Політика, політологія
Нові риси міжнародних відносин й світової політики першого десятиріччя ХХІ ст. та їх особливості
Роль та місце України в цивілізаційному просторі ХХІ століття.Український вектор в системі міжнародних геополітичних відносин.Найважливіші тенденції формування міжнародного порядку на...
Політика і наука про політику
Об’єкт, предмет і структура політології. Методи дослідження політології та її основні функції. Поняття політики. Політика як соціальне явище...
Політичний портрет Ф.Франко
Постать Ф.Франка в історії. Роль Ф.Франко у громадянській війні та подальших подіях. «Нова держава» Франко...
Соціальна політика
Наведіть приклади участі регіональних структур та недержавних організацій у впровадженні регіональної соціальної політики.Розкрийте основні напрямки вирішення проблеми фінансування...
Основні напрями української політології
Основні ідеї політології Київської Русі. Політична думка часів національно-визвольної боротьби XVII ст. Політичні концепції в XIX ст. на початку ХХ ст....
Сучасний політичний режим України та його перспективи
Політичний режим України у порівняльній перспективі.Сутність сучасного політичного режиму в Україні...
Классификация субъектов и объектов политики
Основные подходы к интерпретации субъектов и объектов политики.Классификация субъектов и объектов политики...
Політична думка Стародавнього світу
Характеристика політичної думки стародавнього Сходу. Політична думка Стародавньої Греції та Стародавнього Риму...
Основні стратегії ведення виборчої компанії
Технологія й основні стадії виборчої кампанії.Методи організації й адміністрування виборів.Основні етапи виборчої кампанії...
Розвиток науки і техніки 90 років доби незалежності
Інтеграція України у світовий науково-технічний простір після проголошення незалежності.Науково-технічний потенціал України, його сучасний стан та особливості.Стан розвитку науки та...
Політологія
Види політичних процесів: революція, реформа, повстання, бунт, заколот, путч, політична криза, політична кампанія, політичне рішення, політичний конфлікт.Політична культура, її структура та...
Основні цілі,завдання та функції етнополітології
Місце етнополітології в системі суспільних наук.Основні функції етнополітології.Структура етнополітології...
Демократія як політичний режим
Необхідні передумови утвердження демократії.Основні принципи і процедури демократії.Сучасні концепції демократії...
Сутність і значення у сучасному житті
Основні характеристики світового сучасного політичного процесу. Держава як базовий інститут політичної системи. Політична культура, її сутність і роль в суспільстві...
Державна власність: функції, межі та тенденції розвитку в трансформаційній економіці
Напрями та механізми реформування державної власності в Україні.Суть управління державною власністю.Рівні управління державною власністю...
Сучасні теорії конфліктів
Роль конфліктів. Сутність політичного конфлікту...
Тенденції трансформації політичних систем у суспільствах перехідного віку
Тенденції регіонального і місцевого політичного процесу в контексті трансформації політичної системи України.Інноваційні стратегії і тенденції розвитку політичної системи...
Ісламський фактор у розвитку міжнародного тероризму
Особливості ісламського фактору в міжнародному тероризмі.Тероризм ісламістських терористичних організацій...
Політологія як наука
Політична наука в сучасній Україні: основні завдання, шляхи розвитку і перспективи.Основні стани розвитку політичної науки.Політологія як система знань про політику...
Політико-правові норми лібералізму. Світовий вимір
Європейські ліберальні організації: історія діяльності та інституціалізації у кінці ХХ - початку ХХІ ст. Питання ліберального праворозуміння в контексті глобалізації. Лібералізм і...
Ідеологічні виміри політики
Сутність, структура та функції політичної ідеології.Ідеологічні течії у сучасному світі: лібералізм, консерватизм, соціал-демократизм, націоналізм.Державотворення в Україні та національна...
Місце і роль політології як науки в житті суспільства
Основні функції політології.Закони і категорії політології.Предмет політології...
Державні стандарти, в системі сертифікації УКРСЕПРО
Основні принципи, структура та правила Державної системи сертифікації УкрСЕПРО.Організаційні основи системи сертифікації УкрСЕПРО.Реєстр системи УкрСЕПРО...
Политология
Социальный портрет украинского лидера - Виктора Янукович.Политическое лидерство и политическая элита...
Місце і роль місцевих рад в сфері регулювання сімейних відносин
Сімейні відносини та напрями їх регулювання на місцевому рівні.Загальні засади регулювання сімейних відносин...
Прес-конференція, брифінг та інші форми комунікації влади та суспільства
Інтернет-представництво як комунікативний ресурс державного управління.Робота урядових організацій з засобами масової комунікації. Брифінг. Прес-конференція.Комунікації між органами...
Н. Макіавеллі – засновник світської політичної науки
Історична спадщина Нікколо Макіавеллі та його місце в світській політичній науці.Політичні погляди Н.Макіавеллі...
Еволюція та етапи становлення капіталу
Шляхи підвищення ефективності використання основного капіталу підприємств в сучасних умовах.Еволюція торговельного капіталу (власності).Сутність торговельного капіталу і торговельного...
Ю.В. Тимошенко
Місце та роль Ю.Тимошенко в історії України.Політична діяльність Ю.Тимошенко.Біографія Ю.Тимошенко...
Роль парламентських політичних партій у формуванні політики національної безпеки України
В роботі доводиться, що парламентські політичні партії реально впливають на забезпечення національної безпеки на всіх стадіях процесу – від вироблення концепцій і стратегій до...