засоби, що концентруються в бюджетах різноманітних рівнів і цільових фондів. Перехід до ринкових відносин, удосконалення відносин...
Податковий контроль і його роль в управлінні державними фінансами
Проведення податкового контролю в галузях економіки. Організація податкового контролю та оцінка його ефективності. Податковий контроль як складова державного регулювання економіки....
Обов’язки платників і відповідальність за їх невиконання
Відповідальність за порушення податкового законодавства в системі юридичної відповідальності. Обов'язки платників податку...
Податкове право
Фінансова відповідальність за порушення податкового законодавства. Місце податку з доходів фізичних осіб в системі оподаткування в Україні...
Реформи податків
Проблеми формування доходів бюджету. Форми і види державного кредиту. Суть податкового реформування в Україні: основні напрями і механізми реалізації...
Податкова та правова організація в Україні
Важливою ознакою податкового органу є його представницький характер, У податкових правовідносинах держава виступає в особі уповноважених податкових органів, котрі мають дві ознаки: діють...
Податковий статус юридичних осіб: поняття юридичної особи, класифікація юридичних осіб
Поняття юридичної особи та організаційно-правові форми юридичних осіб. Класифікація юридичних осіб. Юридичні особи – платники податку з особливою правосуб’єктністю...
Податки та їх зв´язок
Організація міжбанківських платежів в Україні. Зовнішні інформаційні зв’язки автоматизованої інформаційної системи страхової компанії з іншими інформаційними...
Податкове законодавство
Відповідальність за порушення податкового законодавства. Рентні платежі. Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) е юридичні і фізичні особи, на яких згідно із законами...
Академія державної податкової служби України
Походження права. Особливості права і соціальних норм первісної громади.Держава і публічна влада первісної общини: ознаки і відмінності.Загальні закономірності походження держави і права....
Податкова політика та експортно-імпортні відносини
В нормальних умовах рівень податків визначає рівень соціальності держави, тобто те, наскільки держава бере на себе фінансування програм освіти, медицини, захист малозабезпечених,...
Податкові провадження в Україні: теоретико-правові засади
В дисертації досліджується процесуальна складова податкового права, вказується на необхідність постановки питання про визнання діяльності учасників податкових правовідносин та інших...
Податкові системи та види податків
Порядок нарахування податків власникам транспортних засобів.Відповідальність платників податків за порушення законодавства про оподаткування.Системи оподаткування в Україні...
Податкова система України: встановлення та розвиток
Становлення податкової системи України. Етапи розвитку системи державної податкової служби України. Аналіз стану й напрямки розвитку податкової системи України та її вплив на зростання...