Релігія
Релігії стародавньої та сучасної Індії
 Основи релігійних вірувань Індії. Веди-священна книга індусів. Віровчення і культ індуїзму Вішнуїти і шиваїти...
Філософія та релігія
Зв'язок між філософією та релігією. Сутність релігійної філософії...
Релігія Давнього Китаю
Характерні риси китайської міфології. Конфуцій та його вчення. Релігійний зміст конфуціанства...
Історія уніатства та становлення греко-католицької церкви на Галичині
Східні громади християн, їхні церкви та ієрархи отримали офіційне визнання й підтримку візантійських імператорів, щоправда, при цьому вони поступилися самостійністю й змушені були визнати...
Відродження духовності
Сутність та особливості народного календаря. Гетьманщина. Правління Івана Мазепи...
Релігії стародавньої Європи
Друїди і релігія кельтів. Германо-скандинавська релігія і міфологія. Вірування древніх слов'ян...
Християнство у першому тисячолітті
Культурно-історичні передумови виникнення. Становлення християнської церковної організації. Монастирі. Роль християнства у розвитку європейської культури...
Особливості національної релігії
Загальна характеристика національних релігій. Релігійні системи Індії: ведизм, брахманізм, індуїзм та джайнізм. Релігія Стародавньої Індії. Релігії Стародавнього Єгипту...
Основні тенденції розвитку духовних сил
Самим головним догматом християнства є віра в єдиного всемогутнього і всеблагого Бога. Причому вирішальне значення для християнства має те уявлення про Бога, що Він є Бог-Отець, Бог-Любов, а...
Давньогрецька релігія, погребальний родовий культ, літературні та філософські джерела
Релігійний культ давніх греків.Міфологія Давньої Греції.Історичні умови виникнення релігії...
Ваххабізм і тероризм
Слід зазначити, що сьогодні на перший план у світі вийшов тероризм ісламістських (фундаменталістських) угрупувань ваххабітського спрямування...
Релігія
Структура релігії. Релігійна свідомість. Релігійна діяльність. Релігійні відносини. Релігійні організації. Виникнення й еволюція релігії. Становлення християнської церкви...
Психологія релігії
Психологічна думка після жовтневого перевороту. „Науково-атеїстична” психологія релігії.Психологія релігії у 19 ст. Внесок Київської Духовної Академії в розвиток психології.Іван...
Ідейні джерела ісламу
Інші джерела мусульманського віровчення і права.Коран як основне джерело ісламу.Головні культові приписи ісламу...
Християнський художній ідеал і реалії життя середньовічної людини
Роль християнської етики в формуванні морально-духовної культури.Реалії життя середньовічної людини.Етичні ідеї раннього християнства...
Зороастризм, індуїзм та іслам як релігії світу
Зороастризм: ґенеза і сутність. Іслам: основоположники, соціальні умови і складові виникнення. Індуїзм: сутність і особливості формування...
Старий заповіт: історія написання, структура та основні ідеї
Старозаповітна частина Біблії займає 4/5 усього тексту Біблії і відома у двох варіантах. Масоретський текст (Танах), прийнятий в іудаїзмі, написаний давньоєврейською...
Віровчення та культ ісламу
Виникнення та культ ісламу. Пророк Муххамед я к засновник ісламу. Віровчення, обряди і норми життя. Коран і Сукна. Шаріат. Культурна і соціально-політична роль ісламу та його поширення в...
Ранні етнічні релігії, їх загальна характеристика і особливості
Основні риси ранніх етнічних (національних) релігій. Релігії Стародавнього Єгипту. Релігії народів Дворіччя. Релігія Стародавньої Індії. Давньогрецька релігія. Релігії...
Іудаїзм: історія поширення та сучасний стан
Історія поширення іудаїзму. Священні книги іудаїзму(Тора, Талмуд). Віровчення іудаїзму. Звичаї та традиції європейської общини...
Релігії у стародавній Месопотамії
Релігійні втручання стародавніх мешканців Межиріччя. Особливості релігії народів Давнього Дворіччя (месопотамська релігія). Авілум і Мушкенум Месопотамії....
Церковне християнство
Становлення нової держави, а саме цей процес триває зараз в Україні, майже завжди супроводжується кризовими явищами, які охоплюють всі сфери людського буття і особливо соціально-економічну;...
Християнство – історія, зміст, особливості, етика, цінності, виховання
Форми виховання духовності засобами моральних християнських цінностей.Концептуальні засади формування духовності особистості на основі християнських моральних цінностей.Християнські...
Християнська ідея Бога
Християнська мораль, її сутність і структура. Проблема ідеалу в релігійній етиці. Догматичне та організаційне утвердження християнства...
Богословські проблеми ранньої церкви. Католицька церква в 15-16 ст.
Вселенські собори. Захист християнської віри в іудейському та язицькому оточенні. Перший Вселенський Собор у Константинополі. Історичний розвиток католицизму. Посилення папської влади...
Віра в релігії
Віра — основа творчих потенцій людини, вона забезпечує здатність особистості долати самообмеженість, адже складові внутрішнього світу людини — досвід, знання, чуттєві образи у...
Релігія Стародавньості
Християнізація України-Руси.Догматика та культова практика праслов´ян. Релігія Стародавнього Єгипту...
Українська греко-католицька церква
Еволюція та становлення греко-католицької церкви на Галичині. Становлення та розвиток Української греко-католицької церкви на поч. ХХ ст. Сучасний стан католицької церкви в Україні...
Ранні (первісні) форми релігії
Теорії походження релігійних вірувань. Форми первісних релігій. Анімізм. Фетишизм. Тотемізм. Шаманізм. Магія...
Релігійній характер філософської думки Середньовіччя
Специфіка середньовічної філософії. Середньовічна філософія як синтез християнського одкровення і античного раціоналізму...