Політична економіка
Регулювання валютної політики держави: сучасні проблеми тенденцій розвитку і суперечності
Становлення системи валютного регулювання в Україні. Класифікація і характеристика методів валютного регулювання. Формування і управління золотовалютним резервом...
Основні напрями діяльності профспілок України
Теоретико-методологічні аспекти функціонування профспілок в Україні. Напрями участі профспілок у функціонуванні громадянського суспільства. Шляхи та перспективи розвитку...
Державне регулювання економіки
Створюючи ринкову економіку, потрібно орієнтуватися на досвід інших країн, які пройшли через нові для нас форми організації виробничих відносин...
Доходи та видатки бюджету
Доходи бюджету від державного майна, угідь і послуг. Видатки бюджету на економічну діяльність держави: склад, призначення і роль...
Внутрішнє державне запозичення, його доцільність і напрями
Використання внутрішнього боргу для фінансування бюджетного дефіциту практично однозначно визначається політиками й економістами як неінфляційне джерело вирішення цієї проблеми, без...
Регіональна політика ЄС
Шляхи та напрями зближення регіональної політики, особливості регіональної політики в Україні. Механізми та інструменти реалізації регіональної політики в ЄС. Суть та значення...
Економічна політика
Імпортні мита, що накладаються на імпортні товари при випуску їх для вільного звертання на внутрішньому ринку країни. Є переважною формою мит, застосовуваної всіма країнами світу для...
Європейський Союз
Історія створення та розвиток Європейського Союзу. Організаційна будова та структура Євросоюзу. Інтеграційні процеси підштовхувались високим рівнем розвитку продуктивних сил,...
Механізм здійснення промислово-кредитної політики
Засади формування кредитно-промислової політики в процесі ринкових перетворень. Кредитно-промислова політика – чинник економічного зростання...
Державна власність і сутність, економічна роль
Напрями та механізми реформування державної власності в Україні. Теоретико-методологічні основи аналізу державного сектора економіки. Теоретико-методологічні аспекти поняття державної...
Економічні функції держави в перехідній економіці
Економічні функції держави. Особливості функції держави в перехідній економіці. Удосконалення економічних функцій держави в перехідній економіці...
Економічна політика в незалежній Україні
Економічна політика Української держави: проблеми і труднощі. Здійснення ринкових реформ. Формування фінансової, грошово-банківської системи...
Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторису бюджетної установи
Зміст і правове значення кошторису бюджетної установи. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до  виконання кошторису бюджетної установи...
Державне регулювання економіки
Проблеми сучасної регіональної політики України. Система прогнозування, планування та розробка програм як засіб реалізації економічної політики держави. Зміст діяльності і функції...
Стабілізаційна економічна політика та забезпечення стійкого економічного зростання
Проблеми економічного зростання особливо гостро постали перед людством у XX ст., але це не означає, що вони нікого не хвилювали раніше. Уперше про економічне зростання заговорили...
Правова держава, її ознаки
Отже, нині ми стоїмо біля витоків процесу створення правової держави , для якої головним є захист особи, свободи і прав людини, у тому числі національних меншин,додержання законів і...
Політекономія, фінанси та кредит
Організація розрахунків із централізованими бюджетними та позабюджетними фондами. одель банківської системи. Банківська система України. Економічні потреби, виробничі можливості...
Державне регулювання економічних процесів АПК
Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу. Структура агропромислового комплексу і сутність аграрної політики держави у період становлення ринкових...
Політика щодо державного втручання в економіку
Межі втручання держави в економіку. Сутність державного втручання  в економіку...
Перспективи розвитку держави 21 столітті
Специфічні завдання української держави на сучасному етапі. Концепція сталого розвитку та стратегічні перспективи України. Політична система України: проблеми та перспективи...
Внешнетороговая политика
Таможенный тариф представляет собой систематизированный перечень товаров, подлежащих таможенному обложению при ввозе их на таможенную территорию данной страны или при вывозе из неё...
Політична економія
Функціональні форми грошей. Закони грошового обігу. Теорія грошей. Основні форми та методи державного регулювання економіки. Суть, функції споживання та заощадження. Національні...
Монетарна політика та її функції, занряддя
Центральний банк створює банківські резерви, що є вимогами центрального банку, до комерційних банків. Сума готівки в обігу та резервів комерційних банків відома як грошова маса, яку інколи...
Державне регулювання і громадська самоорганізація та їх взаємодія як основа забезпечення сталого економічного розвитку
Державне регулювання як особливий тип соціально-економічного управління. Самоорганізація та самоуправління в соціально-економічній діяльності. Взаємодія державного регулювання та...
Громадянство України як один із інститутів конституційного права України
Компетенція державних органів у вирішенні питань громадянства України.Принципи, на яких ґрунтується законодавство про громадянство України.Документи, що підтверджують громадянство...
Виды и формы государственного кредита
Государственный кредит как экономическая категория. Формы государственного кредита. Формы внутриэкономического государственного кредита...
Реформаторські стратегії розвитку країн із перехідною економікою: концептуальні засади
Стратегії розвитку країн із перехідною економікою на сучасному етапі.Стратегії реформ країн з перехідною економікою.Значна недосконалість ринкового середовища, що виявляється у...
Розподіл національного доходу та формування доходів населення
Перерозподіл національного доходу та роль у ньому державного бюджету.Диференціація доходів населення. Проблема бідних та багатих.Розподіл національного доходу...
Програмування національної економіки в країнах ЄС
Політика в різних секторах економіки. Правове середовище європейського бізнесу. Засади промислової політики. Виклики європейській промисловості. Єдиний ринок та промислова...
Ресурсні платежі та їх місце у системі державних доходів
Плата за забруднення навколишнього природного середовища.Плата за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.Плата за спеціальне...