Політика, політологія
Повноваження Верховної Ради
Нині парламенти діють у понад 160 країнах світу. За змістом діяльності вони є насамперед органами законодавчої влади, легіслатурами (від латинського Lex — закон)...
Основні політичні режими сучасності. Демократія: сутність, форми та роль у суспільстві
Сучасний світ – це багатолика сукупність розвитку, взаємодії, еволюції, втрати одних та здобуття інших характерних рис. Тому в світовій науці політичні режими вивчають у рамках багатьох...
Политические партии и партийные системы
Понятие политической партии. Функции политических партий. Типология партий и партийных систем. Особенности партийной системы в России. Политическая партия – одно из важных...
Форми державного устрою
Поняття і види форми правління та форми державного устрою. Форми державного правління. Характеристика форм державного устрою...
Основні політичні думки К. Маркса в праці "Капітал" та їх суть
Марксизм як соціально-політичне вчення.Суспільно-політичні концепції праці „Капітал” К. Маркса, їх суть і значення. "Капітал” К.Маркса – фундаментальна праця ХІХ століття...
Демократія і людина
Демократія в глобальному контексті. Демократична традиція в Україні. Елементи демократії в історії України. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні...
Методологічні аспекти аналізу інституціональних ефектів функціонування політичної сіті територіального розвитку
Традиційний інституціональний підхід зосереджував свою увагу на формально-організаційних аспектах функціонування політико-правової системи, загальноприйнятих (зафіксованих у...
Політичні погляди Сократа та його політичні ідеї
Політична діяльність Сократа. Політичні ідеї Сократа...
Основні напрями західноєвропейської політичної думки ХІХ – ХХ ст.
Критично-утопічний соціалізм. Класичний лібералізм. Марксизм. Елітизм. Політичні вчення найчастіше є ідеологічним відображенням реальних інтересів певних суспільних...
Органи державного управління України в системі ДРЕ
Система органів ДРЕ.Характеристика і функції Міністерств, відомств державних комітетів.Функції та повноваження Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів.Принципи організації ДРЕ...
Актуальні питання регламентації та проблеми становлення муніципального виборчого процесу в Україні
Прогалини законодавчого укріплення муніципального виборчого процесу в Україні. Подолання основних проблем  муніципального виборчого процесу в Україні. Актуальні питання...
Політичні партії та громадські об’єднання
Партійна система в сучасній Україні. Громадсько-політичні об’єднання і рухи: поняття, класифікація, функції. Сутність і типии партійних систем. Поняття, типологія та функції...
Політологія як наука і її предмет та методи
Політологія в системі суспільствознавства, її роль у формуванні політичних відносин в життєдіяльності суспільства.Становлення політичної науки.Політологія як наука. Предмет, методи,...
Політичні відносини та їх види
Сутність політичних відносин. Види політичних відносин. У політологічній літературі є різні спроби тлумачення політичних відносин, представлені здебільшого  на рівні загальних...
Політична система сучасної України
Сутність та структура політичної системи. Проблеми становлення та розвитку політичної системи. Політична система сучасної України, особливості трансформації...
Демократія і справедливість
Основні критерії, принципи та ознаки демократичної і справедливої організації суспільства.Демократія та її роль у політичному процесі...
Політичні ідеї у Стародавньому Китаї
Конфуціанство як одне з головних політичних вчень Стародавнього Китаю. Характеристика вчення даосизму...
Громадянське суспільство
Громадянське суспільство є підсистемою суспільства, сферою багатогранних взаємовідносин вільних і рівноправних громадян, які базуються на приватних чи колективних інтересах, на...
Політичне лідерство
Проблема політичного лідерства в контексті історичної епохи.Типи політичного лідерства. Феномен Леоніда Кучми.Функції політичного лідера.В Україні теоретичного дослідження політичного...
Нормотворчість в уряді країни
Сьогодні в Україні неналежно врегульоване створення більшості правових норм. До того ж, відчувається брак законодавчого регулювання діяльності органів державної влади...
Політична ідеологія як форма політичної свідомості
Основні політичні ідеології сучасності. Структура і функції політичної ідеології. Ідеологія як конституційований елемент політики...
Держава – регулятор суспільних відносин: специфіка побудови держави, характер правління
Функції держави у суспільстві. Основні форми держави. Основні принципи правової держави. Ознаки держави...
Політична боротьба як різновид конкуренції у процесі завоювання влади
Політична боротьба в сучасному українському суспільстві.Політична боротьба.Політичні відносини.В основі політичної боротьби лежать інтереси різних суб'єктів політики (соціальних...
Адміністративні процедури прийняття та реалізації управлінських рішень органів внутрішніх справ у відносинах з населенням
У системі державного управління органи внутрішніх справ посідають особливе місце, це обумовлено, перш за все, тими функціями, які вони покликані виконувати, а також тим, що їх діяльність...
Об’єктна-складова муніципального виборчого процесу в Україні
Реформування конституційно-правового розвитку місцевого самоврядування та виборчого процесу: проблеми і стратегії. Об’єкти муніципального виборчого процесу. Поняття об’єктно...