Туризм
Туризм як соціально-економічна система
Туристичний бізнес як економіко-технологічна система. Сучасний стан і перспективи розвитку туристичного бізнесу в Україні...
Історія туризму
Історичні джерела про розвиток подорожей в Україні до 20 століття. Вплив науково-технічного прогресу на розвиток туризму в 20 ст...
Річкові круїзи (Київ – Одеса)
Позиціонування та просування нового туру.Вимоги до процесу обслуговування туристів під час подорожі.Оцінка попиту на даний вид подорожей і портрет потенційного клієнта...
Туризм та транспорт: умови і розвиток
Соціально-економічні умови розвитку європейського регіону. Індустрія транспорту. Туризм як системний об'єкт вивчення...
Особливості функцій, методів та принципів управління в туризмі
Функції управління в туризмі та їх особливості. Методи та принципи управління в туризмі та їх особливості. Характеристика туристичного підприємства. Вплив особливостей функцій, методів, та...
Організаційні основи туризму
Останнім часом даються взнаки і впливають на структуру туристичних потоків зміни у візовій політиці як сусідніх держав, так і України...
Болгарія. Туристичні райони та центри Болгарії
Додаткова інформація для туристів.Міжнародний розвиток туризму у світі на сучасному етапі.Адміністративний поділ.Історичні міста Болгарії.Історія Болгарії...
Перспективи розвитку соціального туризму в Україні
Забезпечення доступності туристського відпочинку для всіх, включаючи багатодітні родини, молодь і літніх осіб, вимагає розробки й здійснення ряду конкретних мір, до числа яких ставляться...
Матеріально-технічна база та її вплив на господарську діяльність туристичсного підприємства на прикладі готелю Славутич
Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором...
Основні проблеми туристично-рекреаційної галузі
Для забезпечення економічної та політичної безпеки держави, досягнення сталих темпів росту соціально-економічних процесів необхідно активізувати дії вищих владних структур щодо...
Об´єднання сфери туризму міста Кіровограда
Об'єднання бізнес - організацій виникає шляхом утворення з раніше юридично і господарсько-самостійних підприємств дозволених законодавством більш великих господарських одиниць...
Туристична характеристика Таїланду
Туристична характеристика рослинного та тваринного світу країни, її природоохоронних територій.Столиця країни, державні символи, державна та офіційні мови в країні, державні...
Стандарти обслуговування в готелях на прикладі готелю
Стандарти обслуговування та сертифікація послуг як інструменти державного регулювання якості обслуговування, цін та тарифів в системі готельних підприємств. Аналіз якості обслуговування...
Міжнародні туристичні агенції
Загальна характеристика суб’єктів міжнародного туристичного права. Функції та схеми діяльності організаторів обслуговування та продавців турпродукту...
Удосконалення системи безпеки проживання мешканців готельно – ресторанного господарства
Типи систем безпеки готельного комплексу.Служба безпеки готельного комплексу.Готельні системи безпеки.Режим роботи підрозділу по забезпеченню безпеки готельного комплексу...
Характеристика основних елементів курортно-рекреаційних послуг
Радикальні соціально-економічні перетворення в українському суспільстві обумовлюють необхідність адаптації сфери соціальних послуг до ринкових умов господарювання. Світовий досвід...
Правила розробки програми туру
Самоорганізація туристичних подорожей.Види туристичних маршрутів.Останнім часом гірськолижний туризм стає одним з найпопулярніших видів активного відпочинку у світі. Не є винятком у цьому...
Можливості курортно-рекреаційної сфери
 Курортно-рекреаційна сфера характеризується тісними зв’язками базових, допоміжних, суміжних та обслуговуючих її складових елементів, справляє безпосередньо мультиплікативний вплив...
Географія туризму
Характеристика туристичних ресурсів північно-східної Азії. Характеристика туристичних ресурсів країн басейну Карибського моря...
Міжнародні туристичні агенції як суб’єкти міжнародного туристичного права
Учасники відносин, що виникають при здійсненні туристичної діяльності. Функції туристичних агенцій та туроператорів...